FAQ

Ofte stillede spørgsmål

På denne side har vi samlet alle FAQ'er på forbrug.dk.

Ofte stillede spørgsmål om abonnementer

I mange tilfælde fortsætter et prøveabonnement som almindeligt abonnement, hvis du ikke opsiger det. Hvis du vælger at købe et prøveabonnement, fx tre blade til nedsat pris, er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i aftalevilkårene. I mange tilfælde vil abonnementet løbe videre til almindelig pris, når prøveperioden er udløbet.

Læs mere om generelle abonnementsvilkår

Når du melder dig ind i et fitnesscenter, kan du opsige abonnementet efter fem måneder med en måneds varsel til udgangen af en måned. Nogle fitnesscentre tilbyder dog abonnementer uden binding, hvor du typisk vil kunne opsige abonnementet med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Læs mere om fitnessabonnementer

Læs mere om generelle abonnementsvilkår

Du skal bevise, at du har opsagt aftalen, hvis der senere opstår strid om det. Det er derfor vigtigt, at du efterfølgende har beviser på, at du har forsøgt at få kontakt til virksomheden. Kontakt derfor virksomheden på en måde, hvor det kan være muligt at få en bekræftelse på din opsigelse. Gem en kopi af din opsigelse. 

Undersøg desuden, om du har brugt den rigtige mailadresse, postadresse osv.

Når du har dokumentation for, at du har opsagt dit abonnement, kan du kontakte din bank og bede den om at stoppe fremtidige betalinger.

Læs mere om generelle abonnementsvilkår

En udbyder af et abonnement må gerne tage gebyr for betalinger, der ikke går over PBS, hvis det står i abonnementsbetingelserne. Hvis virksomheden indfører gebyret, efter aftalen er indgået, skal du varsles om dette i rimelig tid, inden ændringen eller det nye gebyr får virkning, så du har mulighed for eventuelt at finde en anden udbyder.

Læs mere om gebyrer

Hvis du skylder penge eller ikke har betalt som aftalt, kan fitnesscentret sende sagen til inkasso. Hvis du er uenig om kravet, kan du indsende en klage, hvilket skal ske hurtigst muligt.

Før kravet sendes til inkasso, skal fitnesscentret oplyse dig om det og give dig en frist på 10 dage til at betale i.

Læs mere om reglerne for inkasso

 

Ofte stillede spørgsmål om betaling og regninger

Du skal betale regningen senest den dato, der står på den som sidste rettidige indbetalingsdato.

Står der ikke en dato på regningen, eller er det ikke aftalt, hvornår du skal betale, skal du betale senest 30 dage efter, at regningen er blevet afsendt. Det gælder også, selvom du ikke modtager regningen umiddelbart efter, at den er afsendt.

Der er ikke nogen regel for, hvor lang betalingsfristen skal være, men den skal være rimelig.

Læs mere om betalingsfrister

Hvis du modtager en regning, som du mener, du allerede har betalt, skal du kunne bevise, at du allerede har betalt regningen tidligere. Dokumentation kan fx være et kontoudtog, en dankortkvittering eller en bon.

Hvis du ikke kan skaffe et bevis, og du ikke betaler, er kreditor i sin fulde ret til at indberette dig til et kreditoplysningsbureau.

Læs mere om, hvornår du skal betale en regning

Hvis der ikke er fastsat en sidste betalingsdag på regningen, kan virksomheden først kræve renter 30 dage efter den dag, hvor regningen er blevet afsendt.

Hvis virksomheden i forvejen har fastsat en sidste betalingsdag, kan den opkræve renter fra denne dag, hvis du ikke betaler til tiden.

Den rente, du højst kan komme til at betale, beregnes som Nationalbankens udlånsrente plus et tillæg på 8 procent. Denne rente kaldes morarenten.

Læs mere om morarenten

Læs mere om betalingsfrister ved regninger

Hvis du bliver registreret som dårlig betaler hos et kreditoplysningsbureau (RKI), skal bureauet senest fire uger efter registreringen give dig besked, så du har mulighed for at protestere, hvis der er tale om en fejl, eller der er uenighed om gælden.

Er der registreret forkerte oplysninger om dig, har du krav på at få dem rettet. Hvis de forkerte oplysninger er blevet videregivet, skal kreditoplysningsbureauet også sende en rettelse (et dementi) til modtagerne.

Hvis du er uenig i, at du skylder penge, skal du kontakte registret, forklare sagen og oplyse, at du vil have dit navn slettet. Kreditoplysningsbureauet må ikke registrere gældsposter, du ikke mener at have, før sagen er afgjort ved en domstol.

Læs mere om kreditoplysningsbureauer

Hvis du skylder en virksomhed penge, må den sende dig op til tre rykkere med ti dages mellemrum. Hver rykker må være pålagt et gebyr på 100 kroner.

Virksomheden må sende den første rykker umiddelbart efter, at betalingsdatoen er overskredet. Du har ikke krav på at modtage et bestemt antal rykkere, før kravet kan sendes til inkasso. Du skal dog have en frist på 10 dage til at betale i, før kravet sendes videre.

Hvis du skylder penge til det offentlige, kan rykkergebyret være op til 250 kroner inklusive moms per rykker.

Læs mere om reglerne for rykkergebyrer

Hvis du har meddelt virksomheden, at du ikke mener, du skylder penge, er det i strid med god skik, hvis virksomheden alligevel sender dig til inkasso uden at forholde sig til dine indsigelser.

Hvis du alligevel bliver sendt til inkasso, skal du meddele inkassofirmaet, at du er uenig og ikke vil betale beløbet. Du skal også forklare, hvorfor du ikke skylder pengene. Sørg for, at du senere kan dokumentere, at du har gjort opmærksom på fejlen og har forholdt dig aktivt i sagen. 

Hvis inkassofirmaet alligevel mener, at du skal betale, må de gå videre med sagen til domstolene.

Læs mere om reglerne for inkasso

Du skal selv aktivt sørge for at betale dine regninger til tiden. Det gælder uanset, om du har modtaget en regning eller et indbetalingskort med en betalingsfrist.

Hvis du ikke hører fra virksomheden, må du rykke for at få en regning. Er brevet med regningen og eventuelle rykkerbreve gået tabt i posten, kan du risikere at måtte betale rykkergebyrer.

Læs mere om betalingsfrister

En virksomhed må ikke uden videre sende dig varer og bagefter forlange, at du skal betale for dem. Hvis det sker, skal du straks meddele afsenderen, at du ikke har bestilt varerne og ikke vil betale. Hvis varerne skal sendes retur, må butikken selv sørge for det.

Hvis din sag bliver sendt videre til et inkassobureau, skal du meddele inkassobureauet, at du ikke skylder pengene. Sørg for, at du senere kan dokumentere din henvendelse. Inkassobureauet kan gå videre til domstolene, hvis det stadig mener, du skal betale.

Læs mere om abonnementsfælder og prøvepakker

 

Som udgangspunkt må virksomheder selv bestemme, hvilke gebyrer de kræver for betalinger. De skal dog oplyse dig om gebyrets størrelse, hvor ofte det opkræves osv., inden du accepterer at indgå en aftale eller købe en vare. Gebyret må ikke være urimeligt højt.

Virksomheder må gerne indføre nye gebyrer eller hæve beløbet, men de har pligt til at oplyse om det i de vilkår eller betingelser, som følger med købet. I vilkårene skal det også være beskrevet, under hvilke forudsætninger man som forbruger kan forvente, at der sker ændringer i gebyrerne.

Hvis virksomheden vil indføre nye gebyrer eller hæve gebyret, skal den varsle dig om det i god tid, så du har mulighed for at kunne nå at opsige aftalen, inden gebyret bliver opkrævet.

Læs mere om gebyrer

Ofte stillede spørgsmål om biler

Hvis fejlen på den brugte bil viser sig at være dækket af reklamationsretten, skal bilforhandleren afhjælpe fejlen uden udgift og væsentlig ulempe for dig.

Hvis forhandleren kræver, at bilen skal repareres på hans eget værksted, skal forhandleren betale eventuelle rimelige udgifter til transport, herunder også bro- og færgeudgifter.

Læs mere om køb af brugte biler

Læs mere om reklamationsretten

Bilforhandleren kan ikke sætte købelovens regler ud af spil ved at tage generelle forbehold som ”købt som beset” og ”uden reklamationsret”.

Selvom bilforhandleren skriver, at bilen er ”købt som beset”, vil du fortsat have din reklamationsret, hvis der viser sig at være mangler på den brugte bil.

For at et forbehold skal være gyldigt, skal det være meget konkret. Er der fx fejl på airconditionanlægget, skal du klart oplyses om, at det ikke virker.

Hvis du har købt bilen af en privat sælger, kan bilen godt være ”købt som beset”.

Læs mere om køb af brugte biler

Læs mere om brugte varer generelt

Hvis bilen viser sig ikke at have det udstyr, som bilforhandleren lovede i salgsannoncen, fx hvis den ikke har aircondition som lovet, kan det udgøre en mangel efter købeloven.

I den situation kan du have ret til fx at få afhjulpet fejlen eller få et afslag i prisen.

Læs mere om køb af brugte biler

Når du køber en brugt bil hos en bilforhandler, har du altid to års reklamationsret efter købeloven. En eventuel garanti, du blev lovet ved købet, erstatter ikke reklamationsretten.

Hvis fejlen er dækket af reklamationsretten, har du ret til at få afhjulpet den fx ved en reparation.

Hvorvidt en fejl er dækket af reklamationsretten, afhænger af, om fejlen eller årsagen til den var til stede på leveringstidspunktet, og om fejlen er ud over, hvad du kan forvente i forhold til bilens alder, pris og kilometerantal.

Læs mere om køb af brugte biler

Læs mere om forskellen på garanti og reklamationsret

Bilimportøren kan ikke kræve, at garantien på bilen kun kan opretholdes, hvis bilen serviceres på et af de autoriserede værksteder, der er knyttet til importøren.

Hvis du vælger et uafhængigt autoværksted, som ikke er blandt importørens egne værksteder, til fx et serviceeftersyn af bilen, har garantigiver pligt til at udlevere specificerede service- og eftersynsplaner til autoværkstedet.

Du skal som bilejer kunne dokumentere, at serviceplanen er overholdt i form af en udfyldt og underskrevet servicebog.

Læs mere om autoværksteder

Hvis du har købt bilen hos en forhandler, er bilen dækket af købelovens reklamationsret, og du kan klage over eventuelle fejl, som bilen har ved købet. 

Du skal altid klage til forhandleren først. Hvis I ikke kan blive enige om en løsning, kan du klage til Ankenævn for biler.

Ankenævn for biler behandler klager, som vedrører:

  • Køb af bil, både ny og brugt, der har kostet mere end 10.000 kr.
  • Reparationer, der har kostet mere end 1.500 kr.

Hvis bilen er købt af en privatperson, skal du først klage til sælgeren. Hvis I ikke kan blive enige, kan du gå til domstolene. Når du har købt bilen af en privatperson, kan du ikke klage til Ankenævn for biler.

Læs mere om køb af brugte biler

Læs mere om autoværksteder

Læs mere om forbrugerklager

Ofte stillede spørgsmål om billetter

Når en koncert bliver aflyst, kan du ikke nødvendigvis kræve at få billetgebyret, du har betalt til billetdistributøren, refunderet. Du betaler billetgebyret til billetdistributøren for at reserve pladser til koncerten og få udstedt billetterne. Denne ydelse har du jo modtaget, og billetdistributøren kan ikke gøre for, at koncertarrangøren må aflyse koncerten.

Læs mere om billetkøb

Du må gerne videresælge koncertbilletterne, hvis du fx ikke selv kan komme til koncerten. Du må dog højest sælge dem til den pris, de oprindeligt har kostet.

Hvis der er tale om billetter, som du har fået gratis, fx gennem en konkurrence, du har deltaget i, må du gerne forære billetterne væk, men ikke videresælge dem.

Læs mere om billetkøb

Ofte stillede spørgsmål om briller

Hvis styrken i dine nye briller ikke passer, skal du hurtigst muligt klage til optikeren. Du har to års reklamationsret.

Du kan efter købelovens regler kræve, at optikeren afhjælper fejlen eller finder en anden løsning. Optikeren har ret til at undersøge, hvad årsagen til problemet er. Viser det sig, at optikeren har lavet en fejl, skal han tilbyde at løse problemet ved fx at lave nye glas. Det skal ske inden for rimelig tid.

Bliver problemet ikke løst, eller tager det for lang tid, har du ret til at få pengene tilbage.

Dine klagemuligheder afhænger af klagesystemet i det land, hvor du har købt brillerne.

Er brillerne købt i et andet EU-land, kan du få hjælp af Forbruger Europa til at klage i det pågældende land.

Læs mere om klager over køb i udlandet

Hvis brillerne indgår som en del af dit abonnement på kontaktlinser, og hvis det fremgår af abonnementsvilkårene, at du skal betale et restbeløb på brillerne ved opsigelsen, er det de betingelser, du har accepteret, da du indgik aftalen.

Derfor er det vigtigt, at du læser abonnementsaftalen grundigt igennem, før du skriver under.

Læs mere om generelle abonnementsvilkår

Ofte stillede spørgsmål om børneudstyr

Det er afgørende, at fejlen eller årsagen til fejlen har været til stede ved leveringen, og at den viser sig inden for købelovens toårige reklamationsret. Hvis det er tilfældet, har butikken som udgangspunkt ét til to forsøg til at reparere eller ombytte barnevognen, og at det skal ske inden for ”rimelig tid”.

Hvis det efter flere forsøg ikke er lykkedes, kan du i stedet stille krav om en anden løsning. Du skal i første omgang give sælgeren en rimelig frist til at få sagen afsluttet og derudover oplyse, hvad du efter fristens udløb vil stille krav om, fx at du vil hæve købet og have dine penge igen.

Læs mere om, hvor mange forsøg sælger har til at bringe varen i orden

Læs mere om afhjælpning: Når sælger skal reparere eller ombytte

Hvis der er en materiale- eller fabrikationsfejl på barnevognen, skal butikken betale for reparationen, hvis det er inden for den toårige reklamationsret.

Hvis skaden er sket på grund af almindeligt slid eller ved uhensigtsmæssig brug er fejlen ikke dækket af reklamationsretten.

Læs mere om reklamationsret i to år

Købelovens reklamationsret gælder også, hvis du har købt en brugt barnevogn hos en virksomhed. Det kan dog være svært at vurdere, om der er tale om en fejl, der er omfattet af købeloven, eller om fejlen skyldes almindeligt slid.

Om der er tale om en mangel efter købeloven afhænger af, hvad der er galt med barnevognen, hvor gammel og slidt den er, og hvad sælgeren har lovet dig, da du købte den. Det er samtidig afgørende, at fejlen, eller årsagen til den, var til stede på leveringstidspunktet.

Hvis fejlen er omfattet af købeloven, kan butikken forsøge at reparere fejlen. Hvis det ikke lykkes at reparere barnevognen, eller det tager meget lang tid, kan du forlange at ophæve købet og få pengene tilbage.

Hvis du har handlet med en privatperson, så sørg for at få en kvittering på købet. Hvis barnevognen er under to år gammel, kan du gå til butikken, hvor den oprindelig blev købt.

Læs mere om køb af barnevogn

Læs mere om køb af brugte varer på nettet og sociale medier

 

Ofte stillede spørgsmål om cykler

Hvis cyklen er mere end to år gammel, og købelovens reklamationsret dermed er udløbet, kan du kun forlange at få cyklen repareret eller få et nyt stel, hvis der er givet en garanti, der dækker den fejl, der er opstået. Det er dig, der skal bevise, at der er givet garanti på cyklen.

Læs mere om forskellen på garanti og reklamationsret

 

 

Hvis cykelhandleren har opbevaret cyklen forsvarligt, og cyklen forsvinder fx ved et indbrud, kan cykelhandleren ikke stilles til ansvar, og du kan ikke forlange, at han skal erstatte cyklen. Hvis du har en forsikring, der dækker, skal du altså selv anmelde tyveriet til dit forsikringsselskab.

Hvis cykelhandleren ikke har opbevaret cyklen på forsvarlig vis, er han ansvarlig, hvis cyklen bliver stjålet.

Læs mere om dine rettigheder, hvis varen bliver skadet eller stjålet

 

Hvis du er utilfreds med cykelreparationen, kan du ikke umiddelbart forlange at få pengene for reparationen retur, hvis du vil finde en anden mekaniker, der måske kan gøre det bedre.

Du skal først give mekanikeren en chance for at få bragt arbejdet i orden. Hvis fejlen bliver ved med at opstå, og mekanikeren ikke kan reparere cyklen, kan du normalt ophæve aftalen og kræve dine penge igen. 

Hvis dele af reparationen har værdi for dig, skal du dog i nogle tilfælde betale for dem.

Læs mere om reparationer, du selv skal betale

 

 

Ofte stillede spørgsmål om elektronik

Butikken har som udgangspunkt ét-to forsøg til at afhjælpe, fx reparere, hvis fejlen på varen er dækket af købeloven. Hvis butikken skal have flere forsøg, skal det være velbegrundet og uden væsentlig ulempe for dig.

Butikken skal desuden reparere varen inden for rimelig tid. Som udgangspunkt er ”rimelig tid” nogle få uger, men butikken har i nogle tilfælde ret til at bruge længere tid.

Hvis der er tale om forskellige fejl på varen, har butikken som udgangspunkt ét forsøg til at afhjælpe hver fejl.

Læs mere om, hvornår butikken har mere end et reparationsforsøg

Butikken kan ikke afvise en reklamation alene af den grund, at din mobiltelefon er blevet repareret af en anden reparatør. Din telefon er stadig omfattet af reklamationsretten, men ikke de reparerede eller udskiftede dele.

Det betyder, at du kan klage til butikken, hvis mobiltelefonen har en fejl, som ikke har noget at gøre med den tidligere reparation.

Når en butik ombytter en vare efter reglerne i købeloven, skal den ombyttes med en fabriksny vare, der er magen til den, du købte. Hvis butikken ombytter med en brugt vare, fx en såkaldt ”renoveret” telefon eller swap-telefon, vil det ikke være korrekt ombytning, hvis din vare er købt som helt ny. Du kan derfor nægte at tage imod den.

Hvis fejlen er dækket af en producent- eller fabriksgaranti, vil garantibestemmelserne være afgørende for, hvad du har ret til.

Læs mere om reklamationsret

Læs mere om garanti

Selvom mobiltelefonen har tegn på fugt, kan fejlen godt have en anden årsag. Det er derfor vigtigt at få mobiltelefonen undersøgt.

Hvis mobiltelefonen går i stykker på grund af fugt, vil der ikke være meget hjælp at hente i købeloven. Det skyldes, at fugtskader er typiske brugsskader.

Læs mere om reparationer, du selv skal betale

Hvis købet ophæves efter købelovens regler, kan butikken ikke kræve, at du stadig har originalemballagen.

Hvis du skal sende varen retur til butikken, skal varen dog være forsvarligt emballeret. Hvis butikken stiller krav om en særlig emballage, fx formstøbt plast, må den sende emballagen til dig.

Læs mere om reklamationsretten

Når du køber en computer, er hele varen dækket af købelovens reklamationsret på to år - også batteriet. Du vil altså i to år kunne klage over mangler. Du kan ikke klage over fejl eller skader, som du selv er årsag til eller over almindeligt slid.

Hvis batteriet i en bærbar computer har en kort driftstid, vil det ofte skyldes den måde, computeren bruges på. Hvis du fx har mange programmer, der starter op, når du tænder computeren, har kraftigt lys eller forskellige trådløse funktioner, der kører, kan det nedsætte driftstiden. Alt det kan du altså ikke klage over.

Hvis der derimod er noget galt med batteriet, fx hvis det har en usædvanlig kort levetid, eller brugsanvisningen giver forkerte eller misvisende oplysninger, kan det være en mangel, der er dækket af købelovens regler.

Når en butik sælger elektronisk udstyr, som fx computere, er de også forpligtet til at tage sig af klager, der er omfattet af købelovens reklamationsret.

Det er fx butikkens ansvar at få computeren sendt på værksted. Butikken skal også som udgangspunkt betale for transporten.

Selvom du eventuelt affinder dig med at skulle kontakte et værksted, når der er fejl ved din computer, skal du også klage til butikken, hver gang fejlen opstår.

Læs mere om, hvis sælger henviser til producent eller importør

Hvis en brugsanvisning er nødvendig for, at du kan bruge varen, skal brugsanvisningen være på et sprog, som du forventes at kunne forstå, medmindre andet er aftalt. Du kan fx godt inden købet aftale med butikken, at der ikke følger en manual med, eller at den er skrevet på fx engelsk.

Det er en mangel, hvis du kommer til at skade varen, fordi brugsanvisningen er skrevet på udenlandsk, og du ikke på forhånd har accepteret det.

Læs mere om brugsanvisninger

Ofte stillede spørgsmål om fejl på varen

Benyt så vidt muligt reklamationsretten, da du i så fald er dækket ind under købelovens regler. Benyt kun garanti eller forsikring, hvis fejlen ikke hører under reklamationsretten.

Garanti og reklamationsret er ikke det samme. Reklamationsretten er den ret, som købeloven giver dig til at klage over mangler ved varen, mens en garanti er noget, som butikken eller producenten frivilligt kan vælge at tilbyde dig. En garanti må aldrig stille dig dårligere end købelovens regler.

Eventuelle garantier og forsikringer, som følger med varen, erstatter ikke reklamationsretten.

Læs mere om forskellen på garanti og reklamationsret

Købeloven kan ikke sættes ud af kraft, selvom du har fravalgt eventuelle tillægsforsikringer. Du har to års reklamationsret på varen, hvis fejlen var til stede på købstidspunktet.

Læs mere om reklamationsretten

Der er grænser for, hvor længe butikken kan have varen til reparation, hvis fejlen er omfattet af den toårige reklamationsret.

Butikken har som udgangspunkt ret til at forsøge at reparere varen én-to gange, hvis fejlen er omfattet af den toårige reklamationsret. Udgangspunktet er også, at et rimeligt tidsrum for reparationen er omkring 14 dage.

Hvis butikken låner dig en anden vare imens, kan reparationsperioden forlænges.

Læs mere om afhjælpning: Når sælger skal reparere eller ombytte

Hvis varen skal omleveres efter købelovens regler, kan butikken ikke forlange, at du betaler prisforskellen, hvis varen er steget i pris, siden du købte den.

Omvendt kan du heller ikke forlange at få prisforskellen udbetalt, hvis varen er faldet i pris, siden du købte den.

Læs mere om reklamationsret

Hvis varen skal omleveres i forbindelse med købelovens reklamationsret, har du krav på at få en fabriksny vare. Butikken må ikke omlevere til en brugt eller renoveret vare.

Varen skal desuden være magen til den, du indleverede. Det vil sige samme model, samme farve og med de samme funktioner.

Hvis varen er udgået af produktion og ikke kan skaffes, kan butikken ikke omlevere, og du har ret til i stedet at få købsprisen tilbagebetalt.

Hvis butikken tilbyder dig en anden model, bestemmer du selv, om du vil tage imod tilbuddet. Du kan ikke selv forlange at få varen omleveret til en anden model.

Læs mere om reklamationsretten

Hvis fejlen er dækket af en producent- eller fabriksgaranti, vil garantibestemmelserne være afgørende for, hvad du har ret til.

Læs mere om garanti

Når du får omleveret en vare med fejl og mangler, begynder der en ny toårig reklamationsret fra den dag, omleveringen finder sted.

Du skal sørge for at kunne bevise, at varen er omleveret – enten ved at butikken noterer på den gamle kvittering, hvornår varen er omleveret, eller hvis butikken giver dig en ny kvittering.

Læs mere om reklamationsretten

Hvis fejlen på varen er omfattet af den toårige reklamationsret, skal butikken betale alle de udgifter, der er forbundet med reparationen, herunder også transport af varen.

Hvis fejlen på varen ikke er dækket af købeloven, skal du selv betale alle omkostninger ved reparationen.

Læs mere om reparation og ombytning uden udgift for forbrugeren

Det er butikken, der har solgt dig varen, som skal tage imod din klage, og som er ansvarlig for, at varen fx bliver repareret eller byttet til en ny.

Butikken har ikke lov til at fraskrive sig ansvaret og henvise dig til selve producenten eller importøren.

Læs mere om, hvis sælger henviser til producent eller importør

Fejl, der opstår gennem almindeligt slid eller forkert brug af din vare, hører ikke under reklamationsretten. Hvis du selv er skyld i en skade på varen, kan du som udgangspunkt derfor ikke længere kræve, at butikken, hvor du har købt varen, reparerer fejlen uden betaling.

I nogle butikker følger der en garanti med produktet, som kan dække skader ud over det, der hører under reklamationsretten. En garanti er ekstra service, så det er ikke sikkert, der hører en garanti med din vare.

Læs mere om reklamationsretten

Købeloven giver dig to års reklamationsret, og det er ikke muligt at aftale en kortere frist eller sige, at reklamationsretten ikke gælder for alle dele af varen. Det er en forudsætning, at fejlen skyldes egenskaber ved varen, der var til stede på købstidspunktet.

Læs mere om reklamationsretten

Du kan klage over en reparation i op til tre år efter, at reparationen er udført. Det gælder uanset, om reparationen er omfattet af reklamationsretten, eller hvis det er en reparation, du selv betaler for.

Læs mere om reparationer af varer

Hvis der er en fejl på din vare, må du gerne selv reparere fejlen. Men hvis der efterfølgende opstår fejl, som har sammenhæng med den reparation, du selv har foretaget, kan du ikke længere reklamere over disse fejl. Butikken må derfor godt afvise at reparere disse fejl.

Butikken må dog ikke afvise at reparere fejl, som ikke har sammenhæng med den reparation, du har foretaget.

Læs mere om reklamationsretten

Butikken må gerne opkræve et undersøgelsesgebyr, hvis en undersøgelse viser, at fejlen på din vare ikke er dækket af købeloven.

Det er en forudsætning, at du har accepteret at betale gebyret, da du indleverede varen, og at gebyrets størrelse i øvrigt er rimelig.

Det er butikken, der skal bevise, at du er blevet klart oplyst om gebyret og har accepteret eventuelt at skulle betale det.

Læs mere om undersøgelsesgebyrer

Butikken har pligt til at passe på varen under reparationen. Hvis varen bliver skadet under reparationen, kan butikken være erstatningsansvarlig, hvis den ikke har passet godt nok på varen.

Hvis skaden derimod ikke kan bebrejdes virksomheden, fx hvis den er opstået under et indbrud på værkstedet, kan din egen forsikring eventuelt dække skaden.

Reglerne om erstatningsansvar gælder alle varer, der er til reparation – både inden for reparationsfristen og efter, når du selv skal betale reparationen.

Læs mere om, hvis varen bliver skadet eller stjålet

Hvis fejlen på varen er omfattet af den toårige reklamationsret, kan butikken ikke forlange, at du accepterer et tilgodebevis. Du har i stedet ret til at få dine penge tilbage, repareret din vare eller få en ny tilsvarende vare.

Læs mere om reklamationsret i to år

Butikken har 1-2 forsøg til at reparere en fejl, når fejlen er butikkens skyld. Hvis butikken skal have flere forsøg, skal det være velbegrundet og ske inden for rimelig tid.

Læs mere om afhjælpning: Når sælger skal reparere eller ombytte

Hvis du købte en tillægsforsikring, samtidig med at du købte varen, kan du også kræve pengene tilbage for tillægsforsikringen, hvis fejlen ved varen er dækket af reklamationsretten, og købet kan ophæves.

Hvis fejlen på varen ikke er dækket af reklamationsretten, men i stedet af tillægsforsikringen, vil du ikke kunne kræve pengene tilbage for forsikringen.

Læs mere om tillægsforsikringer

Hvis du har mistet din kvittering, har du ikke længere dokumentation for, hvor og hvornår du har købt varen, og hvad du har betalt for den.

Butikken hæfter kun for de varer, som den selv har solgt. Hvis du ikke kan bevise, at varen er købt i butikken, kan det betyde, at du ikke kan gøre brug af din reklamationsret. Uden kvittering kan du derfor selv komme til at betale for en eventuel reparation.

Du kan også prøve at dokumentere købet på anden vis, fx med et byttemærke, en dankortkvittering eller et kontoudtog fra banken. Det er op til butikken at tage stilling til, om den vil acceptere din klage. 

Læs mere om boner og kvitteringer

Ofte stillede spørgsmål om gavekort og tilgodebeviser

Hvis butikken er lukket, så kan tilgodebeviset være gået tabt. Derfor er det altid en god idé at bruge beviset så hurtigt som muligt.

Du kan dog prøve at opsøge den tidligere indehaver af butikken for at få pengene tilbage.

Læs mere om gavekort og tilgodebeviser

Læs mere om, hvis virksomheden bliver overtaget af en anden virksomhed

Den nye ejer er som udgangspunkt ikke forpligtet til at indløse gavekort, der er udstedt af en tidligere ejer. Du skal derfor rette dit krav mod den tidligere ejer af butikken.

Læs mere om gavekort og tilgodebeviser

Læs mere om, hvis virksomheden bliver overtaget af en anden virksomhed

Gavekort er såkaldte ihændehaverbeviser, og ligesom ved kontanter kan et gavekort bruges af den person, der har det i hånden.

Det medfører, at du ikke har krav på at få gavekortet erstattet, hvis det bliver væk.

Læs mere om gavekort og tilgodebeviser

Ofte stillede spørgsmål om hårde hvidevarer

Hvis købet ophæves efter købelovens regler, kan butikken ikke kræve, at du stadig har originalemballagen.

Hvis du skal sende varen retur til butikken, skal varen dog være forsvarligt emballeret. Hvis butikken stiller krav om en særlig emballage, fx formstøbt plast, må den sende emballagen til dig.

Læs mere om reklamationsret

Læs mere om reparation og omlevering uden udgift for forbrugeren

Butikken har som udgangspunkt ét-to forsøg til at afhjælpe, fx reparere, hvis fejlen på varen er dækket af købeloven. Hvis butikken skal have flere forsøg, skal det være velbegrundet og uden væsentlig ulempe for dig.

Butikken skal desuden reparere varen inden for rimelig tid. Som udgangspunkt er ”rimelig tid” nogle få uger, men butikken har i nogle tilfælde ret til at bruge længere tid.

Hvis der er tale om forskellige fejl på varen, har butikken som udgangspunkt ét forsøg til at afhjælpe hver fejl.

Læs mere om, hvornår butikken har mere end et reparationsforsøg

Hvis en brugsanvisning er nødvendig, så har du ret til at få manualen på et sprog, man kan forventes at forstå. Du kan dog godt inden købet aftale med butikken, at der ikke følger en manual med, eller at den er skrevet på fx engelsk. Det kan også være i orden, at butikken henviser til en hjemmeside, hvor du kan downloade manualen.

Læs mere om brugsanvisninger

Hvis opvaskemaskinen har en fejl, som er dækket af købelovens toårige reklamationsret, skal du altid klage til butikken, hvor du har købt maskinen.

Butikken vil dog ofte henvise dig til producentens montører. Det kan være praktisk, men det kan også betyde, at du ved eventuelle nye fejl ved opvaskemaskinen kommer til at ringe direkte til producenten uden at kontakte butikken først. Og det vil være en fejl.

Hvis en fejl ikke kan repareres, hvis det tager meget lang tid, eller hvis der er mange forskellige fejl ved opvaskemaskinen, er det butikkens ansvar, at maskinen ombyttes, eller at købet ophæves.

Læs om, hvis sælger henviser til producent eller importør

Læs mere om forbrugerklagesystemet

Butikken kan lade montøren reparere en fejl én til to gange.

Hvis der er tale om forskellige fejl på vaskemaskinen, kan butikken få flere forsøg. Det betyder dog ikke, at du skal finde dig i, at butikken reparerer maskinen et uendeligt antal gange.

Ifølge købeloven skal butikken afhjælpe en fejl inden for ”rimelig tid”, hvilket som udgangspunkt er nogle få uger. I særlige tilfælde kan sælger have mulighed for at bruge længere tid.

Læs om, hvor mange forsøg har sælger til at bringe varen i orden?

Læs om, hvad ”rimelig tid” er, når en vare skal repareres eller ombyttes?

Som udgangspunkt skal garantigiveren dække alle udgifter i forbindelse med en garantireparation. Det skal fremgå af garantien, hvad den dækker.

Når du indleverer varen til garantigiveren, og han sender varen til reparation under garantien, kan værkstedets undersøgelse afsløre, at du selv er skyld i fejlen, og at garantien ikke dækker. I den situation skal du kontaktes, inden værkstedet gør mere ved varen.

Værkstedet må ikke uden videre reparere varen og bagefter forlange, at du selv betaler for reparationen. Det vil afskære dig fra at kunne bevise, at du havde ret til en gratis garantireparation.

Garantigiver må ikke tage penge for at undersøge, om en fejl er dækket af garantien.

Læs mere om forskellen på garanti eller reklamationsret

Hvis en fejl på vaskemaskinen er årsag til, at tøjet bliver ødelagt, kan du i nogle tilfælde have krav på erstatning for tøjet.

Hvis du mener, at der er en fejl på maskinen, skal du klage til butikken, hvis vaskemaskinen er under to år gammel. Er den ældre, skal du klage til producenten.

Du skal selv begrænse tabet mest muligt. Hvis du fx vasker flere vaske i maskinen, efter du har opdaget fejlen, vil du ikke have krav på erstatning for alt det tøj, der evt. bliver ødelagt.

Du kan kræve erstatning, selvom maskinen er mere end to år gammel.

Læs mere om virksomhedens produktansvar

Ofte stillede spørgsmål om køb på nettet

Hvis der er fejl på en vare, du har købt på nettet, er det netbutikken, der skal betale for forsendelsen tilbage til netbutikken og reparationen.

Læs mere om reparation og omlevering uden udgift for forbrugeren

Når du handler på nettet, er aftalen som udgangspunkt indgået, når du bestiller varen. Du kan normalt forlange at købe varen til den pris, du har fået oplyst på nettet, medmindre det er åbenlyst, at der er tale om en fejl i prisen.

Læs mere om priser

Når du vil købe en vare på nettet, er det sikrest at betale med betalingskort, fx dankort. Så kan banken nemlig føre pengene tilbage til din konto, hvis varen fx aldrig dukker op, eller du får en forkert vare.

Læs mere om at købe sikkert på nettet

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du køber en vare på nettet. Du har ansvaret for varen, fra du modtager pakken, og indtil netbutikken har fået den retur igen. Hvis en vare bliver forringet i værdi, mens du har haft den, kan netbutikken forlange, at du betaler værdiforringelsen.

Fortrydelsesfristen starter, når du har modtaget varen. Du må gerne prøve varen og undersøge den på samme måde, som du kan gøre det i en almindelig butik.

Ønsker du at fortryde købet, skal du sørge for at give netbutikken besked inden fristens udløb. Herefter har du 14 dage til at returnere varen.

Læs mere om fortrydelsesretten

Har du købt en vare over nettet, som forsvinder på sin vej til din hoveddør, kan du forlange pengene tilbage eller en ny vare. Netbutikken har ansvaret for varen, indtil den er afleveret til dig – medmindre du har valgt et fragtfirma, som ikke er blandt dem, som netbutikken tilbyder.

Læs mere om fragt og levering

Netbutikker bestemmer selv, hvilke regler der gælder for brugen af rabatkoder, så længe de tydeligt informerer om eventuelle begrænsninger.

Læs mere om samlemærker, rabatkoder og gratis gaver

Hvis der er aftalt en bestemt leveringsdag, og det er åbenlyst for netbutikken, at varen skal bruges i en bestemt anledning, kan du ophæve købet, hvis leveringen bliver forsinket.

Hvis der ikke er aftalt en bestemt frist for levering, har netbutikken normalt 30 dage til at levere varen. 

Læs mere om fragt og levering

Hvis du får en kopivare i stedet for den ægte vare, du troede, du havde bestilt, afhænger dine rettigheder af, hvor netbutikken hører hjemme.

Du vil fx have to års reklamationsret og 14 dages fortrydelsesret, hvis varen er købt i en netbutik inden for EU.

Hvis varen er købt i en netbutik uden for EU, vil du også have to års reklamationsret og 14 dages fortrydelsesret, hvis netbutikken markedsfører sig over for danskere, fx hvis sproget er dansk, og du kan betale i danske kroner.

Hvis netbutikken ligger uden for EU og ikke markedsfører sig over for danskere, vil det være reglerne i netbutikkens hjemland, som gælder. Du kan derfor ikke være sikker på fx at have to års reklamationsret.

Læs mere om kopivarer

Du bør altid på forhånd spørge, om varen er original og bede om bevis på det, hvis du er i tvivl.

Du kan selv prøve at tjekke netbutikken ved at se efter sprogfejl, skæve eller mistænkelig lave priser, om der er mangelfulde kontaktoplysninger eller mistænkelige betalingsmuligheder.

Du kan også prøve at undersøge, hvor netbutikken hører hjemme ved at se, hvem der har registreret domænenavnet på whois.com.

Læs mere om kopivarer

Når du handler med en privatperson på nettet, gælder de forbrugerbeskyttende regler for nethandel ikke. De gælder kun, når du handler med en virksomhed. Det betyder fx, at du ikke har fortrydelsesret, medmindre du har aftalt det med sælgeren.

Læs mere om køb af brugte varer på nettet og sociale medier

Det er en rigtig god idé at få den oprindelige kvittering med, hvis du køber en brugt vare af en anden privatperson.

Hvis varen er under to år gammel, vil der stadig være reklamationsret på den, hvis den oprindelig blev solgt af en virksomhed i Danmark til en forbruger.

Vær opmærksom på, at du ikke kan få en bedre retsstilling, end den oprindelige køber havde, da han eller hun ejede varen.

Læs mere om fejl på brugte varer

Ofte stillede spørgsmål om møbler

Hvis sofaen ved leveringen viser sig at have en anden farve eller mønster end det, der er aftalt, har du ret til at få leveret en ny sofa med det rigtige betræk.

 

Hvis butikken fastholder, at sofaen har det betræk, du bestilte, kan det være vanskeligt at afgøre, hvem der har ret.

 

Tjek derfor altid, at det er den rigtige farvekode, der bliver skrevet på ordresedlen. Du kan også bede om at få udleveret en farveprøve, så du senere kan bevise, hvilken farve du valgte.

 

Læs mere om typiske fejl ved møbler

Hvis du har købt en udstillingsmodel, har du stadig ret til at klage, hvis møblet har fejl og mangler. Da det er en udstillingsmodel, må du dog forvente, at møblet bærer præg af et vist slid.

Hvis møblet er købt som en udstillingsmodel, vil det ikke være muligt at ombytte varen, fordi der ikke findes en anden vare, der er præcis magen til. Men du kan klage for at få fejlen repareret, få et afslag i prisen, eller hvis du ønsker at ophæve købet og få pengene tilbage.

Hvis møblet er nedsat på grund af fejl, skal butikken ved købet oplyse dig om, hvilke fejl der har medført prisnedsættelsen.

Læs mere om møbler til nedsatte priser

Hvis et møbel falmer eller på anden måde ændrer udseende kort tid efter, det er købt, kan der være grundlag for at klage.

Betrækket på en sofa eller en stol vil ofte falme, blive snavset eller på anden måde ændre udseende, når det bliver brugt og udsat for lys. Det kan være normal slitage.

Hvis det sker inden for en kort periode efter købet, kan det for eksempel være, fordi materialet ikke er lysægte nok. Hvis det er tilfældet, kan du forlange, at butikken løser problemet, fx ved at levere en ny sofa eller betale pengene tilbage.

Læs mere om typiske fejl ved møbler

Trækker leveringen ud, så du ikke modtager møblet på den dag, du har aftalt med butikken, eller senest 30 dage efter du har købt møblet, kan du give butikken en ny rimelig frist. Hvis møblet stadig ikke bliver leveret, kan du afbestille møblet og købe det et andet sted.

Læs mere om fragt og levering

Hvis du har købt en ny stol, og du i stedet får leveret en stol, der har stået i butikkens udstillingslokale, har du krav på at få den byttet til en fabriksny stol eller få pengene tilbage.

Butikken kan kun levere en udstillingsmodel til dig, hvis du har aftalt det med butikken ved købet.

Læs mere om møbler til nedsatte priser

Læs mere om reklamationsret og omlevering

Når du sidder i din lænestol eller sofa, kan der efter noget tid opstå en fordybning i polstringen dér, hvor du oftest sidder. Det er meget normalt og ikke nødvendigvis en fejl, du kan klage over.

I nogle tilfælde sker det hurtigere, end hvad der kan betragtes som rimeligt, eller måske bliver fordybningerne så store, at møblet er væsentlig forringet, fx fordi materialevalget til polstring og affjedring er af så dårlig kvalitet, at det ikke kan bære den vægt, møblet er bygget til at bære. Sker det, kan der være grundlag for, at du kan få medhold i en klage.

Læs mere om typiske fejl ved møbler

Læs mere om mangler ved varen

 

Hvis tæpperne er købt i en tæppeforretning, som samtidig har påtaget sig at lægge dem på, er det forretningen, du skal klage til, da det er den, der har ansvaret.

Hvis tæppet ikke er monteret korrekt, er dit køb mangelfuldt, og du har derfor ret til at få afhjulpet fejlen. Hvis problemerne ikke kan løses ved at forbedre pålægningen af tæpperne, kan du enten forlange at få et afslag i prisen, få tæpperne byttet eller ophæve købet og få pengene tilbage.

Hvis du vælger at få pengene tilbage eller et afslag i prisen, kan forretningen dog afvise dit krav, hvis den i stedet tilbyder dig at få tæpperne ombyttet.

Læs mere om fejl og klager ved håndværkerarbejdet

 

Ofte stillede spørgsmål om tøj, sko og rens

Hvis dine bukser har smittet meget af på et møbel, vil du i visse tilfælde kunne kræve købet af bukserne ophævet. Derudover vil du eventuelt kunne kræve erstatning for den ødelagte sofa af enten butikken, der har solgt bukserne, en eventuel mellemhandler eller producenten af bukserne.

Læs mere om sælgers produktansvar

Hvis du opdager en fejl ved dine nyindkøbte sko, og det skyldes en materiale- eller fabrikationsfejl, som var til stede ved købet, så hører det under den toårige reklamationsret. Sådanne fejl er butikkens ansvar, og den kan fx tilbyde dig omlevering eller reparation.

Er der tale om almindeligt slid eller uhensigtsmæssig brug af skoene, vil fejlen som udgangspunkt ikke være dækket af reklamationsretten.

Læs mere om reklamationsretten

Se eksempler på skofejl

Læs mere om mangler ved varen

Når dine bukser bliver slidt meget hurtigt, kan det enten skyldes en mangel ved varen, eller at du har brugt bukserne på en måde, de ikke er beregnet til.

Hvor længe tøjet holder, kommer an på både kvalitet, og hvordan tøjet bruges.

Er der tale om almindeligt slid, vil fejlen som udgangspunkt ikke være dækket af reklamationsretten. Har du ellers brugt og behandlet bukserne efter anvisningerne fra butikken og efter det, der står i bukserne, så kan fejlen muligvis være dækket af reklamationsretten. 

Se eksempler på tøjfejl

Læs mere om reklamationsretten

Læs mere om mangler ved varen

Butikken har som udgangspunkt ét til to forsøg til at afhjælpe mangler på en vare. Det kan de gøre ved at omlevere eller reparere varen.

Hvis den samme fejl opstår igen på de omleverede eller reparerede sko, kan du have ret til at få pengene tilbage.

Er der derimod tale om en ny fejl, kan butikken godt have ret til at forsøge at omlevere eller reparere skoene igen. Hvis dette ikke løser problemet, har du oftest ret til at ophæve købet. Hvis der blot er tale om en mindre væsentlig mangel, kan du eventuelt få et afslag i prisen.

Læs mere om reklamationsretten

Læs mere om afhjælpningsforsøg

Er dine nye sko gået i stykker eller blevet slidt meget hurtigt, kan det enten skyldes fejl ved skoene, eller at du har brugt dem på en måde, de ikke er beregnet til.

De fejl, der opstår, fordi du ikke bruger skoene rigtigt, vil ikke være dækket af reklamationsretten.

Har skoene derimod en materiale- eller fabrikationsfejl, som var til stede ved købet, så hører det under reklamationsretten. Sådanne fejl er butikkens ansvar, og den kan fx tilbyde dig omlevering eller reparation.

Se eksempler på skofejl

Læs mere om mangler ved varen

Læs mere om reklamationsretten

Hvis hælen går løs eller knækker af, og det skyldes en fabrikationsfejl, som var til stede ved købet, har du ret til at få skoene repareret eller omleveret. Hvis de ikke kan repareres, og butikken ikke har et andet par magen til, har du ret til at få pengene tilbage.

Hvis der er tegn på, at hælen er knækket, fordi den har siddet fast mellem nogle fliser, eller hvis fx selskabssko bærer præg af at være brugt som hverdagssko, kan du ikke forvente at få ret i en klage.

Se eksempler på skofejl

Hvis fx en jakke kort tid efter købet går op i sømmene, eller foret skrider fra hinanden, kan det være, at tøjet er af dårligere kvalitet, end hvad det er rimeligt at forvente.

Hvis det skyldes en fabrikationsfejl, som var til stede ved købet, giver købeloven dig ret til enten at få tøjet repareret eller omleveret til en ny vare magen til den, du købte. Kan dette ikke lade sig gøre, har du ret til at få pengene tilbage.

Se eksempler på tøjfejl

Læs mere om reklamationsretten

 

Lynlåse er omfattet af købelovens reklamationsret på to år. Så selvom der ikke er givet garanti på lynlåsen, må den ikke gå i stykker ved almindelig brug, og butikken kan derfor være forpligtet til at reparere den. Hvis ikke det kan lade sig gøre, kan du få en vare eller pengene tilbage.

Læs mere om reklamationsretten

Læs mere om forskellen på garanti og reklamationsret

Hvis tøjet er blevet fejlbehandlet på renseriet, kan du kræve at få tøjet erstattet. Du kan kun få erstatning for det tab, du har haft. Beløbets størrelse afhænger blandt andet af tøjets alder og stand.

Renseriet er dog kun ansvarligt, hvis det har lavet en fejl, fx hvis krympningen skyldes, at renseriet har vasket tøjet i stedet for at rense det. Hvis renseriet har fulgt anvisningerne, kan det ikke gøres ansvarligt.

Læs mere om rens og vask

Et renseri skal kun erstatte de varer, det har ødelagt. Renseriet skal som udgangspunkt kun erstatte jakkens værdi, hvis det kun er jakken, der er blevet renset. Du kan kun få erstatning for det tab, du har haft. Erstatningens størrelse afhænger blandt andet af jakkens alder og stand.

Hvis du ved indleveringen har gjort renseriet opmærksom på, at jakken hører til en habit, er renseriet ansvarlig for at erstatte hele sættets værdi, hvis der skulle gå noget galt.

Læs mere om rens og vask

Ofte stillede spørgsmål om udsalg og tilbud

Butikker må ikke bruge forkerte førpriser i forbindelse med udsalg. 

Læs mere om reglerne for varer på tilbud

En butik har ret til at ændre prisen på en vare, når den vil, og de ansatte behøver ikke at vide, hvilke varer der kommer på udsalg. Man kan derfor ikke forlange penge tilbage, hvis prisen på en vare nedsættes kort tid efter købet. 

Læs mere om priser

Hvis butikken annoncerer med slagtilbud og kun har sat et begrænset antal varer til salg til den fordelagtige pris, skal butikken tydeligt oplyse om dette i annoncer og reklamer. Er der kun meget få varer, skal butikken oplyse, at der er meget få eksemplarer i de enkelte butikker.

Læs mere om reglerne for varer på tilbud

Når en købsaftale er indgået mellem dig og butikken, ligger prisen fast, også selvom butikken ugen efter sætter varen på tilbud til en lavere pris.

Læs mere om priser

Du kan normalt forlange at købe varen til den pris, der står på prismærket, også selvom det ved en fejl er en forkert pris.

Du kan dog ikke få varen til den forkerte pris, hvis det er åbenlyst, at der er sket en fejl.

Læs mere om priser

Købelovens reklamationsret på to år dækker alle fejl, der var til stede på købstidspunktet, også selv om varen er købt på udsalg.

Du kan dog ikke klage over konkrete fejl på varen, som du blev gjort opmærksom på, da du købte varen, og som er begrundelsen for, at varen blev sat ned i pris.

Læs mere om dine rettigheder ved udsalg

Hvis du har købt udsalgsvaren i en fysisk butik, har du ikke fortrydelsesret, medmindre det er aftalt, eller det er en service, butikken har valgt at tilbyde. Hvis butikken normalt tilbyder fortrydelsesret, skal de skilte meget tydeligt, hvis det ikke gælder for udsalgsvarer.

Hvis du har købt udsalgsvaren på nettet, har du 14 dages fortrydelsesret – også på udsalgsvarer - og du har ret til at få dine penge igen. Fortrydelsesretten løber, fra du modtager varen.

Læs mere om dine rettigheder ved udsalg

Læs mere om fortrydelsesretten