Skip navigation

Valg omkring begravelsen

Sidst opdateret:

Har afdøde ikke skrevet ønsker om begravelse eller bisættelse ned i et testamente, ”Min sidste vilje” eller lignende, er det op til de pårørende at træffe valg omkring begravelsen.

Hvor skal afdøde begraves?

Begravelsen foregår som udgangspunkt i det sogn, som afdøde tilhørte, uafhængig af afdødes forhold til folkekirken. Dette gælder dog ikke, hvis man kommer fra et andet trossamfund, der har egen kirkegård i sognet.

Hvis afdøde havde en vis tilknytning til et andet sogn, kan det muligvis lade sig gøre at blive begravet der. Fx hvis ens slægt er begravet ved en bestemt kirke, eller hvis man er døbt, konfirmeret eller gift i denne kirke.

Læs mere om valg af kirkegård og gravsted hos Kirkeministeriet.

Hvilken gravplads?

Kister og urner skal normalt begraves på en godkendt begravelsesplads eller kirkegård. Der er ofte flere forskellige former for gravsteder at vælge imellem: Kiste- eller urnegravsted, urnegravsted i fællesgrav eller de ukendtes grav. Priser på selve gravpladsen vil ofte variere afhængig af kirkegård, og om afdøde var medlem af folkekirken eller ej.

Ud over begravelse og bisættelse på en kirkegård har du mulighed for at lade afdødes aske blive spredt over åbent hav eller få urnen nedsat på en privat grund. Dette kræver dog særlig tilladelse. 

Hvilken mindehøjtidelighed?

En kirkelig begravelse er en højtidelighed, hvor der medvirker en præst. Det vil som regel være en præst i folkekirken, men det kan også være en præst i et andet trossamfund. En begravelse, hvor en præst i folkekirken medvirker, vil som regel foregå i kirken eller i et kapel på kirkegården. En begravelse, hvor en præst i et andet trossamfund medvirker, kan enten foregå i et kapel på kirkegården eller i trossamfundets kirke.

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken eller blot ikke ønskede en kirkelig begravelse, kan du arrangere en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelsesceremoni kan for eksempel foregå i eget hjem, sygehuskapel eller krematoriekapel.

Læs mere om begravelse på borger.dk

KUNNE DU BRUGE SIDEN?