Markederne for el og gas

Skal du skifte el- eller gasleverandør, er det en god idé, at du på forhånd har et indblik i, hvordan markederne er opbygget. Her får du svar på en række typiske spørgsmål.

Elmarkedet:

Det danske elmarked er opdelt i et engrosmarked, hvor elleverandørerne køber strøm på NordPool, der er en elbørs, eller direkte hos elproducenterne, og et detailmarked, hvor elleverandørerne sælger strømmen videre til forbrugerne.

Siden 2003 har du frit og gratis kunnet vælge el-leverandører i Danmark.

Din strøm bliver leveret af et netselskab, som ejer de kabler, strømmen bliver transporteret igennem. Der er omkring 80 netselskaber i Danmark.

Du modtager kun én regning, fordi elleverandøren - ud over at købe strømmen på elbørsen - også køber netydelsen af netselskabet og brug af højspændingsnettet m.v. af Energinet.dk og sælge dig et samlet produkt ”leveret el”, inklusive alle afgifter og moms.

Naturgasmarkedet:

Det danske naturgasmarked er opdelt i et engrosmarked, hvor gasleverandørerne køber naturgas på en gasbørs, af en anden gashandler eller direkte hos en gasproducent, og et detailmarked hvor gasleverandørerne sælger naturgassen videre til kunderne.

Siden 2004 har du frit og gratis kunnet skifte gasleverandør. Nogle gasleverandører har bevilling til at varetage forsyningspligten i et bestemt afgrænset område, andre sælger kun gas på markedsvilkår.

Danmark er opdelt i tre geografisk afgrænsede ”forsyningspligtområder.” Virksomhederne skal have bevilling til at varetage forsyningspligten i et område. Bevillingerne gives for en begrænset periode. Fra 1. januar 2013 skal en bevilling sendes i udbud, når den udløber. Hvis der kommer flere bud på den samme bevilling, vælges den leverandør, der tilbyder den laveste pris.

Du skal være opmærksom på, at forsyningspligtproduktet ikke behøver at være markedets billigste produkt.

Når dit område har været i udbud, får du besked fra din gasleverandør om hvem, der har vundet udbuddet.

Det er nu op til dig at vælge, om du vil beholde din ”gamle” leverandør, vælge den nye forsyningspligtige virksomhed eller måske en helt tredje.

Hvis du ikke selv vælger noget, vil du fortsætte hos din hidtidige leverandør på vilkår, der ligner dem, du hidtil har haft. Det betyder, at prisen vil ændre sig hver måned efter udviklingen i engrosprisen. Andre priselementer må ikke stige. Det gælder frem til marts 2016.

Er gasleverandøren et såkaldt forsyningspligtselskab, betyder det, at selskabet har pligt til at tilbyde naturgas til de kunder i et bestemt geografisk område, der ikke har valgt en anden leverandør. Både forsyningspligtselskaber og kommercielle gasleverandører tilbyder desuden ofte naturgas i hele landet på markedsvilkår.

Udover at du er kunde hos en gasleverandør, er du også kunde hos det distributionsselskab, som ejer nettet, hvorigennem naturgassen bliver transporteret. Der er tre distributionsselskaber i Danmark. Du kan ikke skifte distributionsselskab.

Er gasleverandøren og distributionsselskabet i samme koncern, modtager du én regning. Har du skiftet til en anden gasleverandør, vil du modtage to regninger.

Få mere at vide

Find flere fakta om det danske el-marked

Sidst opdateret: 17. marts 2017

Kunne du bruge siden?