Skip navigation

Når kæledyret bliver sygt

Sidst opdateret:

Du kan frit vælge dyrlæge i Danmark. Er der behov for det, kan dit dyr blive sendt videre til en klinik eller et dyrehospital, hvor de er specialister.

kæledyr

Det kan være fornuftigt at tjekke priserne hos forskellige dyrlæger, inden du vælger en bestemt. Dyrlægebranchen er et privat erhverv, og de har selv ret til at fastsætte priser. Derfor kan du ikke forvente, at de enkelte dyrlæger tager samme pris for fx en konsultation.

Der er også forskel på de forskellige dyrlægeklinikker. Nogle steder er der dyrehospital, hvor dyrene kan være indlagt i flere dage, hvis det er nødvendigt. Andre steder er der kun en klinik, hvor du kan komme til konsultation i dagtimerne, og hvor dit dyr kun kan være indlagt en dag.

Find eventuelt den klinik, du har brug for, via Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside

Standard- eller specialbehandling

Tjek, om den behandling, dit kæledyr skal have foretaget, er en standardbehandling. I så fald kan det betale sig at indhente pris flere steder. Undersøg evt., om dyrlægen er specialiseret inden for et bestemt fagområde.

Husk at lave en skriftlig aftale med dyrlægen, hvis der er tale om et større indgreb. På den måde bliver du ikke overrasket over prisen.

Sygeforsikring

Vær opmærksom på, at prisen for en dyrlægeydelse ofte er langt højere i weekenden, da der skal betales vagttillæg.

Hvis dyrlægen lægger ekstraydelser oven i dem, I på forhånd har aftalt, så spørg ind til, hvad de kommer til at koste.

Vær opmærksom på, at det er muligt at købe en sundhedsforsikring til dit dyr.

Arvelige sygdomme

Et kæledyr er også en vare, som kan have fejl og sygdomme. Køb af kæledyr er omfattet af købeloven. Hvis du har købt dit kæledyr hos en dyrehandler eller en kennel, har du altid en 2-årig reklamationsret.

Om du kan kræve noget af sælgeren, afhænger dog af:

  • hvad der er galt med dyret
  • om lidelsen eller sygdommen var til stede, da du fik dyret leveret, fx om der er tale om en medfødt eller arvelig sygdom

Derfor bør du altid tjekke forældredyrene for arvelige lidelser.

Hvis lidelsen eller sygdommen er opstået som følge af forkert kost eller træning efter leveringstidspunktet, kan du ikke kræve erstatning af sælgeren.

Sælgeren har ved handlen pligt til at oplyse dig, om kæledyret fx har en arvelig sygdom.

Eksempler på dyresygdomme:

Center for Klageløsning behandler klager over mangler ved kæledyr. Her er nogle af de mest almindelige:

Kæledyret lider af HD, AD eller OCD (dysplasi i skuldre, albuer eller hofter):

AD, HD eller OCD er en lidelse, hvor leddene bliver ustabile. Kæledyret kan dermed få smerter. Sygdommen kan være arvelig, men kan også udløses af uheldige faktorer i kombination. Det kan fx være foder og uhensigtsmæssig træning af den enkelte race.

Du kan sandsynligvis få ret i din klage, hvis sygdommen er medfødt og har været under udvikling på det tidspunkt, hvor du fik dyret leveret. Du kan ikke få ret i din klage, hvis sygdommen er opstået som følge af forkert eller overdrevet træning. Det vil afhænge af en konkret vurdering.

Tjek altid, om forældredyrene er røntgenfotograferede for HD, AD og OCD, og hvilket resultat der er registreret derefter.

Allergi

Kæledyr kan have forskellige former for allergi. Det mest almindelige er foderallergi, men de kan også være allergiske over for pollen, lopper m.m.

Allergi kan være medfødt, men det kan også være udløst af andre faktorer. Hvis allergien er medfødt, kan du sandsynligvis få ret i din klage. Det samme gælder, hvis sælgeren ikke har oplyst, at der skal tages særlige hensyn til dyret fx i forbindelse med fodring. Det vil dog afhænge af en konkret vurdering.

Kryptorchisme

Kryptos betyder skjult, og orchis betyder testikel. Når en hanhund/hankat er kryptorkid, betyder det, at en eller flere testikler ikke er på plads i pungen.

Sygdommen anses for at være arvelig. Derfor kan du som udgangspunkt få ret i din klage, hvis du køber et dyr, der lider af denne sygdom.

Hjertefejl

Hjertefejl hos dyr kan skyldes arvelige sygdomme, men kan også skyldes miljømæssige faktorer. Du kan sandsynligvis få ret i din klage, hvis hjertefejlen har været til stede på det tidspunkt, hvor du fik dyret leveret.

Over/underbid

Over- og underbid er ofte nedarvede. Tit er det ikke nødvendigt at behandle hunden for over- og underbid, da det ikke leder til fysiske gener hos hunden. Svære tilfælde kan behandles med tandbehandlinger eller operationer.

Du kan muligvis få ret i din klage, hvis dyret har haft over- og underbid, da du fik det leveret.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?