Sundhed og sygdom

Medicinpriser

Der er fri prisdannelse på medicin i Danmark. Lægemiddelvirksomhederne kan som udgangspunkt frit bestemme den pris, de tager, når de sælger deres lægemidler til apotekerne.

Medicinpriser

Det er dermed ikke ulovligt, at prisen på medicinen stiger. Et fald eller en stigning i prisen kan fx skyldes konkurrencen på medicinmarkedet eller prisændringer på råvarer.  

Lægemiddelvirksomhederne skal anmelde den pris, de sælger til, til Lægemiddelstyrelsen.

Receptpligtig medicin

Apotekerne må ikke konkurrere indbyrdes på prisen på den receptpligtige medicin. Det betyder, at prisen på den receptpligtige medicin er den samme, uanset på hvilket apotek du køber den.

Producenten eller leverandøren skal hver 14. dag oplyse deres eventuelle prisændringer til Lægemiddelstyrelsen. De priser vil så gælde i de næste 14 dage i hele landet.

Kan jeg klage over medicinprisen?

Da der er fri prisdannelse på medicin, kan du ikke klage til Lægemiddelstyrelsen, hvis en lægemiddelvirksomhed vælger at sætte sine priser op eller har meget svingende priser. Oplever du prisstigninger, opfordrer Lægemiddelstyrelsen i stedet til, at du kontakter lægemiddelvirksomheden og spørger om baggrunden for prisstigningen.

Lægemiddelvirksomheden skal dog, ligesom andre virksomheder, overholde konkurrenceloven. Selv store prisudsving er ikke i sig selv en overtrædelse af konkurrencereglerne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver konkurrencelovgivningen, men kan kun behandle en klage over en prisforhøjelse, hvis der er tegn på, at lægemiddelvirksomhederne har aftalt en fælles prisforhøjelse eller misbruger deres dominerende stilling.

Kopimedicin

Nogle lægemiddelvirksomheder producerer såkaldt ”generika”. Det er kopier af andre virksomheders medicin. Det betyder, at mange typer medicin produceres af mange forskellige lægemiddelproducenter til forskellige priser.

Gruppen af ens lægemidler kaldes substitutionsgruppen. Det betyder, at disse lægemidler kan erstatte hinanden. Det er en forudsætning, at de:

 • har samme virksomme stof i samme mængde
 • bruges på samme måde, fx tabletter eller kapsler, der indtages gennem munden
 • har omtrent samme pakningsstørrelse

Hvordan beregnes medicintilskuddet?

Når Lægemiddelstyrelsen har modtaget alle priser på de forskellige typer medicin fra lægemiddelproducenterne, finder de frem til det billigste af de præparater, der kan erstatte hinanden.

Tilskuddet fra sygesikringen beregnes altid efter det billigste præparat i en gruppe. Der ydes samme tilskud til alle præparater i samme gruppe uanset prisen på det enkelte præparat.

Når priserne svinger op og ned, vil det variere, hvilket produkt der er det billigste og dermed er det, der vil danne grundlag for beregningen af tilskuddet fra sygesikringen.

Hvis du ikke ønsker at købe det billigste produkt, apoteket tilbyder, men vælger det produkt, lægen har udskrevet, selvom det er dyrere, får du samme tilskud, men du skal altså betale en større del af prisen selv.

Apoteket skal tilbyde dig den billigste medicin

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside medicinpriser.dk kan du se, hvilket præparat der er det billigste. Du kan også se, hvilken pakningsstørrelse det er billigst at købe. Apoteket skal informere dig om muligheden for at få det ordinerede lægemiddel udleveret i mindre pakninger.

Når du kommer med din recept til apoteket, skal apoteket altid tilbyde dig, at du får den billigste medicin af den type, der står på recepten. Det skal være præcis det samme aktive stof, samme dosis, omtrent samme størrelse og med samme effekt, men altså måske fra en anden producent. Det kan betyde, at din medicin hedder noget andet, end det produkt lægen har skrevet på recepten.

Hvis lægen mener, at du skal have et bestemt fabrikat, skal der stå ”ej S” på recepten. I det tilfælde må apoteket ikke udlevere et andet fabrikat, heller ikke selvom du selv ønsker det.

Hvis lægen ikke har skrevet ”ej S” på recepten, skal apoteket tilbyde dig det billigste præparat inden for substitutionsgruppen – altså gruppen af ens præparater. Du har dog mulighed for at fravælge det billigere produkt og kræve præcis det produkt, lægen har ordineret.

Medicinpriser.dk

På medicinpriser.dk, som Lægemiddelstyrelsen står bag, kan du finde oplysninger om priser på forskellig medicin, og du kan se prisudviklingen gennem tiden. Du kan eksempelvis søge på lægemidlets navn, indholdsstof, varenummer, pakningsstørrelse mv.

I søgeresultaterne vil du kunne se en liste over lægemidler, styrke, pakningsstørrelse, firma, pris mv.

Find priser på medicinpriser.dk

Tal med lægen

Lægen kan også oplyse, om der findes andre præparater med samme virkning, der er billigere. Hvis du skal have udskrevet en større pakningsstørrelse, der er billigere, er det også lægen, der sørger for det. Vær dog opmærksom på, at medicinpriserne kan ændre sig hver 14. dag.

Dit personlige medicintilskud

Det har også betydning for medicinprisen, hvor stort et offentligt tilskud du selv modtager. En del receptpligtig medicin udløser et tilskud, når du har købt medicin for en vis sum. Herefter stiger tilskuddet i løbet af 12 måneder afhængigt af, hvor mange penge du køber tilskudsberettiget medicin for. Efter 12 måneder nulstilles tilskuddet, og der starter en ny tilskudsperiode, når du igen køber tilskudsberettiget medicin.

Se medicintilskuddets størrelse på apoteket.dk

Gem bonen fra apoteket

På din bon fra apoteket kan du se, hvor meget tilskudsberettiget medicin du har købt i den indeværende tilskudsperiode. Du kan også se, om du kan forvente 50 procent, 75 procent, 85 procent, 100 procent i tilskud, eller om du endnu ikke købt nok til at være berettiget til tilskud. Hvis du er under 18 år, har du dog altid ret til minimum 60 procent i tilskud.

Håndkøbsmedicin

Når det gælder håndkøbsmedicin, må apotekerne i visse tilfælde godt konkurrere på prisen. I Danmark er håndkøbsmedicin opdelt i:

 • apoteksforbeholdte lægemidler
 • lægemidler, som også kan sælges af andre end apoteker.

Mens priserne er faste på apoteksforbeholdte lægemidler, kan apoteker og andre virksomheder, som sælger ikke-apoteksforbeholdte lægemidler, selv bestemme prisen på disse lægemidler.

Køb af medicin på nettet

Inden du bestiller medicin på nettet, er der nogle ting, som det er vigtigt, at du sætter dig ind i.

 • Vær opmærksom på, at det er ulovligt at få tilsendt lægemidler, der er købt eller afsendt fra et land uden for EU- eller EØS-området (Island, Norge og Liechtenstein)
 • Det er desuden ikke lovligt at indføre euforiserende lægemidler ved forsendelse - heller ikke fra EU/EØS-lande
 • Vær opmærksom på, at der desuden gælder særlige regler for indførsel af lægemidler, som er omfattet af ”Lægemiddelstyrelsens dopingliste”
 • Kig efter det grønne EU-logo, hvis du handler på et netapotek, som hører hjemme i EU. Logoet skal fremgå af alle netbutikker i EU, der har tilladelse til at sælge medicin online
 • Tjek Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Her kan du se en liste over apoteker, der lovligt sælger medicin på nettet
 • Tjek altid, om lægemidlet er godkendt af sundhedsmyndighederne, inden du køber det. Og undgå falske lægemidler

Læs mere om reglerne hos Lægemiddelstyrelsen

Hvis du vil købe receptpligtig medicin på nettet, skal du gå ind på apotekets hjemmeside og logge på med dit MitID. Herefter bør dine recepter være tilgængelige.

Ud over at sælge medicinen skal onlineapoteket også tilbyde rådgivning vedrørende medicinen - ligesom når du køber medicinen på et fysisk apotek.

Hvis du har fået en recept fra en læge i Danmark, er den som udgangspunkt gyldig i alle EU-lande. Du skal dog være opmærksom på, at et lægemiddel, der er ordineret i ét land, ikke nødvendigvis er tilgængeligt i et andet land. Det kan desuden have et andet navn i et andet land.

Du kan derfor med fordel bede din læge om en recept til brug i et andet EU-land (”grænseoverskridende recept”).

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du se det grønne EU-logo og læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du køber medicin.

Gode råd når du køber medicin

 • Tjek prisen på din medicin. Det kan du gøre på medicinpriser.dk 
 • Undersøg, hvilken pakkestørrelse der er billigst
 • Gem dine boner fra apoteket, så du kan følge med i, hvor stort dit personlige medicintilskud er
 • Se efter EU’s grønne logo, hvis du køber medicin på nettet

RELATERET INDHOLD PÅ FORBRUG.DK

Sidst opdateret 12.10.2022