Klager over forbrugslån

Der er forskellige instanser, du kan klage til, hvis der opstår problemer i forbindelse med, at du har taget et forbrugslån.

Det kan fx være, at låneudbyderen opkræver for høje gebyrer eller opkræver ulovlige tillægsrenter. 

Du har følgende klagemuligheder:

  • Pengeinstitutankenævnet: Hvis selskabet, du låner penge af, er ejet af et pengeinstitut
  • Ankenævnet for Finansieringsselskaber: Hvis selskabet, du låner penge af, ikke er ejet af et pengeinstitut, og hvis det udbyder fritstående lån til forbrugere, fx sms- og kviklån. Ankenævnet behandler også klager over danske filialer af udenlandske finansieringsselskaber
  • Center for Klageløsning: Hvis lånet er knyttet til køb af en bestemt vare eller betaling for en bestemt ydelse, fx en dyrlægeregning

Du kan læse mere om Ankenævnet for Finansieringsselskaber på forbrug.dk eller på ankenævnets hjemmeside finansanke.dk.

Klage over markedsføring af lån

Du kan klage til Forbrugerombudsmanden, hvis en låneudbyder, der bruger tal og rentesatser i sine reklamer, ikke giver dig en række lovpligtige standardoplysninger (fx oplysninger om ÅOP og kreditomkostninger), eller hvis låneudbyderen vildleder om renten på lånet.

Læs mere om, hvilke oplysninger du skal have om forbrugslånet

Sidst opdateret: 14. marts 2017

Kunne du bruge siden?