Genbrug – cykler

Firma
Rugårdsvej 26
5000 Odense C
18. december 2017
Denne sag drejede sig om, hvorvidt en brugt el-cykel var mangelfuld, og hvorvidt forbrugeren som følge heraf var berettiget til afhjælpning, subsidiært ophævelse af købet. Nævnet lagde efter sagens oplysninger, herunder indholdet af indleveringssedlen, til grund, at cyklen ikke kunne oplades, hvorfor el-cyklen var mangelfuld. Forbrugeren kunne derfor kræve, at Andrzej Siedlecki skulle reparere el-cyklen inden for rimelig tid. Skete dette ikke, kunne forbrugeren ophæve købet.
Sidst opdateret 26. april 2018

Kunne du bruge siden?