Garanti eller reklamationsret - hvad er hvad?

Sidst opdateret:

Reklamationsret er den ret, købeloven giver dig, til at klage over fejl og mangler ved en vare, du har købt, mens garanti er noget mere, som sælgeren eller producenten kan vælge at give dig.

Ordene garanti og reklamationsret bruges ofte i flæng, men de betyder noget forskelligt. 

Det er frivilligt for virksomheden, om den vil give en garanti eller lade være. Virksomheden bestemmer derfor også selv, hvor omfattende garantien skal være, fx om den skal gælde hele eller kun dele af produktet. Garantien må dog ikke berøre forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivningen. Garantien skal være på dansk, hvis markedsføringen er på dansk.

Garantien kan fx vare længere end købelovens reklamationsret, så du måske får 10 års garanti på din nye madras. Eller den skal dække mere, fx også slid. Den kan være begrænset til kun at dække dele af varen, fx 10 års garanti på selve uret, men ingen garanti på urremmen. 

Bliver du lovet, at der fx er tale om 100 % garanti, ”totalgaranti” eller lignende udtryk, dækker garantien hele varen.

Bliver du ikke lovet noget særligt indhold af garantien, skal varen holdes funktionsdygtig i al den tid, garantien gælder.

Garanti erstatter ikke reklamationsretten

Selvom du får en garanti på din vare, vil du stadig have din reklamationsret efter købeloven.

Har du fx købt en cykel, hvor der er fem års garanti på stellet, vil du have to års reklamationsret på alle mangler ved hele cyklen samtidig med den særlige stelgaranti. Når de to år er gået, vil du stadig have tre års garanti på stellet. Det, du herefter kan klage over, er de skader, som garantien dækker, fx stelbrud.

Er der garanti på din vare, så undersøg, om der står noget i garantien om, hvad der sker med garantien ved reparationer.

Læs mere om reklamationsretten

Garantigiver skal bevise

Mener den, der yder garantien, ikke, at det, du klager over, er dækket af garantien, skal han selv bevise, at han har ret i det. Det eneste, du skal bevise, er, at der er noget galt med den vare, du klager over.

Garanti er frivillig

Det er frivilligt for en virksomhed, om han vil give en garanti på en vare, så det er ikke noget, du har krav på. Ofte er det en fabriksgaranti, der ydes af producenten, men sælgeren kan også i nogle tilfælde tilbyde en garanti, fx på en brugt bil.

Garanti på brugte varer

På brugte biler kan der være en garanti på fx tre-seks måneder. Den kan være med 100 % dækning eller faldende dækning, så dækningen fx er 100 % i den første måned, 50 % i den næste og derefter 25 %. Garantien vil ofte være begrænset til kun at dække dele af bilen.

Du skal i den situation være særlig opmærksom på, at du samtidig har din reklamationsret på to år efter købeloven. Er den fejl, du klager over, dækket af købelovens reklamationsret, skal du ikke betale 50 % eller 75 % af reparationen, fordi der står sådan i garantien. Garantien skal kun tages i brug, hvis den fejl, du klager over, ikke er dækket af købeloven. I den periode, garantien løber, skal dine rettigheder være bedre, end de er efter købeloven.

Garantiens løbetid

Reklamationsretten vil altid løbe fra leveringsdagen, og det vil garantien typisk også. Du kan dog aftale noget andet, men kun når det gælder garantien.

Garantiens indhold

Du har ret til at få garantien på skrift, fx i form af et garantibevis. Garantien skal være skrevet på dansk, hvis varen har været markedsført på dansk.

Der skal stå, hvor længe garantien løber, hvad den dækker, og hvilke vilkår der gælder for garantien. Det kan fx være serviceeftersyn, der skal være overholdt, eller anden vedligeholdelse. Får du ikke nogen oplysninger om, hvad garantien dækker, kan du forlange, at varen fungerer, som den skal ved normal brug, så længe garantien gælder.

Læs om reklamationsretten

Kunne du bruge siden?