Skip navigation

Forbrugerklageloven

Sidst opdateret:

Loven regulerer det danske forbrugerklagesystem. I første fase af en sag i det offentlige forbrugerklagesystem skal klagen indbringes for Center for Klageløsning.

  • Loven regulerer det danske forbrugerklagesystem
  • I første fase af en klagesag i det offentlige forbrugerklagesystem skal klagen indbringes for Center for Klageløsning. I Center for Klageløsning hjælper mæglere parterne til at forsøge at finde en fælles løsning på deres konflikt
  • Lykkes det ikke, kan forbrugeren i anden fase indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet kan træffe en juridisk afgørelse i sagen
  • Center for Klageløsning kan behandle stort set alle typer af forbrugerklager
  • Center for Klageløsning skal afvise at behandle en klage inden 21 dage eller afslutte sagen inden for 90 dage

Læs mere om Center for Klageløsning

Find forbrugerklageloven på retsinformation.dk

KUNNE DU BRUGE SIDEN?