Skip navigation

Udgifter og tilskud til begravelsen

Sidst opdateret:

Det er ofte afdødes bo, der dækker udgifterne til begravelsen. Er der ikke penge nok i boet, er det den, der har arrangeret begravelsen, der hæfter for udgifterne.

Udgifterne kan eksempelvis være nogle af følgende: 

 • Honorar til bedemand
 • Kiste og betræk
 • Blomster, kranse og dekorationer
 • Urne
 • Kørsel med rustvogn
 • Ligtøj
 • Kremation
 • Brug af kapel
 • Gravplads og gravning
 • Gravsten hos stenhugger
 • Dødsannonce
 • Takkeannonce
 • Korsang og organist
 • Kaffebord
 • Vedligehold af gravsted

Tilskud til begravelse

Priserne i forbindelse med en begravelse kan svinge meget fra sogn til sogn og variere fra bedemand til bedemand. Der kan også være prisforskelle på brug af kapel, kremering og gravsteder. Prisen kan afhænge af, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Men der er mulighed for at få flere tilskud.

Begravelseshjælp

Du kan søge kommunen om begravelseshjælp, hvis den afdøde havde ret til dansk sygesikring. Hjælpen beregnes ud fra afdødes og eventuelle ægtefælles formue. Den bliver normalt udbetalt, når skifteretten er færdig med at behandle boet. Du kan få mere at vide om begravelseshjælp hos din kommune.

Læs mere om begravelseshjælp på borger.dk

Andre former for støtte

Hvis afdøde var medlem af Sygeforsikringen ”danmark”, kan der også være mulighed for hjælp.

Se mere om støtte til begravelse på sygeforsikringen.dk.

I nogle tilfælde udbetaler afdødes forsikringsselskab penge til dækning af begravelsen. Enkelte fagforeninger udbetaler også et engangsbeløb som støtte til et medlems begravelse.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?