Skip navigation

BM Fragtfirma (Bo Højhus Madsen)

Firma
Bülowsgade 27, st.
8700 Horsens
05. januar 2018
I forbindelse med en flytning krævede forbrugeren tilbagebetaling af en del af vederlaget og erstatning, fordi en flytteydelse ikke var udført fagmæssigt korrekt, herunder at der var sket skader på forbrugerens indbo. Nævnet vurderede på baggrund af den sagkyndiges udtalelse, at flytteydelsen ikke var udført fagmæssigt korrekt, og at Bo Højhus Madsen således havde handlet ansvarspådragende i relation til skaderne på indboet. Forbrugeren var derfor berettiget til en erstatning fra Bo Højhus Madsen, som på baggrund af den sagkyndiges udtalelse skønsmæssigt blev fastsat til 5.000 kr.
Sidst opdateret 23. august 2018

Kunne du bruge siden?