Skip navigation

Skifteretten

Sidst opdateret:

Skifteretten tager stilling til, hvordan boet fordeles. Skifteretten får automatisk besked om dødsfaldet og vil kontakte den person, der er anført i dødsanmeldelsen.

Det kan være praktisk at lade en af de pårørende stå for boet. Det kræver, at andre pårørende giver deres fuldmagt. Den kan printes via domstol.dk.

Personlige papirer

Når du skal til møde i skifteretten, skal du ud over de personlige papirer, som du allerede har afleveret til myndighederne, medbringe så mange oplysninger som muligt om afdødes økonomiske forhold og familieforhold. Det kan fx være følgende af afdødes personlige papirer:

 • Bankbøger
 • Kontoudtog
 • Oplysninger om fast ejendom eller andelslejlighed
 • Oplysning om andre økonomiske forhold
 • Afdødes sidste lønseddel eller pensionsmeddelelse
 • Testamente
 • Ægtepagt
 • Adoptionsbevilling
 • Oplysninger om arvinger
 • Eventuel fuldmagt fra arvinger

Valg af bobestyrer

Ved de fleste dødsfald vil skifteretten behandle dødsboet, og ofte sker det alene med hjælp fra arvingerne. Men omkring 10 % af alle dødsboer bliver behandlet af en autoriseret bobestyrer. Det sker blandt andet, hvis afdøde eller en af arvingerne har ønsket det, hvis arvingerne er uenige i fordelingen af boet, eller hvis skifteretten vurderer, at boet er insolvent – altså uden værdier.

Det er ofte skifteretten, der udpeger en bobestyrer. Men det er boet, og i sidste ende arvingerne, der skal betale bobestyrerens salær. Du kan ikke vælge hvem som helst som bobestyrer, men du kan få indflydelse på valget. 

Hvem kan være bobestyrer?

I hver retskreds er der en række advokater, der er autoriserede som bobestyrere. Det er skifteretten i alle landets retskredse, der udpeger bobestyrerne. Der findes kun få - mellem tre og 15- autoriserede bobestyrere i hver retskreds.

Hvad er bobestyrerens opgaver?

Bobestyreren skal blandt andet lave en status over boets økonomi og fastslå, hvem der er arvinger. Bobestyreren skal repræsentere boet i retssager og tvister og betale gæld og regninger og opkræve tilgodehavender på boets vegne. Bobestyreren skal også lave en boopgørelse over boets indtægter og udgifter og fordelingen mellem arvingerne.

Kan du selv vælge bobestyrer?

Oftest udpeger skifteretten en bobestyrer, hvis afdøde ikke selv har valgt en, men arvingerne har mulighed for at påvirke valget blandt de autoriserede bobestyrere. Det kan have betydning for boets økonomi, da de forskellige bobestyrere ikke opkræver det samme salær.

Ved det første møde i skifteretten bliver det bestemt, hvem der skal være bobestyrer, og her har du som arving mulighed for at deltage og komme frem med dine ønsker. Skifteretten har dog ikke pligt til at følge dit ønske.

Læs om skifteretten på domstol.dk

Forbered dig på mødet i skifteretten:

 • På skifterettens hjemmeside kan du ofte se en liste over de autoriserede bobestyrere i den aktuelle retskreds
 • Du kan overveje at indhente priser fra de forskellige bobestyrere inden mødet i skifteretten
 • Du har mulighed for at ønske en bobestyrer fra en anden retskreds, fx der hvor du selv bor
 • Du har mulighed for at få udskiftet en valgt bobestyrer, hvis du klager til skifteretten

Kunne du bruge siden?