Afhjælpning - hvad er det?

Du kan reparere eller afhjælpe, hvis det kan udføres fagmæssigt korrekt, uden at salgsgenstanden forringes i værdi. Det skal være gratis og uden væsentlig ulempe for kunden.

Artikel

Denne artikel er for virksomheder. Hvis du er forbruger, gå til Forbrugerleksikon.


En afhjælpning er ikke altid en reparation. Det kan også bestå i, at du fx udleverer en manglende brugsanvisning eller skifter en del.

Som udgangspunkt har du lov til at reparere varen 1-2 gange. Hvis reparationen ikke lykkes i første forsøg, må du i stedet omlevere til en ny vare eller give kunden pengene tilbage. Du kan undtagelsesvis få flere forsøg på at reparere den samme fejl.

Hvis du ønsker at få to eller flere forsøg, skal det altid være velbegrundet, og det er en forudsætning, at reparationen eller omleveringen samlet set sker inden for rimelig tid.

Læs mere om reparationsforsøg og "rimelig tid."

Flere mangler på samme vare

Hvis en vare har flere forskellige mangler, kan du ikke forvente at have 1-2 forsøg for hver enkelt mangel. Hvis der bliver ved med at vise sig nye fejl, må du give kunden pengene tilbage.

Hvis varen skal til producent eller værksted

Hvis det er nødvendigt at sende varen til undersøgelse eller reparation hos producenten eller et værksted, er det dit ansvar, at dette sker. Du kan ikke henvise kunden til selv at kontakte en tredjepart i dit bagland.

De udgifter, der er forbundet med at sende varen til leverandør eller værksted, er en sag mellem dig og dit bagland.

Hvis producenten eller importøren afviser klagen

Det kan ske, at importøren eller producenten afviser klagen, når du sender varen til en vurdering. Det kan være, at han enten ikke mener, at varen har en mangel, eller at han ikke mener, at han er forpligtet til at foretage sig noget for at afhjælpe, fx fordi den garanti, han har ydet, er udløbet.

I det tilfælde vil du selv være ansvarlig for, at varen repareres eller omleveres, hvis klagen er berettiget. 

Reklamationsfrist på reparationer

En reparation er omfattet af reglerne om forældelse. Det betyder, at kunden kan klage over reparationen i op til tre år, efter fejlen er opdaget. Retten til at klage bortfalder, hvis varen i almindelighed er slidt op, inden de tre år er gået. Retten bortfalder 10 år efter, reparationen er udført 

Hvis en reparation mere har karakter af en omlevering eller udskiftning af en væsentlig del af varen, vil der løbe en ny 2-årig reklamationsfrist på den udskiftede del. Hvis den fejl, der oprindelig var skyld i reparationen, viser sig igen, kan kunden klage op til tre år.