Aftaler og abonnementer

Fitness - binding og opsigelse

Tjek, om der er et bestemt opsigelsesvarsel eller andre betingelser, du skal overholde, før du kan opsige dit abonnement på fitness.

Fitness - binding og opsigelse
Læs mere om fitnessabonnementer og aftalevilkår

Fitnesscentret kan tage forbehold for, at det kan ændre dit abonnement. Det skal stå klart og tydeligt i aftalevilkårene, og du skal varsles om ændringerne i rimelig tid, før de træder i kraft.

Er der tale om væsentlige ændringer, skal du kunne komme ud af aftalen, før ændringerne får betydning for dig. Det gælder fx, hvis prisen på dit abonnement stiger væsentligt, eller hvis fitnesscentret ændrer sine faciliteter, så der er færre maskiner eller færre hold.

Fitnesscentret skal varsle individuelt om væsentlige ændringer i abonnementet. Det er altså ikke nok, at der fx bliver sat et opslag op i fitnesscentret eller indrykket en annonce i avisen.

Nogle ændringer kan være så væsentlige, at der i realiteten må indgås en helt ny aftale mellem dig og fitnesscentret. Er ændringen klart til din fordel – bliver prisen fx sat ned – kan fitnesscentret gennemføre ændringen uden at varsle dig.

Har fitnesscentret lovet, at den pris, du betaler for dit abonnement, gælder i en bestemt periode, vil centret normalt ikke kunne hæve prisen - heller ikke selvom du får mulighed for at opsige dit abonnement.

Fitnesscentret vil normalt heller ikke kunne hæve prisen på abonnementet i en periode, hvor du er bundet af en uopsigelighedsklausul.

Selvom fitnesscentret ikke kan ændre eller opsige aftalen, er centret imidlertid ikke bundet af aftalen i evig tid. Du må derfor forvente - afhængig af de konkrete forhold - at fitnesscentret kan have lov til - med et varsel der er rimeligt for dig - at ændre vilkårene eller at opsige aftalen.

Læs mere om opsigelse af fitnessabonnementer

Fitnesscentret må som udgangspunkt ikke opkræve et gebyr, for at du kan opsige dit abonnement, hvis opsigelsen sker efter 6 måneder.

Opfylder fitnesscentret ikke sin del af aftalen, sætter det fx på abonnementet op uden varsel, kan du, afhængig af omstændighederne, komme ud af aftalen, uanset hvad der er aftalt af bindingstider og opsigelsesvarsler.

Har du betalt for en periode, der ligger efter, at du rettidigt har opsagt dit abonnement, skal fitnesscentret straks betale pengene tilbage for denne periode.

Læs mere om abonnementer på online træning

Når du tegner et abonnement på nettet, har du ifølge forbrugeraftaleloven 14 dages fortrydelsesret. Fristen løber, fra du bestilte abonnementet.

Ved ydelser som abonnementer kan du give afkald på din fortrydelsesret, hvis du tager abonnementet i brug inden for de 14 dages fortrydelsesret.

Tjek, hvad online træningsuniverset skriver om dette i sine betingelser.

Læs mere om abonnementsvilkår

Efter lovgivningen kan du maksimalt være bundet 5 måneder af dit abonnement med en måneds varsel. Du kan altså være bundet af aftalen i maksimalt 6-7 måneder afhængig af, hvornår på måneden aftalen er indgået.

Nogle online træningsuniverser tilbyder dog, at du kan opsige abonnementet, når du selv ønsker det. Tjek, hvad træningsuniverset skriver om opsigelse i sine betingelser.

Du har ret til at opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser - fx abonnementer - på samme medie eller tekniske platform, som du indgik aftalen på. Det betyder, at hvis du har tegnet abonnementet via nettet eller din mobiltelefon, har du ret til at opsige abonnementet samme sted. Hvis du opsiger et abonnement på samme måde og sted, som du indgik det, er din opsigelse gyldig, også selvom centret i sine vilkår og betingelser har skrevet, at opsigelse skal ske på en anden måde.

Hvis du ikke tegner et abonnement, men alene køber billetter til en særlig begivenhed, der finder sted på et bestemt tidspunkt, fx et kursus, en bootcamp mv, vil du som udgangspunkt ikke kunne fortryde købet.

Hvis du bestiller træningsmateriale, som kan downloades via nettet, fx træningsfilm, kan du give dit samtykke til, at din fortrydelsesret ophører, når du begynder at downloade materialet.

Det er en forudsætning for bortfald af fortrydelsesretten, at du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at din fortrydelsesret bortfalder, så snart downloading begynder.

Ofte stillede spørgsmål

Når du melder dig ind i et fitnesscenter, kan du opsige abonnementet efter fem måneder med en måneds varsel til udgangen af en måned. Nogle fitnesscentre tilbyder dog abonnementer uden binding, hvor du typisk vil kunne opsige abonnementet med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Læs mere om fitnessabonnementer

Læs mere om generelle abonnementsvilkår

Du skal bevise, at du har opsagt aftalen, hvis der senere opstår strid om det. Det er derfor vigtigt, at du efterfølgende har beviser på, at du har forsøgt at få kontakt til virksomheden. Kontakt derfor virksomheden på en måde, hvor det kan være muligt at få en bekræftelse på din opsigelse. Gem en kopi af din opsigelse. 

Undersøg desuden, om du har brugt den rigtige mailadresse, postadresse osv.

Når du har dokumentation for, at du har opsagt dit abonnement, kan du kontakte din bank og bede den om at stoppe fremtidige betalinger.

Læs mere om generelle abonnementsvilkår

En udbyder af et abonnement må gerne tage gebyr for betalinger, der ikke går over PBS, hvis det står i abonnementsbetingelserne. Hvis virksomheden indfører gebyret, efter aftalen er indgået, skal du varsles om dette i rimelig tid, inden ændringen eller det nye gebyr får virkning, så du har mulighed for eventuelt at finde en anden udbyder.

Læs mere om gebyrer

Hvis du skylder penge eller ikke har betalt som aftalt, kan fitnesscentret sende sagen til inkasso. Hvis du er uenig om kravet, kan du indsende en klage, hvilket skal ske hurtigst muligt.

Før kravet sendes til inkasso, skal fitnesscentret oplyse dig om det og give dig en frist på 10 dage til at betale i.

Læs mere om reglerne for inkasso

 

Klager over fitnessabonnement

Opdager du, at fitnesscentret fx fortsætter med at hæve penge, selvom du har opsagt abonnementet, så kontakt straks fitnesscentret, og påpeg, at du har opsagt abonnementet.

Klag skriftligt, fx per mail, og gem en kopi af din klage som dokumentation.

Kan du ikke få løst problemerne ved at henvende dig til fitnesscentret, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, hvis abonnementet har kostet mere end 1.110 kroner.

Gå til Mæglingsteamet for Forbrugerklager