Brønderslev Autogenbrug A/S

Firma
Teglværksvej 1
9700 Brønderslev
22. december 2017
Denne sag drejede sig om, hvorvidt en brugt Mazda 1.8 benzin motor var mangelfuld, og om forbrugeren som følge heraf kunne kræve et passende afslag i købsprisen. Den sagkyndige konstaterede tegn på utæthed ved motorens stempler og stempelringe med et stort olieforbrug til følge. Efter indholdet af den sagkyndiges udtalelse vurderede nævnet, at motoren var mangelfuld. Endvidere vurderede nævnet, at Brønderslev Autogenbrug A/S ikke havde tilbudt afhjælpning inden for rimelig tid og uden væsentlige omkostninger for forbrugeren, hvorfor forbrugeren var berettiget til et passende afslag i købesummen.
Sidst opdateret 26. april 2018

Kunne du bruge siden?