Nethandel #heltsikkert

Problemer med pris og betaling

Her kan du se, hvad du kan gøre, hvis der opstår problemer med pris og betaling, når du handler på nettet, eller hvis der bliver hævet ukendte beløb på din konto.

Problemer med pris og betaling

Afgifter, når du handler uden for EU

Du skal som hovedregel betale told og dansk moms, hvis varen bliver sendt fra et land uden for EU. Du skal betale:

 • Moms af første krone på alle varer, der er købt uden for EU. 
 • Told af varer købt på nettet fra et land uden for EU, hvor den samlede pris overstiger 150 euro (1.150 danske kroner) før fragt.
 • Transportørgebyr på alle forsendelser, som kommer ind i Danmark fra lande uden for EU. 
 • Punktafgifter på bestemte varer som fx tobak, vin spiritus med flere.

Toldstyrelsen og Skattestyrelsen kan vejlede dig om told, moms og særlige afgifter i forbindelse med handel på nettet uden for EU

Misbrug af betalingskort – det skal du betale i selvrisiko

Du hæfter for 375 kroner:

Hvis pinkoden eller en sms-engangskode er brugt. Det gælder også, selvom du ikke har oplyst koderne til nogen.

Du hæfter for 8.000 kroner:

Hvis banken kan godtgøre, at pinkoden/sms-koden er brugt og:

 • du ikke har givet besked snarest muligt efter, at du har opdaget, at dit betalingskort er væk, eller at andre har fået kendskab til koden til kortet
 • du selv har oplyst koden til den, der har misbrugt kortet
 • du har opført dig så uansvarligt, at man mener, at du selv har gjort misbruget muligt

Du hæfter ubegrænset:

Hvis banken godtgør, at du har givet pinkoden/sms-koden til misbrugeren, og du var eller burde være klar over, at det ville indebære en risiko for misbrug.

Kontakt din bank, hvis:

 • dit betalingskort er blevet misbrugt
 • der bliver hævet ukendte beløb på din konto
 • webshoppen trækker flere penge end aftalt
 • du ikke modtager varen eller får en forkert vare
Her kan du klage:

Du kan anmelde din sag til politiet, hvis du er blevet franarret dine kort- eller netbankoplysninger eller andre følsomme oplysninger.

Læs mere hos politiet >>

 

Bliver der hævet penge på din konto for et abonnement, du ikke mener, du har indgået, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, hvis der er tale om et dansk firma, og det samlede beløb overstiger 1.110 kroner.

Mæglingsteamet for Forbrugerklager >>

Hører firmaet hjemme i et EU-land, Norge eller Island, kan du kontakte Forbruger Europa.

Forbruger Europa >>

Du kan også klage til Forbrugerombudsmanden, som kan vurdere sagen og evt. føre en sag mod virksomheden.

Forbrugerombudsmanden >>

 

Om Nethandel #heltsikkert

Nethandel #heltsikkert giver dig én samlet indgang til myndighedernes information om, hvordan du handler sikkert på nettet, og hvad du kan gøre, hvis det er gået galt.


Nethandel #heltsikkert er blevet til i et samarbejde mellem 14 myndigheder.

Om Nethandel #heltsikkert