Skip navigation

Typer af forsikringer

Sidst opdateret:

Kender du forskellen på en indboforsikring og en husforsikring? Og forskellen på en bilforsikring og en kaskoforsikring?

De meste almindelige forsikringer er:

Ansvarsforsikring

Forsikring, der dækker, hvis du laver skade på andre eller på andres ejendele. Ejer du en bil, skal du ifølge færdselsloven have en ansvarsforsikring.

Har du ikke tegnet en ansvarsforsikring på dit køretøj, vil du blive opkrævet et dagsgebyr på 250 kroner.

Selvom din bil er blevet stjålet, skal den stadig have en ansvarsforsikring. Husk derfor at afmelde nummerpladerne hos Motorstyrelsen.

På skat.dk kan du læse mere om, hvordan du afmelder dit køretøj

Bilforsikring

Bilforsikringen består af den lovpligtige ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker ikke skader på din egen bil. Derudover kan du blandt andet vælge følgende til:

  • Kaskoforsikring, der dækker skader på din egen bil
  • Førerulykkesforsikring, der dækker skader på dig selv.

Ejerskifteforsikring

Forsikringen dækker blandt andet skjulte skader ved dit nye hus, som er opstået, inden du overtog huset, og som ikke står i tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten.

Læs mere om ejerskifteforsikringer

Husforsikring

Forsikringen dækker typisk skader på dit helårshus efter fx brand, storm og vandskader, el-skader samt indbrud og hærværk. Derudover vil du typisk kunne vælge mellem en række udvidede forsikringer såsom ”udvidet vandskade”. Du vil også kunne købe forsikringer, der dækker skader på dit fritidshus/sommerhus.

Indboforsikring

En indboforsikring dækker skader på dine personlige ejendele, fx tyveri og brand. Forsikringen indeholder typisk også en ansvarsforsikring samt en retshjælpsforsikring. Nogle indboforsikringer indeholder også en rejseforsikring. Forsikringsselskabet vil typisk tilbyde dig en række tillægsdækninger til din indboforsikring, fx ”udvidet cykeldækning” eller ”elektronikforsikring”. Du skal være opmærksom på, om værdien erstattes som ny pris eller brugt pris.

Landboforsikring

Slår du dig ned på et nedlagt landbrug, kan du have brug for en landboforsikring. En landboforsikring er lidt mere end en husforsikring men mindre end en landbrugsforsikring. Den kan for eksempel dække, hvis dine husdyr laver skader på andre personer, dyr eller ting. Den kan også dække sprøjteskader og forureningsskader, samt skader, hvis bygningerne bryder i brand. 

Kaskoforsikring

En kaskoforsikring dækker skader på din bil og båd, fx hærværk og brand. Den dækker dog ikke slitage, konstruktionsfejl ved bilen og mekaniske skader.

Sundhedsforsikring

Forsikringen dækker en række behandlinger på privathospitaler eller hos speciallæger.

Ulykkesforsikring

Forsikringen dækker, hvis du får varige mén, fx efter et fald, løft eller et trafikuheld. Du kan vælge mellem, om du vil være forsikret hele døgnet (heltidsdækning) eller kun i fritiden (fritidsdækning). Du kan købe en udvidet forsikring, hvis du fx dyrker en farlig sportsgren eller gerne vil være dækket, hvis du får en tandskade ved en ulykke.

Rejseforsikring

Allerede når du planlægger din rejse, bør du vurdere, hvordan du er dækket af dine forsikringer på rejsen. Går rejsen til et andet europæisk land, bør du også sætte dig ind i, hvilke dækninger du har via det blå sygesikringsbevis (EU-rejsesygesikring).

Læs mere om rejseforsikringer

Læs også mere om rejseforsikringer på hjemmesiden Rådtilpenge.dk, som Finanstilsynet står bag

Flytteforsikring

Det er en god idé at undersøge forsikringsforholdene omkring din flytning, før du flytter. Ikke alle flyttefirmaer er forsikrede, og en del af flyttegodset er du selv ansvarlig for.

Læs mere om flytteforsikring

Tillægsforsikring

Du vil ofte blive tilbudt en tillægsforsikring, når du køber lidt dyrere varer, såsom tv, stereoanlæg eller hårde hvidevarer. Det er en god idé at tjekke forsikringsdækningen på de forsikringer, du allerede har, før du vælger en tillægsforsikring.

Læs mere om, hvordan du vurderer, om du har brug for en tillægsforsikring

Livsforsikring

Hvis du dør, bliver din livsforsikring udbetalt til nærmeste pårørende, medmindre du har valgt nogle andre, der skal modtage forsikringen. Dette vil være relevant, hvis du lever i et papirløst forhold, og vil sikre din partner økonomisk.

Læs mere om, hvordan din papirløse partner kan få arv og livsforsikring

Lovpligtige forsikringer

Her kan du læse mere om lovpligtige forsikringer.

Forsikring af bil, motorcykel og knallert

Hvis du ejer et indregistreret motorkøretøj fx bil, motorcykel eller knallert, så skal du ifølge loven have en ansvarsdækning. En ansvarsforsikring dækker, hvis føreren af bilen kører galt og forvolder skade på andre og andres ting. Passagerer i bilen er således også dækket af forsikringen.

Du skal dog være opmærksom på, at en ansvarsforsikring ikke dækker skader på dig som fører eller på motorkøretøjet. Du kan altså ikke få erstatning for dine egne skader. Ønsker du dækning af skader på eget motorkøretøj, skal du tegne en kombineret ansvars- og kaskoforsikring.

Skal du låne penge til bilen, vil banken typisk kræve, at du tegner en kaskoforsikring.

Læs mere om bilforsikringer på Rådtilpenge.dk

Hundeansvarsforsikring

Som ejer af en hund er du erstatningsansvarlig for de skader, din hund laver. Hvis din hund fx løber ud på vejen og er skyld i et trafikuheld, kan erstatningssummen blive meget stor. Det er derfor lovpligtigt at have en hundeansvarsforsikring.

Har du hest, er det også lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, der dækker, hvis hesten bryder ud af sin indhegning og forårsager skader. Tjek, om den er dækket af din familieforsikring.

Brandforsikring

Hvis du skal låne penge til boligkøb, vil banken eller realkreditinstituttet kræve, at du tegner en brandforsikring, der dækker reparationer eller genopførsel af nyt hus i tilfælde af brand. En sådan forsikring dækker ikke dit indbo, som fx din sofa og seng. Møbler og andre ting, der ikke er en del af huset, kan dækkes ved køb af en indboforsikring.

Bådforsikring

Alle speedbåde med en skroglængde på under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer skal være ansvarsforsikret. Du skal under sejladsen medbringe et certifikat, som bekræfter, at der er tegnet en ansvarsforsikring. 

Ordbog - forsikringer

Forkortet opsigelse:

Du kan altid opsige din forsikring gratis, så det træder i kraft fra hovedforfald – det vil sige på årsdagen for din forsikring. Du skal huske at opsige forsikringen 30 dage inden. Du vil typisk også kunne opsige din forsikring på andre tidspunkter af året – det vil sige med et forkortet opsigelsesvarsel. Det kræver dog, at du betaler et gebyr.

Forsikringssum:

Det beløb, du maksimalt kan få dækket, hvis der sker skade.

Forsikringstager:

Du er forsikringstager, når du har indgået en aftale med et forsikringsselskab.

Hovedforfald (eller årsdag):

Den dag, hvor din forsikring bliver forlænget. Du betaler din årlige regning ved hovedforfald.

Police:

Et papir, hvori der står, hvad din forsikring indeholder.

Præmie:

Den pris du årligt betaler for din forsikring.

Selvrisiko:

Det beløb, du selv skal betale, hvis der opstår en skade. Fx hvis din cykel bliver stjålet.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?