Skip navigation

Rens og vask

Sidst opdateret:

Der kan ved rens ske fejl, der ødelægger dit tøj. Du kan gøre dit til at sikre dig på forhånd. Her kan du læse mere om rettigheder, når du får renset tøj og tekstiler.

Tre gode råd om rens og vask

 • Hvis du har fået en bestemt renseanvisning af butikken, kan du videregive den til renseriet. Få jeres aftale på skrift, fx på indleveringssedlen.
 • Hvis du er i tvivl om, hvordan noget skal renses, fx møbelstof, kan du evt. bede renseriet om at teste på et lille område, før hele varen renses.
 • Husk at gøre opmærksom på, hvis en vare er en del af et sæt. Hvis noget skulle gå galt, er renseriet dermed ansvarlig for at erstatte hele sættet og ikke kun den enkelte del. Alternativt kan du aflevere hele sættet til rens.

Erstatning for skader ved rens

Hvis dit tøj eller tekstiler er blevet skadet under rensning, har du krav på at få erstatning for det tab, du har haft. Tabet er den økonomiske forringelse af tøjet eller tekstilernes værdi i forhold til værdien på det tidspunkt, de blev indleveret.

Eksempler på erstatning

 • Er der tale om nyt eller næsten nyt tøj eller tekstiler, vil det normalt være købesummen.
 • Er tøjet eller tekstilerne beskadiget allerede ved indleveringen, er værdien mindre. Det kan fx være tilfældet, hvis tøjet eller tekstilerne allerede ved indleveringen var meget slidte eller havde pletter, der ikke kunne gå af.
 • Er det noget ældre tøj eller tekstiler, vil værdien blive nedskrevet år for år. Hvis du fx har indleveret et ældre stykke tøj til rens, kan du altså ikke kræve tøjets købesum som erstatning, hvis der opstår en skade under rensningen.

Læs mere om mangler ved varen.

Klag over rens

Når der sker en skade på tøj og tekstiler i forbindelse med en rensning, kan det være en rensefejl, eller det kan være varen, den er gal med.

Hvis skaden sker under en rensning, skal du først og fremmest klage til renseriet. I kan eventuelt aftale, om det er rimeligt, at renseriet prøver at rette op på skaden, eller om der straks kan udbetales en passende erstatning. Hvis I ikke kan blive enige, skal du klage skriftligt til renseriet. Husk altid at have dokumentation for din klage.

Hvis renseriet afviser din klage, skal du også klage til butikken, hvor du har købt det, hvis varen er under to år. Hvis butikken også afviser din klage, kan du gå til Mæglingsteamet for Forbrugerklager.

Mæglingsteamet for Forbrugerklager behandler klager over tøj og tekstiler, der har kostet mere end 720 kroner. Når det gælder rensninger, vil du typisk få behandlet din klage, hvis dit erstatningskrav er af en vis størrelse.

Typiske skader ved rens

De skader, der typisk opstår i forbindelse med en rensning, er:

 • misfarvning,
 • krympning,
 • knapper, perler og andet pynt smelter,
 • besætninger af fx plast eller skind bliver stift eller misfarver varen,
 • vatteringer og fyld i fx puder og tæpper klumper sammen.

Det vil typisk være renserens ansvar, hvis:

 • Renseren ikke har fulgt den isyede behandlingsanvisning
 • Renseren ikke har handlet fagmæssigt korrekt
 • Renseren giver varen en anden behandling end den, I har aftalt
 • Renseren ikke tager forbehold for, at varen ikke tåler den behandling, du ønsker
 • Varen bliver væk, mens den er på renseriet, fordi renseren ikke har passet godt nok på den

Det vil typisk ikke være renserens ansvar, hvis:

 • Den isyede behandlingsanvisning er forkert, og renseren ikke burde have indset det
 • Du ønsker en bestemt behandling på trods af, at renseren har taget forbehold for mulige skader
 • Varen ikke kan blive ren ved den behandling, den kan tåle
 • Varen bliver stjålet under et indbrud eller fx går til ved brand

Klag også i butikken

Hvis varen er under to år gammel, kan du også klage i butikken, hvor den er købt.

Det vil typisk være sælgerens ansvar hvis:

 • Den isyede behandlingsanvisning er forkert
 • Varen er sammensat på en måde, så den reelt ikke tåler hverken rens eller vask, og du ikke er blevet gjort tydeligt opmærksom på det ved købet

Hvis du ikke afhenter dit tøj til tiden

Renseriet har pligt til at opbevare dit tøj, hvis du ikke afhenter det efter rensning. Renseriet skal i så fald prøve at komme i kontakt med dig, så du kan afhente tøjet.

Der er ikke en fast regel for, hvor længe renseriet skal opbevare dit tøj, men jo dyrere dit tøj er, jo længere tid skal renseriet opbevare det.

Betaling for opbevaring

Renseriet kan kræve et mindre beløb for at opbevare dit tøj, hvis du ikke har hentet det inden for en rimelig tid. Betalingen skal dække de omkostninger, renseriet kan have til fx et opvarmet lokale. Renseriet kan også kræve, at du betaler mere, hvis tøjet kræver en særlig omsorg, fx beskyttelse mod skadedyr.

Videresalg af dit tøj

Hvis du efter lang tid ikke har afhentet dit tøj, må renseriet godt forsøge at sælge det. Inden da skal renseriet dog:

 • Kontakte dig og give dig en rimelig frist til at afhente tøjet.
 • Oplyse dig om, at dit tøj vil blive solgt eller smidt væk, hvis du ikke afhenter det inden fristen.

Du har ret til at få udbetalt overskuddet, hvis renseriet sælger dit tøj for et beløb, som er større end de udgifter, renseriet har haft i forbindelse med rensning, opbevaring og salg af dit tøj.

Hvis dit tøj er værdiløst, må renseriet bortskaffe det efter forgæves at have forsøgt at kontakte dig. Det er renseriet, der skal bevise, at de har forsøgt at kontakte dig.

Selvom renseriet skilter med, at uafhentede varer bliver solgt eller kasseret efter et bestemt stykke tid, giver det dem ikke ret til at sælge eller kassere dit tøj. Hvis renseriet kasserer eller sælger dit tøj for tidligt, kan de komme til at betale erstatning.

Læs mere om tøj og sko

KUNNE DU BRUGE SIDEN?