Skip navigation

Ofte stillede spørgsmål om køb af elektronik og hårde hvidevarer

Sidst opdateret:

Butikken har som udgangspunkt ét-to forsøg til at afhjælpe, fx reparere, hvis fejlen på varen er dækket af købeloven. Hvis butikken skal have flere forsøg, skal det være velbegrundet og uden væsentlig ulempe for dig.

Butikken skal desuden reparere varen inden for rimelig tid. Som udgangspunkt er ”rimelig tid” nogle få uger, men butikken har i nogle tilfælde ret til at bruge længere tid.

Hvis der er tale om forskellige fejl på varen, har butikken som udgangspunkt ét forsøg til at afhjælpe hver fejl.

Hvornår har butikken mere end et reparationsforsøg

Butikken kan ikke afvise en reklamation alene af den grund, at din mobiltelefon er blevet repareret af en anden reparatør. Din telefon er stadig omfattet af reklamationsretten, men ikke de reparerede eller udskiftede dele.

Det betyder, at du kan klage til butikken, hvis mobiltelefonen har en fejl, som ikke har noget at gøre med den tidligere reparation.

Elektronik

Når en butik omleverer en vare efter reglerne i købeloven, skal den omleveres med en fabriksny vare, der er magen til den, du købte. Hvis butikken omleverer med en brugt vare, fx en såkaldt ”renoveret” telefon eller swap-telefon, vil det ikke være korrekt omlevering, hvis din vare er købt som helt ny. Du kan derfor nægte at tage imod den.

Reklamationsret

Hvis fejlen er dækket af en producent- eller fabriksgaranti, vil garantibestemmelserne være afgørende for, hvad du har ret til.

Selvom mobiltelefonen har tegn på fugt, kan fejlen godt have en anden årsag. Det er derfor vigtigt at få mobiltelefonen undersøgt.

Hvis mobiltelefonen går i stykker på grund af fugt, vil der ikke være meget hjælp at hente i købeloven. Det skyldes, at fugtskader er typiske brugsskader.

Fugtskader

Hvis en brugsanvisning er nødvendig, så har du ret til at få manualen på et sprog, man kan forventes at forstå. Du kan dog godt inden købet aftale med butikken, at der ikke følger en manual med, eller at den er skrevet på fx engelsk. Det kan også være i orden, at butikken henviser til en hjemmeside, hvor du kan downloade manualen.

Brugsanvisninger

Hvis købet ophæves efter købelovens regler, kan butikken ikke kræve, at du stadig har originalemballagen.

Hvis du skal sende varen retur til butikken, skal varen dog være forsvarligt emballeret. Hvis butikken stiller krav om en særlig emballage, fx formstøbt plast, må den sende emballagen til dig.

Reklamationsret

Når du køber en computer, er hele varen dækket af købelovens reklamationsret på to år - også batteriet. Du vil altså i to år kunne klage over mangler. Du kan ikke klage over fejl eller skader, som du selv er årsag til eller over almindeligt slid.

Hvis batteriet i en bærbar computer har en kort driftstid, vil det ofte skyldes den måde, computeren bruges på. Hvis du fx har mange programmer, der starter op, når du tænder computeren, har kraftigt lys eller forskellige trådløse funktioner, der kører, kan det nedsætte driftstiden. Alt det kan du altså ikke klage over.

Hvis der derimod er noget galt med batteriet, fx hvis det har en usædvanlig kort levetid, eller brugsanvisningen giver forkerte eller misvisende oplysninger, kan det være en mangel, der er dækket af købelovens regler.

Elektronik

Når en butik sælger elektronisk udstyr, som fx computere, er de også forpligtet til at tage sig af klager, der er omfattet af købelovens reklamationsret.

Det er fx butikkens ansvar at få computeren sendt på værksted. Butikken skal også som udgangspunkt betale for transporten.

Selvom du eventuelt affinder dig med at skulle kontakte et værksted, når der er fejl ved din computer, skal du også klage til butikken, hver gang fejlen opstår.

Sælger henviser til producent eller importør

Hvis opvaskemaskinen har en fejl, som er dækket af købelovens toårige reklamationsret, skal du altid klage til butikken, hvor du har købt maskinen.

Butikken vil dog ofte henvise dig til producentens montører. Det kan være praktisk, men det kan også betyde, at du ved eventuelle nye fejl ved opvaskemaskinen kommer til at ringe direkte til producenten uden at kontakte butikken først. Og det vil være en fejl.

Hvis en fejl ikke kan repareres, hvis det tager meget lang tid, eller hvis der er mange forskellige fejl ved opvaskemaskinen, er det butikkens ansvar, at maskinen omleveres, eller at købet ophæves.

Sælger henviser til producent eller importør

Butikken kan lade montøren reparere en fejl én til to gange.

Hvis der er tale om forskellige fejl på vaskemaskinen, kan butikken få flere forsøg. Det betyder dog ikke, at du skal finde dig i, at butikken reparerer maskinen et uendeligt antal gange.

Ifølge købeloven skal butikken afhjælpe en fejl inden for ”rimelig tid”, hvilket som udgangspunkt er nogle få uger. I særlige tilfælde kan sælger have mulighed for at bruge længere tid.

Hvor mange forsøg har sælger til at bringe varen i orden?

Hvad er ”rimelig tid”, når en vare skal repareres eller omleveres?

Hvis en brugsanvisning er nødvendig for, at du kan bruge varen, skal brugsanvisningen være på et sprog, som du forventes at kunne forstå, medmindre andet er aftalt. Du kan fx godt inden købet aftale med butikken, at der ikke følger en manual med, eller at den er skrevet på fx engelsk.

Det er en mangel, hvis du kommer til at skade varen, fordi brugsanvisningen er skrevet på udenlandsk, og du ikke på forhånd har accepteret det.

Brugsanvisninger

Som udgangspunkt skal garantigiveren dække alle udgifter i forbindelse med en garantireparation. Det skal fremgå af garantien, hvad den dækker.

Når du indleverer varen til garantigiveren, og han sender varen til reparation under garantien, kan værkstedets undersøgelse afsløre, at du selv er skyld i fejlen, og at garantien ikke dækker. I den situation skal du kontaktes, inden værkstedet gør mere ved varen.

Værkstedet må ikke uden videre reparere varen og bagefter forlange, at du selv betaler for reparationen. Det vil afskære dig fra at kunne bevise, at du havde ret til en gratis garantireparation.

Garantigiver må ikke tage penge for at undersøge, om en fejl er dækket af garantien.

Garanti eller reklamationsret - hvad er hvad?

Hvis en fejl på vaskemaskinen er årsag til, at tøjet bliver ødelagt, kan du i nogle tilfælde have krav på erstatning for tøjet.

Hvis du mener, at der er en fejl på maskinen, skal du klage til butikken, hvis vaskemaskinen er under to år gammel. Er den ældre, skal du klage til producenten.

Du skal selv begrænse tabet mest muligt. Hvis du fx vasker flere vaske i maskinen, efter du har opdaget fejlen, vil du ikke have krav på erstatning for alt det tøj, der evt. bliver ødelagt.

Du kan kræve erstatning, selvom maskinen er mere end to år gammel.

Produktansvar

KUNNE DU BRUGE SIDEN?