Sidst opdateret:

Loven regulerer det danske forbrugerklagesystem. I første fase af en sag i det offentlige forbrugerklagesystem skal klagen indbringes for Center for Klageløsning.

  • Loven regulerer det danske forbrugerklagesystem
  • I første fase af en klagesag i det offentlige forbrugerklagesystem skal klagen indbringes for Center for Klageløsning, hvor mæglere hjælper parterne til at forsøge at finde en fælles løsning på deres konflikt
  • Lykkes det ikke, kan forbrugeren i anden fase indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet, hvor der kan træffes en juridisk afgørelse i sagen
  • Center for Klageløsning kan behandle stort set alle typer af forbrugerklager
  • Center for Klageløsning skal afvise at behandle en klage inden 21 dage eller afslutte sagen inden for 90 dage

Læs mere om Center for Klageløsning

Kunne du bruge siden?