Forsikring

Indboforsikring: Indbrud og tyveri

Når du tegner en indboforsikring, så undersøg, hvordan du er dækket ved indbrud og tyveri. Her kan du læse mere om, hvad du særligt skal være opmærksom på.

Hvad dækker en indboforsikring?

Før du tegner en indboforsikring, så tjek altid i aftalevilkårene, hvad og hvor meget den dækker.

Har du mange værdifulde ejendele, fx kunst på væggene eller smykker af særlig høj værdi, kræver det måske en særlig forsikring. Undersøg, om det er tilfældet hos dit forsikringsselskab.

Ejer du en cykel, vil de fleste indboforsikringer dække ved tyveri, hvis cyklen har stelnummer og godkendt lås. Er du i tvivl, så kontakt forsikringsselskabet. Ejer du en særligt dyr cykel, fx en el-, lad- eller racercykel, kan det kræve en særskilt forsikring. Undersøg det.

Forsikring ved tyveri fra hjemmet

Dine muligheder for erstatning ved tyveri af dine ejendele afhænger normalt af, hvad der er blevet stjålet, og hvordan tyveriet er foregået.

Forsikringsselskabet skelner typisk mellem almindeligt privat indbo, særligt privat indbo (for eksempel musikinstrumenter, antikviteter, computere) og særligt værdifulde ejendele, (for eksempel guldsmykker og mønt- og frimærkesamlinger).

Desuden skelner selskabet mellem indbrudstyveri og simpelt tyveri. Det vil sige, om tyven er brudt ind i et forsvarligt aflåst hus eller er gået ind gennem en ulåst og ubevogtet dør.

Husk derfor at lukke og låse alle vinduer og døre i dit hus, når du forlader det. Er døre og vinduer ikke forsvarligt lukkede og låste, kan det være simpelt tyveri, og du risikerer ikke at få udbetalt erstatning for penge, guldsmykker og andre særlige værdigenstande.

Din forsikring indeholder et maksimalt beløb, som du kan få erstattet stjålet indbo for ved tyveri. Undersøg, hvor stort det er, før du tegner forsikringen. Det kan variere fra selskab til selskab.

Hvis du får stjålet dyre genstande som smykker og kunst, vil forsikringsselskabet ofte bede dig om at bevise smykkernes værdi.

På dit forsikringsselskabs hjemmeside vil du typisk kunne finde en funktion, der kan bruges til at beregne værdien af dit indbo.

Har du haft tyveri fra hjemmet/indbrud, skal du over for forsikringsselskabet kunne dokumentere: 1) at genstandene er blevet stjålet, 2) at du ejer de stjålne genstande, 3) hvilken kvalitet genstandene har samt 4) hvilken værdi genstandene har.

Husk derfor:

 • at gemme kvitteringer
 • at tage billeder af genstandene – gør det jævnligt, og sørg for, at der er dato på billederne
 • at få en guldsmedeerklæring, fx ved smykker som du har arvet
 • at få et ægthedscertifikat, så du fx kan bevise, at uret er ægte

Ved gaver så skriv ned, hvem du har fået gaven af, og hvornår du fik den. Tag også billeder af genstanden, og bed om at få en kvittering.

Er der tale om arvegenstande, så sørg for, at de står oplistet i boopgørelsen, som bobestyreren laver. Tag også løbende billeder af genstandene, og sørg for, at der er dato på billederne. Er der tale om smykker, så få lavet en guldsmedeerklæring, så du kan bevise smykkernes kvalitet, fx hvilken karat de har.

Det er en god idé, at dokumentationen, fx billeder og kvitteringer, ikke ligger det samme sted som genstandene. Du risikerer, at kvitteringer og billeder også bliver stjålet eller går tabt ved fx en brand.

Tag derfor en kopi af dokumentationen, og opbevar den hos eksempelvis familie eller på dit arbejde.

Hos Ankenævnet for Forsikring kan du se eksempler på sager om tyveri, og du kan desuden se, hvordan du dokumenterer dit krav

Forsikring ved tyveri fra bil

Din indboforsikring dækker almindeligt indbo, der er stjålet fra din bil.

En forudsætning for, at du kan få erstatning, er dog, at indboet ikke har ligget frit fremme, at bilen var aflåst, og ruderne var rullet op.

Er der tale om tyveri fra din bil, vil selskabet fx tjekke, om der er tegn på voldeligt opbrud på bilen, fx opbrudsmærker. Er der ikke synlige tegn på opbrud, er det ikke sikkert, at forsikringen dækker.

Forsikring ved tyveri af bil

Din kaskoforsikring dækker, hvis din bil bliver stjålet, eller der opstår skader i forbindelse med tyveri fra din bil.

Får du stjålet din bil, skal du som udgangspunkt selv bevise, at det er sket. Er forsikringsselskabet i tvivl om, hvorvidt tyveriet har fundet sted, vil det eksempelvis:

 • bede dig redegøre for forløbet op til tyveriet, fx hvor stod bilen, hvornår forlod du bilen og så videre
 • indhente politirapporter
 • tjekke stedet, hvor tyveriet fandt sted

Forsikringsselskabet vil blandt andet lægge vægt på, om den stjålne bil har en startspærre, der virker, og om du har alle nøglerne til bilen.

Selskabet vil også vurdere, om du har handlet groft uagtsomt ved fx at lade nøglen sidde i tændingen, mens du var væk. I de tilfælde vil selskabet typisk nægte dig erstatning.

Læs mere om kaskoforsikringer hos Ankenævnet for Forsikring

Bliver dine nummerplader stjålet, så kontakt først politiet. Afmeld derefter nummerpladerne hos Motorstyrelsen.

Læs mere om mistede, stjålne og beskadigede nummerplader på skat.dk

Forsikring ved tyveri fra taske

Har du fået stjålet din taske eller genstande fra din taske fx din mobiltelefon, vil du typisk ikke få erstatning, hvis du har handlet groft uagtsomt ved fx at lade tasken blive liggende på en caféstol, mens du var på toilettet. Dine muligheder for erstatning afhænger desuden af, om tasken indeholder værdifulde genstande eller mange kontanter.

Husk, at der er begrænsning på, hvor meget du kan få udbetalt i erstatning.

Læs mere om forsikring ved tyveri fra taske hos Ankenævnet for Forsikring.

Gode råd – hvis dine ejendele bliver stjålet

 • Anmeld det straks til politiet
 • Kontakt dit forsikringsselskab – du kan i mange tilfælde anmelde tyveriet online
 • Sørg for at kunne dokumentere tyveriet, fx tegn på opbrud på bilen eller vinduer i huset. Tag billeder
 • Sørg for at kunne redegøre for forløbet

Kilde: Ankenævnet for Forsikring

RELATERET INDHOLD PÅ FORBRUG.DK

Sidst opdateret 27.04.2021