Skip navigation

Regler: Varer på tilbud

Sidst opdateret:

”Før og nu”, ”normalpris/tilbudspris” eller ”spar x procent”. Der er grænser for, hvor længe butikken må annoncere med, at en vare er på tilbud.

Relevant lovgivning:
Markedsføringslovens §§ 4, 5, 6, 8 samt 13
Læs mere: "Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring"

 

Butikken må kun annoncere med, at en vare er på tilbud i en kort periode på maksimalt to uger.

Inden varen bliver sat på tilbud, skal den have været til salg til ”normalprisen” i mindst seks uger. For dagligvarer og sæsonvarer er det dog fire uger. Har prisen på varen været svingende over en periode, skal tilbuddet sammenlignes med den laveste pris i den forudgående periode.

En sammenligning med en normalpris kan godt være vildledende, selvom varen har været sat til salg til normalprisen i mindst 6 uger, hvis varen så ofte er på tilbud, at den ikke kan siges at have en reel normalpris.

På tilbud i længere tid

Varer tilbuddet længere end to uger, skal tilbudsprisen som udgangspunkt opfattes som den nye ”normalpris”. For dagligvarer og sæsonvarer er det dog kun en uge.

Butikken kan sætte varen på tilbud i længere tid end to uger (en uge for dagligvarer og sæsonvarer), men så skal den tydeligt oplyse om, hvor længe tilbuddet varer. Det gælder både, når tilbuddet begynder, og hvis butikken senere reklamerer for tilbuddet igen.

Der er dog grænser for, hvor længe butikken må sætte varen på tilbud. Har varen fx været sat til salg til ”normalprisen” i seks uger, må den højst være på tilbud i halvdelen af den periode, det vil sige i tre uger.

Restpartier/restvarer

Er der tale om varer, som skal udgå af butikkens varesortiment, må butikken markedsføre varen til en nedsat pris, indtil den er udsolgt. Butikken må ikke købe nye partier af den samme vare.

Tilbudsudtryk

Forbrugerombudsmanden har i samarbejde med en lang række brancheorganisationer og andre interessenter udviklet retningslinjer for, hvordan de handlende må markedsføre sig med deres priser. Det gælder fx udtryk som ”chokpris”, ”tilbud” og ”ophørsudsalg”. 

Tilbud

En butik må kun skrive, at en vare er på tilbud i forhold til ”normalprisen”, hvis varen forinden har været sat til salg til ”normalprisen” i mindst seks uger. For dagligvarer og sæsonvarer gælder det dog kun fire uger.

Tilbuddet må kun vare i to uger eller i en uge for dagligvarer og sæsonvarer. Er varen sat på tilbud i længere tid, må tilbudsprisen som udgangspunkt opfattes som den nye ”normalpris”. Tilbuddet kan dog vare længere end to uger, hvis butikken i markedsføringen gør opmærksom på varigheden af tilbuddet.

Slutspurt

Butikken må gerne sætte prisen ekstra ned og bruge udtryk som ”slutspurt - spar 30 procent” i sin markedsføring. Prisen, der sammenlignes med, skal være den pris, der var umiddelbart, før ”slutspurten” satte ind – og ikke varens ”normalpris”.

Slagtilbud

Har butikken kun sat et begrænset antal varer til salg til den fordelagtige pris, skal butikken tydeligt oplyse om det i annoncen. Der kan fx stå, at der kun er et ”begrænset antal” varer eller ”så længe lager haves”. Er antallet af varer meget begrænset, bør det oplyses, at der er meget få eksemplarer i de enkelte butikker.

Chokpris og lignende udtryk

Butikken må kun bruge udtryk som ”chokpris”, ”kun” og ”tilbudspris”, hvis købet er særligt fordelagtigt. Det gælder også, selvom butikken ikke reklamerer med en ”før”-pris.

Introduktionstilbud og åbningssalg

Butikken må gerne sælge en vare som et introduktionstilbud, hvis:

  • det tydeligt fremgår, at der er tale om et åbningssalg eller et introduktionstilbud, og hvis
  • butikken enten sælger varen til ”normalprisen” i en længere periode umiddelbart efter introduktionstilbuddets ophør, eller butikken dokumenterer, at andre butikker i samme kæde forinden introduktionstilbuddet har haft varen sat til salg til ”normalprisen” i en længere periode

Ophørsudsalg og andre udsalg

Butikken må kun reklamere med ophørsudsalg, hvis den reelt lukker. Kun varelageret og allerede bestilte varer må sælges på et ophørsudsalg og almindelige sæsonudsalg. Et ophørsudsalg kan vare, indtil varelageret er solgt, men opsynet skærpes, hvis det varer længere end tre måneder. Det samme gælder for flytteudsalg og ombygningsudsalg.

Gratis

Udtryk som ”gratis”, ”vederlagsfrit”, ”uden betaling” og lignende må kun bruges, hvis du ikke har andre udgifter end dem, der er forbundet med at reagere på markedsføringen (fx hvis du skal betale porto for at indsende en kupon fra et kuponhæfte) samt udgifter til afhentning eller levering af varen.

Mængderabat

Butikken må sælge en vare med en mængderabat, hvor den sammenligner med ”normalprisen” for ét styk, hvis varen forinden har været sat til salg til denne ”normalpris” i seks uger. For dagligvarer er det fire uger.

Outlet

Varer i outlet – dvs. et salgssted, hvor virksomheden sælger egne varelagre, restpartier, udgåede kollektioner, ukurante farver og størrelser mv. særlig billigt - må markedsføres med en nedsat pris, indtil de er solgt.

Forretningen skal kunne dokumentere besparelsen i forhold til den pris, som varen blev solgt til i hovedbutikken. Bliver vareren nedsat yderligere, skal den nye pris og besparelsen sammenlignes med varens pris umiddelbart inden, at varen blev ekstra nedsat. Der må ikke tilføres nye varer til et outlet, bortset fra varer, der løbende udgår, fx i takt med et sæson- eller modelskifte, og i den anledning overgår fra hovedbutikken til outlettet.

Udsalg og ikke-udsalg

Urigtige og vildledende førpriser er en overtrædelse af markedsføringslovens forbud mod vildledning og kan straffes med bøde. Udtrykket "udsalg" må ifølge markedsføringsloven kun anvendes, hvis det kan dokumenteres, at der er tale om en vare, som umiddelbart forud for udsalget var til salg til en højere pris i forretningen.

Andre varer, der er indkøbt særligt fordelagtigt og derfor kan sælges billigere end normalt, eller varer der sælges umiddelbart efter indkøb, må ikke sælges som "udsalgsvarer".

Klager over prismarkedsføring

Det er Forbrugerombudsmanden, som overvåger, om butikkerne overholder reglerne for prismarkedsføring.

Føler du dig vildledt af en butiks oplysninger om priser, fx før-priser og normalpriser, kan du klage til Forbrugerombudsmanden.

Du kan læse mere om dine klagemuligheder på forbrugerombudsmanden.dk.

Hvis du har købt en vare med forkert førpris

Hvis du allerede er blevet snydt af forkerte førpriser, kan du kræve et passende nedslag i prisen. Du skal selv dokumentere, at den førpris, butikken har oplyst, er forkert. Du kan muligvis også hæve købet og få det beløb tilbage, som du har betalt for varen. Det giver mulighed for at købe varen et andet sted - og måske dér få den reelle besparelse.

Vil du klage over, at en vare er solgt til dig med en forkert førpris, skal du først gå til butikken. Hvis de afviser dig, kan du klage til Center for Klageløsning.

Læs mere om, hvilke sager Center for Klageløsning kan behandle

Læs mere om dine rettigheder ved udsalg

Læs mere om priser i butikker, netbutikker og annoncer

På Forbrugerombudsmandens hjemmeside kan du læse mere om reglerne for prismarkedsføring.

Tobaksreklamer er forbudt

Det er forbudt at vise og reklamere for:

  • tobaksvarer (herunder varer, der er beregnet til at blive benyttet sammen med tobaksvarer)
  • tobakssurrogater (fx nikotinposer)
  • urtebaserede rygeprodukter
  • elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere

Det betyder fx, at disse produkter ikke må være synlige for forbrugere. Et fysisk salgssted må dog give køber en liste med neutrale oplysninger om produkter og pris og må vise produkterne, når køberen anmoder om det.

Reklameforbuddet gælder alle steder, fx på nettet, på digitale skærme og i trykte medier samt på skilte og på gaden.

Der er nogle undtagelser for fysiske specialbutikker. Fx må fysiske butikker, der er specialiserede i at sælge cigarer, piber og pibetobak, reklamere for disse produkter inde i specialbutikken, i butiksvinduer og på butiksfacaden.

Fysiske butikker, der er specialiserede i at sælge elektroniske cigaretter, må ikke reklamere i butikken, i butiksvinduer og på facaden. Udstillingsforbuddet gælder dog ikke for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere inde i disse butikker. Derfor må disse produkter være placeret på en neutral måde i specialbutikken, fx på hylder, i bokse eller i kasser, som ikke må have en reklameeffekt. 

Test din viden om, hvor godt kender du markedsføringsloven:

KUNNE DU BRUGE SIDEN?