Skip navigation

Er dit fly forsinket eller aflyst?

Sidst opdateret:

Er dit fly forsinket, kan du have krav på både forplejning og hotelophold. Er dit fly aflyst, har du altid krav på at blive hjulpet videre på din rejse.

Er dit fly, rejse, arrangement eller fest aflyst som følge af coronavirus - læs mere her

Flyet er forsinket – det har du ret til

Bliver dit fly forsinket, kan du efter reglerne om flypassagerers rettigheder have krav på både forplejning og hotelophold. Det afhænger af, hvor stor flyforsinkelsen er.

For at du kan kræve din ret, skal du have været til stede ved check-in i rette tid.

Reglen gælder for forsinkelser af en vis varighed afhængig af rejsens længde:

  • Flyvninger på 1.500 km og derunder: Mindst to timers forsinkelse.
  • Flyvninger inden for EU på mere end 1.500 km og andre flyvninger på mellem 1.500 og 3.500 km: Mindst tre timers forsinkelse.
  • Alle andre flyvninger: Mindst fire timers forsinkelse.

Er dit fly forsinket, har du krav på:

  • Måltider, der står i rimeligt forhold til ventetiden, og to gratis telefonopkald eller e-mails.
  • Hotelophold, hvis du må overnatte, og transport til og fra lufthavn.

Er flyet mere end fem timer forsinket, kan du aflyse turen og få pengene igen.

Reglerne gælder for alle flyafgange fra et EU-land. De gælder også for flyafgange fra et land uden for EU, hvis bestemmelseslandet er et EU-land, og luftfartsselskabet er et EU-selskab.

På forbrugereuropa.dk kan du læse mere om din ret til kompensation.

Flyet er aflyst – det har du ret til

Bliver dit fly aflyst, har du altid krav på:

  • Omlægning af rejsen eller billetprisen retur – efter eget valg.

Du kan desuden have krav på:

  • At få dækket et hotelophold (hvis du er så uheldig først at komme af sted dagen efter), måltider, to telefonopkald eller e-mails og transport mellem hotel og lufthavn.

Økonomisk kompensation ved flyaflysning

Afhængig af, hvor tæt på afrejsedagen du modtager besked om flyaflysningen, kan du også have krav på økonomisk kompensation. Det er en forudsætning, at aflysningen ikke skyldes usædvanlige omstændigheder, fx uvejr eller arbejdsnedlæggelse.

  • Du kan få en økonomisk kompensation på mellem 250 og 600 €. Hvis flyselskabet tilbyder dig en alternativ afgang med en lignende tidsplan, kan erstatningen dog blive reduceret med 50 procent
  • Det er flyselskabet, der skal bevise, at de har givet dig besked om flyaflysningen, og hvornår det er sket.

Reglerne gælder for alle flyafgange fra et EU-land. De gælder også for flyafgange fra et land uden for EU, hvis bestemmelseslandet er et EU-land, og luftfartsselskabet er et EU-selskab.

flyregler.dk kan du beregne, hvad du har ret til, hvis dit fly er aflyst, forsinket eller overbooket.

Hvis det ombookede fly bliver aflyst eller forsinket

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ændret praksis, så det fra 1. januar 2020 er muligt at søge kompensation, hvis det fly, du er blevet ombooket til, bliver forsinket eller aflyst. Det er en forudsætning, at ombookningen skyldes, at dit oprindelige fly var aflyst, eller at du blev afvist ved boarding. Hidtil har det ikke været muligt at få kompensation for begge hændelser.

Aflyser rejsearrangøren flyrejsen?

Har du købt din flybillet hos en rejsearrangør, har du også nogle rettigheder i forhold til rejsearrangøren. Bliver flyet aflyst, skal du derfor både rette skriftlig henvendelse til flyselskabet og til rejsearrangøren, fx per mail.

Når du kontakter rejsearrangøren, kan du kræve, at de leverer en tilsvarende rejse. Gør opmærksom på, at du forventer at få et svar inden for rimelig tid, og at du kan være nødt til at handle på egen hånd og holde dem erstatningsansvarlige for eventuelle økonomisk tab fx hvis du har købt nye flybilletter.

Hvis rejsearrangøren ikke svarer på din henvendelse eller ikke kan levere en flyrejse med et andet flyselskab til din destination, kan du selv købe en anden flyrejse. Du kan derefter som udgangspunkt kræve, at rejsearrangøren refunderer alle dine udgifter – også de udgifter, du har til eventuelle mistede forudbetalte overnatninger, hvis rejsearrangøren har været bekendt med dine forudbetalte overnatninger.

Vær opmærksom på, at du har en tabsbegrænsningspligt, når du foretager et dækningskøb. Det betyder, at du har pligt til at finde den billigste rejse. Du kan eventuelt dokumentere, at du har valgt den billigste rejse ved at gemme kopier af de søgeresultater, du finder på nettet.

Finder du ikke en løsning med rejsearrangøren, kan du enten klage til Center for Klageløsning, hvis der er tale om en dansk rejsearrangør, eller til Forbruger Europa, hvis der er tale om en rejsearrangør inden for EU.

Har du købt en pakkerejse hos en dansk arrangør, kan du klage til Pakkerejse-Ankenævnet.

Kunne du bruge siden?