Skader på varen, bortkomst og tyveri

Det er vigtigt, at du har styr på varer, du opbevarer eller reparerer. Er du skyld i, at varen forsvinder eller bliver skadet, kan du blive erstatningsansvarlig.

Artikel

Denne artikel er for virksomheder. Hvis du er forbruger, gå til Forbrugerleksikon.


Indleveringsbevis

Når en vare bliver indleveret til reparation, bør du udlevere et bevis for, at varen er i din varetægt. Indleveringsbeviset skal dels sikre, at kunden får den rigtige vare udleveret efter endt reparation, dels at der ikke senere opstår strid i tilfælde af bortkomst, tyveri og lignende.

Når du har udleveret et indleveringsbevis, kan du nægte at udlevere varen, hvis indleveringsbeviset er blevet væk, medmindre kunden på anden måde kan bevise, at det er hans vare.

Det er altid en god idé at få oplyst kundens navn, adresse og telefonnummer, når en vare bliver indleveret til reparation. Det gør det muligt for dig at kontakte kunden, hvis der skulle opstå problemer.

På indleveringsbeviset kan også være en angivelse af fejlens art, og hvornår den forventes færdigrepareret. Husk pris, hvis der er afgivet tilbud, givet prisoverslag eller aftalt en maksimumpris.

Skader på varen, bortkomst og tyveri

Hvis der opstår en skade på varen, eller den bliver væk, mens den er indleveret til reparation, er det som udgangspunkt dig, der skal betale erstatning.

I første omgang skal kunden dog bevise, at han ikke har fået varen udleveret, eller at den er blevet beskadiget, mens den befandt sig hos dig. Hvis du ikke mener, at du er erstatningsansvarlig, skal du bevise, at varens forsvinden eller beskadigelse ikke skyldes omstændigheder, som kan bebrejdes dig selv eller dit personale. Det kan derfor være en god idé, at du ved modtagelse af varen noterer alle synlige skader og ridser på en indleveringsseddel.

Kunden har krav på penge

Du er erstatningsansvarlig, når du selv er skyld i skaden. Det vil fx være tilfældet, hvis du er cykelsmed og har undladt at låse cyklerne, eller hvis du som guldsmed sender diamantringen som almindeligt brev i stedet for værdibrev, og cyklen eller ringen nu er forsvundet. Hvis du opbevarer kundens overtøj i din garderobe mod betaling, kan du også blive erstatningsansvarlig, hvis tøjet forsvinder, fordi du ikke har passet godt nok på det.

Hvis du er erstatningsansvarlig, har kunden krav på at få udbetalt, hvad der svarer til varens værdi på skadetidspunktet, eller hvad det vil koste at få den repareret. Du kan i den situation ikke forlange, at du selv får lov til at reparere varen. Hvis varen er blevet skadet, har du ikke ret til at beholde den ødelagte vare, selvom kunden får udbetalt erstatning.

Kunden har ikke krav på erstatning

Kunden har ikke krav på erstatning for skader, som du ikke er skyld i. Det kan fx være skader, der opstår under indbrud eller brand. I de situationer vil det normalt være kundens egen forsikring, der dækker tabet. Det kan fx være en cykel, der bliver stjålet fra dit aflåste baglokale, mens du har den til reparation.