Skip navigation

Valg af bedemand

Sidst opdateret:

De fleste pårørende bruger en bedemand, når de skal arrangere en begravelse. Pris, service og kvalitet kan variere meget afhængig af, hvilken bedemand du vælger.

Der er ikke pligt til at bruge en bedemand. Du kan derfor vælge selv at stå nogle af opgaverne i forbindelse med begravelsen og derved mindske udgifterne til bedemanden

Bedemandens kerneydelser

Mange lader typisk bedemanden stå for:

 • Levering af kisten
 • Levering af evt. ligtøj
 • At lægge afdøde i kisten og klæde afdøde på
 • Rustvognskørsel
 • Levering af urnen
 • Transport af urne til krematorium

For alle disse ydelser kan bedemanden tage et honorar. Bedemanden har pligt til at skilte eller på anden måde tydeligt oplyse om prisen på ydelserne og på sit honorar. Det fremgår af markedsføringsloven.

Øvrige ydelser

Bedemanden kan også mod betaling stå for at:

 • Indrykke dødsannonce
 • Bestille og levere blomster
 • Bestille og levere kranse og dekorationer
 • Trykke salmehæfter
 • Bestille solister, hvis du ønsker et særligt musikarrangement ved ceremonien
 • Reservere gravsted og bestille gravning
 • Reservere kapelsal
 • Stå for modtagelse på kirkegård eller krematorium
 • Bestille og levere gravsten og inskription
 • Udfylde og indlevere dødsanmeldelse og andre offentlige dokumenter
 • Ansøge om begravelseshjælp
 • Henvise til præst eller anden ceremoniholder 

Det er ikke upassende at stille spørgsmål til, hvor store udgifterne er til en begravelse. Der kan nemlig være betydelige prisforskelle fra bedemand til bedemand. Det kan også have betydning for den samlede pris, hvor langt bedemanden skal køre, hvor mange gange han skal møde op, eller om begravelsen foregår i weekenden. Kig derfor efter priser og tillæg.

Køb af bedemand på nettet

Mange bedemandsforretninger tilbyder, at du kan købe en begravelse eller bisættelse via nettet, hvor du mindsker prisen ved at udføre en del af opgaverne selv.

Det er altid en god idé at sammenligne priser og undersøge, hvad du får for pengene. Den pakke, du ender med at købe, skal gerne imødekomme dine behov, eller det skal være muligt at købe tillægsydelser. Hvis du er i tvivl, så forhør dig hos bedemanden, inden du gennemfører købet.

Ved køb af ydelser på nettet har du 14 dages fortrydelsesret. Når det gælder bedemandsydelser vil arbejdet dog som regel være udført, inden fortrydelsesretten udløber. Du kan give dit udtrykkelige samtykke til, at bedemanden kan gå i gang med at levere ydelsen, og fortrydelsesretten ophører helt, når ydelsen er fuldført. Hvis du fortryder undervejs, kan bedemanden opkræve betaling for det arbejde, han allerede har udført.

Klag over bedemand

Hvis der opstår strid om aftalen med bedemandsforretningen, fx hvis regningen er højere end aftalt, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager. Mæglingsteamet for Forbrugerklager, som er første del i det offentlige forbrugerklagesystem, ligger i Nævnenes Hus og behandler klager over forbrugerkøb.

Læs mere om at starte en klage hos Mæglingsteamet for Forbrugerklager

Gode råd ved valg af bedemand

Afklar ønsker og behov
Gør dig klart, hvilke ydelser du har behov for, at bedemanden skal løse, og eventuelt også hvilke særlige ønsker til begravelsen, afdøde måtte have.

Tjek priserne
Find ud af, hvilke priser bedemanden tager for de forskellige ydelser. Bedemanden skal kunne oplyse dig om basale ydelser og deres pris, give priseksempler og oplyse om særlige forhold, som du skal være opmærksom på. Det er helt i orden at forhøre sig og bede om et uforpligtende tilbud eller overslag. Vælg den bedemand, der bedst opfylder dine behov.

Lav klare aftaler
Det er vigtigt, at der er lavet klare aftaler omkring ønskerne til begravelsen. Når man vil indgå en klar aftale, må man spørge om alt det, der er vigtigt for én. Det kan fx. være, om der skal laves specielle salmehæfter i stedet for salmebogen, hvem der skriver dødsannoncen, sørger for ligtøj til afdøde eller bestiller korsang og blomster. Du har måske en forventning om, at et udtrykt ønske indebærer noget ganske bestemt, mens bedemanden opfatter det anderledes.

Få aftalen på skrift
Det er altid en god idé at få et detaljeret tilbud eller overslag på skrift, så der ikke senere opstår tvivl om, hvad der egentlig var aftalt. Læs også altid tilbuddet grundigt igennem ved modtagelsen, så du kan få rettet evt. fejl eller misforståelser. Hvis der senere skulle opstå problemer, vil den skriftlige aftale også skulle bruges som dokumentation.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?