Kunden henter ikke sin vare

Du har pligt til at passe på kundens vare, indtil den bliver afhentet. Du må ikke sælge eller kassere den, selvom du flere gange har bedt kunden om at hente den.

Artikel

Denne artikel er for virksomheder. Hvis du er forbruger, gå til Forbrugerleksikon.


Du skal altså opbevare varen, indtil den bliver hentet - også selvom der går meget lang tid, fx et år. Jo mere værdifuld varen er, jo længere tid vil du være forpligtet til at opbevare den. Der er ingen fast regel for, hvor længe du skal opbevare varen. Du må dog tage et rimeligt vederlag for opbevaringen.

Er opbevaringen forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, eller er udgifterne til opbevaringen ved at overstige varens værdi, kan du sælge varen bedst muligt. Er varen værdiløs, vil du på et tidspunkt kunne smide den væk. Du må dog sikre dig bevis for, at den ikke er noget værd.

Før du sælger varen eller smider den ud, skal du prøve at advare kunden om, at det vil ske.

Ryk kunden for afhentning

Hvis kunden efter længere tid ikke har hentet sin vare, så skriv en mail eller et brev til kunden, hvori du giver ham en rimelig frist til at hente varen. Sender du et brev, så få en kvittering fra postvæsenet. Så kan du senere bevise, at du har kontaktet kunden.

Hvis han stadig ikke henter varen, vil du efter en rimelig tid formentlig kunne sælge den. Kunden skal have udbetalt et eventuelt provenu ved salget.

Vilkår om at uafhentede varer smides ud

Nogle erhvervsdrivende har på deres indleveringsblanketter eller skilte i butikken oplyst, at varer, der ikke afhentes inden fx tre måneder, vil blive smidt ud. Sådanne vilkår er urimelige og vil blive tilsidesat.

Selvom du har oplyst kunden om, at varer kun opbevares i kortere tid, skal du ikke kassere dem. Gør du det alligevel, risikerer du at komme til at betale erstatning til kunden.

Gode råd

Få din kundes navn og telefonnummer og eventuelt adresse og mailadresse.