Skip navigation

Ofte stillede spørgsmål om fritid

Sidst opdateret:

Når en koncert bliver aflyst, kan du ikke nødvendigvis kræve at få billetgebyret, du har betalt til billetdistributøren, refunderet. Du betaler billetgebyret til billetdistributøren for at reserve pladser til koncerten og få udstedt billetterne. Denne ydelse har du jo modtaget, og billetdistributøren kan ikke gøre for, at koncertarrangøren må aflyse koncerten.

Billetkøb

Du må gerne videresælge koncertbilletterne, hvis du fx ikke selv kan komme til koncerten. Du må dog højest sælge dem til den pris, de oprindeligt har kostet.

Hvis der er tale om billetter, som du har fået gratis, fx gennem en konkurrence, du har deltaget i, må du gerne forære billetterne væk, men ikke videresælge dem.

Billetkøb

Hvis frisøren kommer til at lave en fejl eller ødelægge dit hår, så kan du have ret til at få en ny behandling, få pengene retur eller få et afslag i prisen.

Det vil ofte komme an på en konkret vurdering, om behandlingen har fejl eller mangler i forhold til det, der blev aftalt. Forbrugerklagenævnet har i tidligere sager kigget på, om der har været tale om en fagmæssig korrekt behandling, og om du har fået de nødvendige oplysninger fra frisøren om behandlingen.

Frisører

Hvis styrken i dine nye briller ikke passer, skal du hurtigst muligt klage til optikeren. Du har to års reklamationsret.

Du kan efter købelovens regler kræve, at optikeren afhjælper fejlen eller finder en anden løsning. Optikeren har ret til at undersøge, hvad årsagen til problemet er. Viser det sig, at optikeren har lavet en fejl, skal han tilbyde at løse problemet ved fx at lave nye glas. Det skal ske inden for rimelig tid.

Bliver problemet ikke løst, eller tager det for lang tid, har du ret til at få pengene tilbage.

Briller og kontaktlinser: Fejl og klager

Dine klagemuligheder afhænger af klagesystemet i det land, hvor du har købt brillerne.

Er brillerne købt i et andet EU-land, kan du få hjælp af Forbruger Europa til at klage i det pågældende land.

Briller og kontaktlinser: Fejl og klager

Hvis brillerne indgår som en del af dit abonnement på kontaktlinser, og hvis det fremgår af abonnementsvilkårene, at du skal betale et restbeløb på brillerne ved opsigelsen, er det de betingelser, du har accepteret, da du indgik aftalen.

Derfor er det vigtigt, at du læser abonnementsaftalen grundigt igennem, før du skriver under.

Briller og kontaktlinser

Kunne du bruge siden?