Skip navigation

Ofte stillede spørgsmål om fejl på varen (reklamationsret)

Sidst opdateret:

Benyt så vidt muligt reklamationsretten, da du i så fald er dækket ind under købelovens regler. Benyt kun garanti eller forsikring, hvis fejlen ikke hører under reklamationsretten.

Garanti og reklamationsret er ikke det samme. Reklamationsretten er den ret, som købeloven giver dig til at klage over mangler ved varen, mens en garanti er noget, som butikken eller producenten frivilligt kan vælge at tilbyde dig. En garanti må aldrig stille dig dårligere end købelovens regler.

Eventuelle garantier og forsikringer, som følger med varen, erstatter ikke reklamationsretten.

Garanti eller reklamationsret

Købeloven kan ikke sættes ud af kraft, selvom du har fravalgt eventuelle tillægsforsikringer. Du har to års reklamationsret på varen, hvis fejlen var til stede på købstidspunktet.

Reklamationsret

Der er grænser for, hvor længe butikken kan have varen til reparation, hvis fejlen er omfattet af den toårige reklamationsret.

Butikken har som udgangspunkt ret til at forsøge at reparere varen én-to gange, hvis fejlen er omfattet af den toårige reklamationsret. Udgangspunktet er også, at et rimeligt tidsrum for reparationen er omkring 14 dage.

Hvis butikken låner dig en anden vare imens, kan reparationsperioden forlænges.

Afhjælpning: Når sælger skal reparere eller omlevere

Hvis varen skal omleveres efter købelovens regler, kan butikken ikke forlange, at du betaler prisforskellen, hvis varen er steget i pris, siden du købte den.

Omvendt kan du heller ikke forlange at få prisforskellen udbetalt, hvis varen er faldet i pris, siden du købte den.

Reklamationsret

Hvis varen skal omleveres i forbindelse med købelovens reklamationsret, har du krav på at få en fabriksny vare. Butikken må ikke omlevere til en brugt eller renoveret vare.

Varen skal desuden være magen til den, du indleverede. Det vil sige samme model, samme farve og med de samme funktioner.

Hvis varen er udgået af produktion og ikke kan skaffes, kan butikken ikke omlevere, og du har ret til i stedet at få købsprisen tilbagebetalt.

Hvis butikken tilbyder dig en anden model, bestemmer du selv, om du vil tage imod tilbuddet. Du kan ikke selv forlange at få varen omleveret til en anden model.

Reklamationsret

Hvis fejlen er dækket af en producent- eller fabriksgaranti, vil garantibestemmelserne være afgørende for, hvad du har ret til.

Når du får ombyttet en vare med fejl og mangler, begynder der en ny toårig reklamationsret fra den dag, omleveringen finder sted.

Du skal sørge for at kunne bevise, at varen er omleveret – enten ved at butikken noterer på den gamle kvittering, hvornår varen er omleveret, eller hvis butikken giver dig en ny kvittering.

Reklamationsret

Hvis fejlen på varen er omfattet af den toårige reklamationsret, skal butikken betale alle de udgifter, der er forbundet med reparationen, herunder også transport af varen.

Hvis fejlen på varen ikke er dækket af købeloven, skal du selv betale alle omkostninger ved reparationen.

Reparation og omlevering uden udgift for forbrugeren

Det er butikken, der har solgt dig varen, som skal tage imod din klage, og som er ansvarlig for, at varen fx bliver repareret eller byttet til en ny.

Butikken har ikke lov til at fraskrive sig ansvaret og henvise dig til selve producenten eller importøren.

Sælger henviser til producent eller importør

Købeloven giver dig to års reklamationsret, og det er ikke muligt at aftale en kortere frist eller sige, at reklamationsretten ikke gælder for alle dele af varen. Det er en forudsætning, at fejlen skyldes egenskaber ved varen, der var til stede på købstidspunktet.

Reklamationsret

Du kan klage over en reparation i op til tre år efter, at reparationen er udført. Det gælder uanset, om reparationen er omfattet af reklamationsretten, eller hvis det er en reparation, du selv betaler for.

Reparationer

Hvis der er en fejl på din vare, må du gerne selv reparere fejlen. Men hvis der efterfølgende opstår fejl, som har sammenhæng med den reparation, du selv har foretaget, kan du ikke længere reklamere over disse fejl. Butikken må derfor godt afvise at reparere disse fejl.

Butikken må dog ikke afvise at reparere fejl, som ikke har sammenhæng med den reparation, du har foretaget.

Reklamationsret

Butikken må gerne opkræve et undersøgelsesgebyr, hvis en undersøgelse viser, at fejlen på din vare ikke er dækket af købeloven.

Det er en forudsætning, at du har accepteret at betale gebyret, da du indleverede varen, og at gebyrets størrelse i øvrigt er rimelig.

Det er butikken, der skal bevise, at du er blevet klart oplyst om gebyret og har accepteret eventuelt at skulle betale det.

Undersøgelsesgebyr

Butikken har pligt til at passe på varen under reparationen. Hvis varen bliver skadet under reparationen, kan butikken være erstatningsansvarlig, hvis den ikke har passet godt nok på varen.

Hvis skaden derimod ikke kan bebrejdes virksomheden, fx hvis den er opstået under et indbrud på værkstedet, kan din egen forsikring eventuelt dække skaden.

Reglerne om erstatningsansvar gælder alle varer, der er til reparation – både inden for reparationsfristen og efter, når du selv skal betale reparationen.

Varen bliver skadet eller stjålet

Hvis fejlen på varen er omfattet af den toårige reklamationsret, kan butikken ikke forlange, at du accepterer et tilgodebevis. Du har i stedet ret til at få dine penge tilbage, repareret din vare eller få omleveret varen.

Reklamationsret i to år

Butikken har 1-2 forsøg til at reparere en fejl, når fejlen er butikkens skyld. Hvis butikken skal have flere forsøg, skal det være velbegrundet og ske inden for rimelig tid.

Afhjælpning: Når sælger skal reparere eller omlevere

Hvis du købte en tillægsforsikring, samtidig med at du købte varen, kan du også kræve pengene tilbage for tillægsforsikringen, hvis fejlen ved varen er dækket af reklamationsretten, og købet kan ophæves.

Hvis fejlen på varen ikke er dækket af reklamationsretten, men i stedet af tillægsforsikringen, vil du ikke kunne kræve pengene tilbage for forsikringen.

Tillægsforsikringer

Hvis du har mistet din kvittering, har du ikke længere dokumentation for, hvor og hvornår du har købt varen, og hvad du har betalt for den.

Butikken hæfter kun for de varer, som den selv har solgt. Hvis du ikke kan bevise, at varen er købt i butikken, kan det betyde, at du ikke kan gøre brug af din reklamationsret. Uden kvittering kan du derfor selv komme til at betale for en eventuel reparation.

Du kan også prøve at dokumentere købet på anden vis, fx med et byttemærke, en dankortkvittering eller et kontoudtog fra banken. Det er op til butikken at tage stilling til, om den vil acceptere din klage. 

Bon eller kvittering

KUNNE DU BRUGE SIDEN?