Skip navigation

Benjamin Petersen (Skousen, Esbjerg, ophørt pr. 31. december 2016)

Firma
Østre Gjesingvej 19
6715 Esbjerg N
18. juli 2018
En forbruger bestilte den 14. november 2015 et SMEG køle-fryseskab hos Benjamin Petersen (Skousen, Esbjerg). Allerede dagen efter levering konstaterede forbrugeren, at der kom nogle høje brag fra køle-fryseskabet. Der blev reklameret skriftligt til Benjamin Petersen den 2. oktober 2016, og Benjamin Petersen sendte en servicereparatør, der besigtigede køle-fryseskabet den 1. november 2016. Parterne er uenige om, hvorvidt servicereparatøren konstaterede fejl ved køle-fryseskabet. Den sagkyndige konstaterede, at der var på selve køleskabsdelen, og fandt det overvejende sandsynligt, at der var tale om en fabrikationsfejl, og at de konstaterede lyde ligger ud over det normale for køle-fryseskabe af samme type. Nævnet lægger på baggrund af forbrugerens oplysninger til grund, at der er reklameret rettidigt, at der ikke er udvist retsfortabende passivitet, hvorfor fik medhold i sit krav om at ophæve købet.
Sidst opdateret 13. december 2018

Kunne du bruge siden?