Nethandel #heltsikkert

Problemer med pris og betaling

Her kan du se, hvad du kan gøre, hvis der opstår problemer med pris og betaling, når du handler på nettet, eller hvis der bliver hævet ukendte beløb på din konto.

Problemer med pris og betaling

Webshoppen trækker pengene, men sender ikke varen

Webshoppen må ikke trække pengene fra din konto, før varen er sendt.

Er der tale om en vare, som er fremstillet særligt til dig, kan webshoppen dog godt kræve, at du betaler hele eller dele af beløbet forud.

Hvis pengene bliver trukket, men varen ikke bliver leveret inden for den aftalte frist, kan du vælge at udnytte din fortrydelsesret. I det tilfælde skal du klart og tydeligt meddele sælgeren, at du ikke længere ønsker at modtage varen. Gør det skriftligt, fx via mail. Når sælgeren har modtaget din besked, skal du inden for en frist på 14 dage have dine penge retur. Sker det ikke, kan banken føre pengene tilbage til din konto.

Du skal være opmærksom på, at der eventuelt kan gælde andre regler for virksomheder, som hører hjemme i et andet EU-land.

Webshoppen trækker for mange penge

Kontakt webshoppen, hvis der bliver trukket flere penge på dit kort end aftalt.

Webshoppen har derefter 14 dage til at tilbageføre pengene. Sker det ikke, skal du straks kontakte din bank og få den til at tilbageføre pengene.

Læs mere hos Forbrugerombudsmanden >>

Webshoppen siger, at prisen på hjemmesiden var en fejl

Du kan normalt forlange at købe varen til den pris, du har fået oplyst på nettet, medmindre det er åbenlyst, at der er tale om en fejl i prisen.

Hvorvidt der er tale om en fejl, afhænger af, om du vidste eller burde have vidst, at der var tale om en prisfejl.

Læs mere på forbrug.dk >>

Varen blev dyrere (told og moms)

Når du handler i en webshop i et andet EU-land, indeholder prisen som hovedregel allerede moms, og du skal ikke betale told. Du skal i visse tilfælde betale særlige afgifter for eksempel, når der er tale om tobak og alkohol.

penge

Har du købt varen i en webshop uden for EU, skal du som hovedregel betale told, dansk moms og evt. særlig afgift. Har du købt varen i en webshop i EU, skal du også betale told og moms, hvis varen bliver sendt fra et land uden for EU.

Toldstyrelsen og Skattestyrelsen kan hjælpe dig med viden om told, moms og særlige afgifter i forbindelse med nethandel uden for EU.

Læs mere på skat.dk >>

 

Afgifter, når du handler uden for EU

Du skal som hovedregel betale told og dansk moms, hvis varen bliver sendt fra et land uden for EU. Du skal betale:

 • Moms af første krone på alle varer, der er købt uden for EU. 
 • Told af varer købt på nettet fra et land uden for EU, hvor den samlede pris overstiger 150 euro (1.150 danske kroner) før fragt.
 • Transportørgebyr på alle forsendelser, som kommer ind i Danmark fra lande uden for EU. 
 • Punktafgifter på bestemte varer som fx tobak, vin spiritus med flere.

Toldstyrelsen og Skattestyrelsen kan vejlede dig om told, moms og særlige afgifter i forbindelse med handel på nettet uden for EU

Dit betalingskort er blevet misbrugt

Opdager du, at der er blevet hævet et beløb på din konto, du ikke kender til, skal du straks kontakte din bank, som vil kunne tilbageføre pengene.

Banken hæfter som udgangspunkt ved andres misbrug af dit betalingskort. I nogle tilfælde skal du dog betale en del af misbruget selv.

Læs mere hos Det Kriminalpræventive Råd >>

 

Misbrug af betalingskort – det skal du betale i selvrisiko

Du hæfter for 375 kroner:

Hvis pinkoden eller en sms-engangskode er brugt. Det gælder også, selvom du ikke har oplyst koderne til nogen.

Du hæfter for 8.000 kroner:

Hvis banken kan godtgøre, at pinkoden/sms-koden er brugt og:

 • du ikke har givet besked snarest muligt efter, at du har opdaget, at dit betalingskort er væk, eller at andre har fået kendskab til koden til kortet
 • du selv har oplyst koden til den, der har misbrugt kortet
 • du har opført dig så uansvarligt, at man mener, at du selv har gjort misbruget muligt

Du hæfter ubegrænset:

Hvis banken godtgør, at du har givet pinkoden/sms-koden til misbrugeren, og du var eller burde være klar over, at det ville indebære en risiko for misbrug.

Der er ved en fejl hævet penge på din konto

Opdager du, at der gennem længere tid løbende er blevet trukket beløb fra din konto, du ikke kender til, kan du bede din bank om at tilbageføre pengene. Det er vigtigt, at du kan bevise, at du aktivt har forsøgt at få dine penge retur, fx ved at fremvise udskrifter af mails, hvor du beder dem, der har trukket pengene, om at få dem retur.

Det er også vigtigt, at du kontakter banken snarest muligt. Du skal kontakte banken inden for 14 dage, efter du har opdaget hævningerne, og senest 13 måneder efter pengene er trukket.

Læs mere hos Forbrugerombudsmanden >>

 

Kontakt din bank, hvis:

 • dit betalingskort er blevet misbrugt
 • der bliver hævet ukendte beløb på din konto
 • webshoppen trækker flere penge end aftalt
 • du ikke modtager varen eller får en forkert vare
Her kan du klage:

Du kan anmelde din sag til politiet, hvis du er blevet franarret dine kort- eller netbankoplysninger eller andre følsomme oplysninger.

Læs mere hos politiet >>

 

Bliver der hævet penge på din konto for et abonnement, du ikke mener, du har indgået, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, hvis der er tale om et dansk firma, og det samlede beløb overstiger 1.110 kroner.

Mæglingsteamet for Forbrugerklager >>

Hører firmaet hjemme i et EU-land, Norge eller Island, kan du kontakte Forbruger Europa.

Forbruger Europa >>

Du kan også klage til Forbrugerombudsmanden, som kan vurdere sagen og evt. føre en sag mod virksomheden.

Forbrugerombudsmanden >>

 

Om Nethandel #heltsikkert

Nethandel #heltsikkert giver dig én samlet indgang til myndighedernes information om, hvordan du handler sikkert på nettet, og hvad du kan gøre, hvis det er gået galt.


Nethandel #heltsikkert er blevet til i et samarbejde mellem 14 myndigheder.

Om Nethandel #heltsikkert

Læs mere fra Nethandel #heltsikkert

Problemer med varen