Sidst opdateret:

Det kan ske, at sælgeren forlanger, at du betaler et gebyr, hvis han skal undersøge varen for en fejl, og at det så viser sig, at fejlen ikke er dækket af købeloven.

Det er ikke nok, at der står på sælgerens hjemmeside, at han forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr. Han må kun opkræve gebyret hvis:

  • Du er blevet gjort tydeligt opmærksom på gebyret, og hvor stort det er
  • Du har accepteret eventuelt at skulle betale
  • Den fejl, du klager over, ikke er dækket af købeloven
  • Gebyret ikke er urimeligt stort

Det er sælgeren, der skal bevise, at du er blevet klart oplyst om gebyret og har accepteret eventuelt at skulle betale. Du kan derfor komme ud for, at sælgeren beder dig skrive under på en indleveringsseddel, som ud over at beskrive din klage også oplyser om gebyret.

Hvis du nægter at betale undersøgelsesgebyret

Vil sælgeren kun undersøge varen, hvis du accepterer eventuelt at skulle betale, kan du nægte at indlevere varen, hvis du klart mener, at den fejl, du klager over, er dækket af købeloven, og at du derfor ikke vil risikere at betale for en undersøgelse.

Betyder det, at sælgeren så ikke vil undersøge din vare, må du gå videre med sagen, fx til Center for Klageløsning.

Viser en undersøgelse af varen, at fejlen rent faktisk var dækket af købeloven, kan sælgeren miste sin ret til at reparere eller ombytte, og du kan have krav på at få dine penge igen.

Bliver du først efter undersøgelsen af varen opkrævet et gebyr, som du ikke var bekendt med, kan du undlade at betale, men kan så typisk ikke få varen med dig.

Du kan også betale under protest, hvilket betyder, at du ikke anerkender kravet. Du har dermed mulighed for at gå videre med sagen efterfølgende, fx til Center for Klageløsning. Det er vigtigt, at du kan bevise, at du har betalt under protest.

Garantireparationer

Er den fejl, du klager over, dækket af en garanti, bør sælgeren ikke opkræve et gebyr. Når der er givet en garanti, er det altid garantigiveren, der skal bevise, at en fejl ikke er dækket af garantien, og han må selv betale undersøgelsen.

Læs mere om reklamationsret

Artikel - 11. december 2008


nyhedsbrevHold dig opdateret
- abonnér på vores nyhedsbrev

FacebookGør som mere end 15.000 danskere
- følg os på Facebook

TwitterFå aktuelle tips, råd og nyheder
- deltag i debatten på Twitter

Kunne du bruge siden?