Skip navigation

Hvor mange forsøg har sælger til at bringe varen i orden?

Sidst opdateret:

Som udgangspunkt har en sælger 1-2 forsøg til at reparere en fejl, når fejlen er sælgerens ansvar. I en række tilfælde kan sælgeren dog få mulighed for flere forsøg.

Hvis en sælger skal have flere forsøg, skal det altid være velbegrundet. Det er en forudsætning, at reparationen eller ombytningen samlet set sker inden for rimelig tid.

Typiske situationer, hvor sælgeren kan have ret til flere end 1-2 afhjælpningsforsøg:

  • Hvis sælgeren havde grund til at tro, at manglen var afhjulpet allerede i første eller andet forsøg.
  • Hvis det er en kompliceret fejl, som er vanskelig at finde og afhjælpe.
  • Hvis der er tale om en speciel vare, du har fået bestilt hjem, eller en vare, der er lavet specielt til dig. Det kan fx være gardiner syet efter mål eller skræddersyet tøj.
  • Hvis der er tale om en periodisk fejl, altså en fejl der kun viser sig af og til, og sælger ikke kunne konstatere fejlen ved første eller andet forsøg.
  • Hvis sælgeren har lånt dig en anden vare under de første forsøg.
  • Hvis manglen er næsten helt afhjulpet allerede i de første forsøg.

Varen har flere forskellige fejl

Hvis der er mere end én mangel ved varen, har sælger som udgangspunkt ét afhjælpningsforsøg for hver mangel. Hvor mange forskellige fejl, du skal affinde dig med, vil blandt andet afhænge af, hvor vigtig varen er for dig, og hvor lang tid sælger bruger på de enkelte reparationer.

Hvis den ombyttede vare også har en fejl

Når du har fået ombyttet din vare, fordi den havde en fejl, som sælgeren er ansvarlig for, kan du komme ud for, at den nye vare også har en fejl. Det kan være den samme fejl eller noget andet, der er galt.

Hvis den ombyttede vare har den samme fejl som den første vare, kan det være en fejl på hele eller dele af produktionen. Hvis det er gået hurtigt og uden unødig ulempe for dig, kan sælger tilbyde at omlevere endnu engang. Lykkes det ikke at finde en fejlfri vare, har du ret til at ophæve købet og få dine penge igen.

Har det derimod taget lang tid eller været besværligt for dig, kan du have ret til at ophæve købet med det samme.

Er der tale om en helt anden mangel på den nye vare, vil sælger i de fleste tilfælde have ret til at prøve at reparere eller omlevere en gang mere. Det er dog en forudsætning, at sælgeren ikke har prøvet at reparere eller ombytte den første vare flere gange.

Er der tale om en mindre væsentlig mangel, kan du eventuelt få et afslag i prisen.

Læs mere om reklamationsret.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?