Skip navigation

Private rejseforsikringer

Sidst opdateret:

Du kan købe rejseforsikringen via dit forsikringsselskab, rejsebureau eller et rejseforsikringsselskab. Nogle betalingskort kan også have rejseforsikring inkluderet.

Private rejseforsikringer giver dig en eller flere dækninger, der kan supplere dækningen, du får via det blå EU-sygesikringskort.

Er formålet med ferien en almindelig ferie uden særlige ekstreme aktiviteter, opfylder en almindelig rejseforsikring de flestes behov.

Du kan købe rejseforsikringen som en årsrejseforsikring eller som en enkeltrejseforsikring.

Læs altid forsikringsbetingelserne grundigt igennem, så ved du, hvordan du er dækket. Der kan være forskel på dækningen hos de enkelte selskaber. 

På Rådtilpenge.dk, som Finanstilsynet står bag, kan du få mere at vide om rejseforsikringens dækninger.

Pas på at dobbeltforsikre dig

Har du i forvejen en årsrejseforsikring eller en årsafbestillingsforsikring, og rejser du i Europa, er det normalt ikke nødvendigt at tegne flere forsikringer. Men der kan være situationer, hvor du bør overveje at tegne en ekstra forsikring, eller hvor det er svært at undgå dobbeltdækning.

En årsafbestillingsforsikring dækker fx ikke, når du rejser med vennerne. Her må du finde en anden løsning.

Ofte omfatter rejseforsikringer også bagage- og ansvarsforsikring, samt ulykkesforsikring. Da det i nogle tilfælde er muligt at fravælge noget af rejseforsikringens dækning, skal du være opmærksom på at:

  • din familieforsikring dækker din bagage og privatansvar i de første tre måneder af en rejse.
  • evt. ulykkes-, livs- og pensionsforsikringer også dækker på rejsen. Her skal du være klar over, at du har mulighed for at få erstatning fra flere personforsikringer ved samme forsikringsbegivenhed.

Selvom du både har årsafbestillings- og årsrejseforsikring, kan det være nødvendigt at tegne afbestillings- og rejseforsikring. Det gælder, hvis rejsens længde, formål og rejsested falder uden for årsrejseforsikringens dækningsområde. Fx hvis rejsen går til USA eller Asien.

Har du en kronisk eller eksisterende sygdom skal du også sikre dig, at du er yderligere dækket via en privat rejseforsikring. Dækningen afhænger af de nærmere vilkår af forsikringsaftalen. Du skal derfor kontakte dit forsikringsselskab, hvis du vil være sikker på, hvordan din rejseforsikring dækker, og hvad dit forsikringsselskab kræver forhåndsgodkendelse for inden afrejse.

Rejseforsikringer og fortrydelsesret

Køber du en rejseforsikring med en varighed på under 30 dage, har du ingen fortrydelsesret. Gælder rejseforsikringen i mere end en måned, som en årsrejseforsikring, kan du fortryde aftalen.

Du har en frist på 14 dage fra det tidspunkt, du modtager oplysning om fortrydelsesretten. Det gør du normalt, når du modtager forsikringsbetingelserne.

Hvis du fortryder aftalen, bortfalder forsikringsdækningen og forsikringsselskabets krav om præmiebetaling.

Rejseforsikring til aktivitetsferie

En rejseforsikring målrettet en aktivitetsferie som en dykkerferie eller skiferie er udformet, så den dækker mulige skader og leje af udstyr, hvis det går galt undervejs.

Nogle rejseforsikringer undtager skader ved fx skiferie, mens andre ikke tager forbehold i den retning. Når du tegner rejseforsikringen, er det derfor vigtigt, at du sikrer dig, at den er målrettet den aktivitet, der er formålet med rejsen.

Den særlige rejseforsikring indeholder typisk de nævnte generelle dækninger. Derudover får du erstatning, hvis du ikke kan lave den aktivitet, som var formålet med rejsen. Ligesom dine udgifter til fx leje af udstyr bliver refunderet.

Nogle forsikringer betaler kompensation pr. dag i forhold til rejsens pris. Andre betaler en i forvejen aftalt erstatning pr. ødelagt dag – fx 400 kroner. Hvor andre igen erstatter hele rejsens pris, hvis sygdommen/skaden forhindrer aktiviteten i mere end halvdelen af rejsen.

Går din aktive ferierejse uden for Europa, skal du være opmærksom på, om din rejseforsikring omfatter udgifter til sygdomsbehandling og hjemtransport over alt i verden.

På ski- eller dykkerferie kan du komme ud for livstruende situationer, som gør, at du meldes savnet, og en eftersøgning bliver nødvendig. Og hvor de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, før en eftersøgning bliver sat i gang.

Det kan også være, at regningen først dukker op, efter aktionen er færdig. På en rejseforsikring kan der, som standard- eller tilvalgsdækning, tegnes en forsikring, der dækker nødvendige udgifter til eftersøgning.

Der er ikke dækning for udgifter til eftersøgning på det blå EU-sygesikringskort. Du risikerer derfor selv at skulle betale udgifterne, medmindre du har en rejseforsikring, som dækker eftersøgning og redning.

Læs mere om dækninger i rejseforsikringer på Rådtilpenge.dk

Familieforsikring: Forsikring af erstatningsansvar på rejser

Familieforsikringen omfatter en privat ansvarsforsikring. Den dækker det erstatningsansvar, du kan pådrage dig, hvis du som privatperson forvolder skade på andre personer, eller deres ejendele. Det betyder, at forsikringen betaler et berettiget erstatningskrav fra skadelidte.

Hvis du låner eller lejer en feriebolig med indbo, dækker de fleste familieforsikringer skade på indbo, hvis skaden sker i løbet af de første 30 dage af låne-/lejeperioden. Der er typisk en selvrisiko på 10 pct. af skadens størrelse, dog mindst 500 kr.

For skader på lånte eller lejede ferieboliger, bliver skader på selve boligen ikke dækket. På en privat rejseforsikring har du normalt også dækning for skade på feriebolig.

Ekstra forholdsregler ved kronisk sygdom

Lider du af en kronisk sygdom, og skal du ud at rejse, så er det særligt vigtigt, at du undersøger reglerne for din sygdomsdækning.

Har du en kronisk lidelse eller en alvorlig sygdom, er det ikke nok, at din egen læge udtaler sig, om det er forsvarligt, at du rejser. Du bør altid, og i god tid inden rejsen, undersøge, hvordan du er dækket af det blå EU-sygesikringskort, og hvordan du er dækket hos dit rejseforsikringsselskab. Det samme gælder, hvis du har været alvorligt syg, men nu er erklæret rask.

Læs mere om det blå EU-sygesikringskort

Selvom du har modtaget bindende forhåndstilsagn fra den offentlige sygesikring eller fra dit forsikringsselskab, bør du måske overveje din rejse en ekstra gang. Det er ikke sikkert, at feriestedets behandlingsmuligheder har samme standard som herhjemme. Kontakt eventuelt dit rejseforsikringsselskab for at høre mere om hospitalsstandarden på feriestedet.

Er du i tvivl, bør du altid kontakte dit forsikringsselskab for at undersøge, om du kan få en rejseforsikring med fuld dækning.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?