Skip navigation

Pakkerejser – afbestilling, ændringer og klager

Sidst opdateret:

Læs mere om dine rettigheder, hvis du vil afbestille pakkerejsen. Se også, hvad du kan have ret til, hvis rejsen bliver ændret, eller hvis den har mangler.

Er din rejse aflyst som følge af coronavirus - læs mere her

Afbestilling af pakkerejsen

Du har som udgangspunkt ret til at afbestille din rejse, men du må forvente at betale et gebyr til udbyderen. Gebyrets størrelse vil normalt afhænge af, hvor tæt på afrejsedagen du afbestiller.

Gebyrets størrelse vil også i nogle tilfælde afhænge af, hvilken aftale udbyderen har indgået med sine leverandører. Det kan i visse tilfælde betyde, at din afbestillingsret er begrænset eller helt bortfalder.

Hvis der, før du skal rejse, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme og lignende farer på feriemålet eller i nærheden, har du ret til at afbestille rejsen og få alle dine penge igen. Denne ret har du dog ikke, hvis der fx allerede var krig i landet, da du bestilte rejsen.

Må du overdrage pakkerejsen til en anden?

Du har normalt ret til at overdrage rejsen til en anden. Du skal give udbyderen besked i rimelig tid og på et varigt medium, fx en mail. Giver du besked senest syv dage inden afrejse, vil det anses for at være rimelig tid.

Du må forvente at skulle betale for at få ændret billetter og lignende. Rejseudbyderen skal dokumentere de omkostninger, der har været i forbindelse med overdragelsen af rejsen. I nogle tilfælde vil det ikke være muligt for rejseudbyderen at ændre billetter og lignende, og så kan rejsen ikke overdrages til andre.

Må rejseudbyderen ændre rejsen?

De oplysninger om rejsen, der gives i brochurer og lignende, er bindende for sælgeren, medmindre han har oplyst om ændringer, før du køber rejsen. Sælgeren skal straks fortælle dig, hvis der er ændringer i rejsearrangementet, efter du har købt rejsen – men endnu ikke er rejst.

Er der tale om væsentlige ændringer, kan du have krav på at blive løst fra aftalen og få dine penge igen eller deltage i en anden pakkerejse. Mindre væsentlige ændringer kan betyde, at du har krav på afslag i prisen.

Rejseudbyderen må kun hæve den aftalte pris på pakkerejsen, hvis prisstigningen direkte skyldes ændringer i fx priser på brændstof.

Er rejsen mangelfuld?

Også efter afrejse kan der ske ændringer i arrangementet, eller det kan ske, at noget i arrangementet ikke lever op til, hvad du med rimelighed havde forventet. Begge dele kan betyde, at rejsen er mangelfuld.

Er rejsen mangelfuld, kan du have krav på et nedslag i prisen. Har ændringerne givet dig udgifter, kan du også have krav på erstatning. Du kan også have krav på godtgørelse for ulempe. Er manglen væsentlig, og løser rejseudbyderen ikke problemet inden for en rimelig frist, kan du have krav på at ophæve aftalen og få dine penge tilbage.

Kan rejseudbyderen ikke levere noget af det aftalte, skal udbyderen tilbyde dig en alternativ ydelse, der er af samme kvalitet eller højere kvalitet. Er alternativet af ringere kvalitet, har du krav på et afslag i prisen.

Eksempler på ændringer, der ud fra en konkret vurdering kan ses som mangler

  • Det skib, du skulle sejle med ned ad Nilen, har fået maskinskade og er blevet erstattet af et skib af en ringere kvalitet
  • På grund af ombygning bliver du indkvarteret på et andet hotel end det, du havde bestilt

Eksempler på egentlige mangler

  • Værelset bliver ikke som lovet gjort rent tre gange om ugen, og du får ikke udleveret rene håndklæder dagligt
  • Lejligheden er ikke som lovet med balkon
  • Hotellet er ikke som lovet et ”familiehotel”. Det er nærmere et ungdomshotel med larmende fester hver nat
  • Der er ingen børnepool, selvom det fremgik af brochuren
  • Morgenmaden var tallerkenservering på værelset. Ikke stor morgenmadsbuffet som lovet
  • Det anviste mobile home var uden aircondition, som du ellers udtrykkeligt havde bestilt
  • Hotellet lå ikke som oplyst få minutters gang fra stranden. Man måtte køre med bus for at komme derned

Hvad står der på dit rejsebevis?

Hvis du får et rejsebevis, ordrebekræftelse eller andre papirer fra rejseudbyderen, er det vigtigt, at du læser dem godt igennem. De beskriver rejsens forløb, komfort, faciliteter og lignende.

Er du blevet lovet noget særligt, er det vigtigt, at du får det skriftligt bekræftet. Det kan fx være, at du og dine venner har bedt om at få værelser ved siden af hinanden. Det kan også være, at du tydeligt har bedt om en lejlighed i stueplan, da du rejser med små børn, klapvogne og andet udstyr, der skal slæbes.

Hvis den type løfter ikke fremgår af dit rejsebevis eller af breve fra rejseudbyderen, vil det kun blive betragtet som udbyderens løfte om at prøve at skaffe dig din ønskede indlogering.

Det skal du gøre - hvis du er utilfreds

Når du bliver opmærksom på en mangel, skal du uden unødig forsinkelse klage til rejseudbyderen eller hans repræsentant på stedet.

Udbyderen har nemlig ret til at prøve at rette op på eventuelle mangler, så ulempen bliver så lille som mulig for dig.

Der kan nemt rettes op på en række mangler. Fx rengøring, skift af hotelværelse eller evt. indkvartering på et andet hotel. Nogle giver kompensation for andre mangler. Fx den aflyste udflugt, der erstattes af anden underholdning.

Klager: Når du kommer hjem

Hvis du ønsker nedslag i prisen eller anden økonomisk godtgørelse på grund af manglerne, må du klage skriftligt til rejseudbyderen efter hjemkomsten. Husk, at det er vigtigt, at du også har klaget hurtigst muligt, efter du opdagede manglerne.

Har du købt din rejse hos et rejsebureau, kan du klage til rejsebureauet.

Har du købt rejsen af et dealsite, kan du klage til dealsitet, medmindre at dealsitet kan bevise, at dealsitet alene fungerer som mellemmand. For at bevise det skal det tydeligt fremgå af dealsitet. Det skal også fremgå, at leverandøren af rejsen er den, du indgår aftalen med.

Afviser rejseudbyderen din klage, eller mener du ikke, at han tilbyder en passende kompensation for manglerne, kan du indbringe sagen for Pakkerejse-Ankenævnet.

Læs mere hos Pakkerejse-Ankenævnet

Læs mere om køb af pakkerejser

KUNNE DU BRUGE SIDEN?