Sundhed og sygdom

Alternativ behandling

Zoneterapi, akupunktur, naturmedicin og kosttilskud er eksempler på alternative behandlingsformer. Undersøg, hvilken behandlingsform der er den rette.

I dag kan du fx få behandlinger med zoneterapi og akupunktur i det offentlige behandlingssystem. Du kan også vælge det som alternativ behandling. I dag kan du også få tilskud til kiropraktik fra den offentlige sygesikring.

Ofte vil alternativ behandling være noget, du selv betaler for. Du er derfor forbruger, når du køber behandlingen, og du har nogle rettigheder, som er gode at kende til.

Alternative behandlere kan annoncere med, at de er eksaminerede behandlere inden for deres felt. Men det er ikke det samme som, at behandleren er autoriseret. At være eksamineret betyder, at den private skole, hvor behandleren har fået sin uddannelse, har etableret en eksamensordning, og at behandleren har bestået denne.

Undersøg den alternative behandlers uddannelsesmæssige baggrund. Det kan du fx gøre ved at kontakte den pågældende behandler eller den behandlerforening, han eller hun eventuelt er medlem af.

I Danmark er alternative behandlere ikke autoriserede sundhedspersoner som fx læger og fysioterapeuter.

RAB-ordningen er en branche-administreret registreringsordning, som skal styrke danskernes sikkerhed ved brug af alternativ behandling. Det er Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling, der står bag ordningen.

Når en forening er blevet godkendt, kan medlemmerne søge om tilladelse til at anvende den beskyttede titel ”Registreret Alternativ Behandler” (RAB).

En RAB-behandler skal ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed have en sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis på sammenlagt minimum 660 undervisningslektioner. Heraf skal minimum 250 lektioner være i det primære fagområde fx zoneterapi.

Vælger du en RAB-behandler (Registreret Alternativ Behandler), giver det dig derfor:

 • garanti for, at behandleren lever op til minimumskrav om uddannelse og klinisk praksis
 • bedre klagemuligheder

Derudover skal behandleren overholde det regelsæt for god klinisk praksis, som foreningen har pligt til at have.

Behandlerforeningen, som RAB-behandleren er medlem af, er også forpligtet til at have et klageorgan. 

Læs mere i Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (RAB-ordning)

Naturmedicin og kosttilskud

Naturmedicin og kosttilskud hører ofte til en alternativ behandling. Naturlægemidler skal være godkendt til behandling i Danmark, og kosttilskud skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Det er din garanti for, at de ikke indeholder sundhedsskadelige indholdsstoffer.

Naturmedicin er en samlet betegnelse for fire kategorier af produkter:

 • Naturlægemidler
 • Stærke vitaminer og mineraler
 • Traditionelle plantelægemidler
 • Homøopatiske lægemidler

Inden du køber dem, er det en god idé at tjekke, om naturlægemidlerne er godkendt til behandling i Danmark. Det kan du gøre hos Lægemiddelstyrelsen. Samtidig kan du få vished, om naturlægemidlerne eller kosttilskuddene har kendte bivirkninger, og om de kan tages med andre lægemidler.

Lægemiddelstyrelsens oversigt med produktresuméer - godkendte naturlægemidler

Vær opmærksom på, at du ikke selv må importere naturlægemidler - hverken via nettet eller hjem fra rejser til udlandet.

Lægemiddelstyrelsens information om privatpersoners indførsel af medicin i Danmark

Der findes mange kosttilskud på det danske marked. Man kan købe kosttilskud både i butikker og på nettet. Det kan være svært at gennemskue, om et produkt er underlagt fødevaremyndighedernes kontrol. Fødevarestyrelsen har en oversigt, hvor du har mulighed for at tjekke, om et kosttilskud er registreret af fødevaremyndighederne. Og om det dermed indgår i myndighedernes stikprøvekontrol.

Søg efter registrerede kosttilskud hos Fødevarestyrelsen 

Aftaler om alternativ behandling

Som udgangspunkt bør du altid tale med din egen læge, inden du får behandlinger for en lidelse hos en alternativ behandler. Hvis du fx tager medicin eller indgår i et sideløbende behandlingsforløb i det offentlige sundhedsvæsen, kan der være sundhedsmæssige aspekter forbundet med at begynde i en alternativ behandling.

Din læge kan fortælle dig, om der er forhold ved din medicin og den alternative behandlingsform, som du skal være opmærksom på. Fx kan nogle former for naturmedicin og kosttilskud have indflydelse på anden medicins virkning. Lægen kan også give dig råd om, hvad du skal spørge ind til, når du kontakter en behandler.

Du skal være opmærksom på, at der kan opstå bivirkninger eller andet, der kan påvirke dig i relation til behandlingen. Få derfor den alternative behandler til at forklare, hvad andre har oplevet under og i forlængelse af behandlingen.

Læs mere om kosttilskud på altomkost.dk (Fødevarestyrelsen)

Hvad dækker prisen over?

Undersøg, hvad du giver for hver enkelt behandling, og hvor lang tid behandlingsforløbet strækker sig over. Spørg eventuelt også, om det er muligt at få rabat på flere behandlinger, eller om behandleren har andre rabatmuligheder, fx hvis du skal have naturmedicin eller kosttilskud under forløbet.

Den første behandler er ikke nødvendigvis den bedste. Sammenlign behandlingens omfang og pris med andre alternative behandlere inden for samme felt. Der er også forskel på kvalitet og pris hos alternative behandlere som hos andre udbydere af tjenesteydelser.

Klager over alternative behandlere

Du har forskellige klagemuligheder afhængig af, hvilken type alternativ behandler du bruger.

 • Læge eller sygeplejerske

Hvis du har fået alternativ behandling af en læge eller sygeplejerske fx akupunktur og er utilfreds med behandlingen, kan du klage til Styrelsen for Patientklager.

 • Registreret Alternativ Behandler (RAB-behandler)

Er behandleren medlem af en behandlerforening, som Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt til at registrere alternative behandlere efter RAB-ordningen, kan du klage over behandlingen til den forening, der har registreret behandleren.

Du kan også klage til behandlerforeningen, hvis RAB-behandleren ikke overholder foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Alternative behandlerforeninger der er med i RAB-ordningen - Styrelsen for Patientsikkerhed

 • Alternativ behandler uden RAB-registrering

Bruger du en alternativ behandler, der er medlem af en behandlerforening, som ikke er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, men som har et klagenævn, kan du klage til det.

 • Alternativ behandler - ikke medlem af behandlerforening

Er behandleren ikke medlem af en forening, har du ingen klageinstans at gå til. Du kan eventuelt overveje, om du vil prøve din sag ved domstolene.

Alternativ behandling - Generelle sanktionsmuligheder

Alternative behandlere - også RAB-behandlere - er indirekte reguleret via Autorisationsloven.

Det betyder, at alternative behandlere kan straffes med bøde eller fængsel, hvis de udsætter andre for fare eller forårsager skade på legeme eller helbred.

Du skal kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du vil anmelde en alternativ behandler fordi:

 • du har været udsat for fare eller er blevet udsat for skade på legeme eller helbred
 • den alternative behandler reklamerer med at være RAB-godkendt eller autoriseret af Styrelsen for Patientsikkerhed, uden at dette er tilfældet
 • den alternative behandler reklamerer ulovligt - for eksempel ved at love helbredelse af bestemte sygdomme.

Relevant lovgivning

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (RAB-ordning)

Gå til Retsinformation

RELATERET INDHOLD PÅ FORBRUG.DK

Senest opdateret 12.10.2022