Skip navigation

Elektronik – typiske fejl

Sidst opdateret:

Elektroniske produkter, fx mobiltelefoner og computere, går nemt i stykker, hvis du ikke passer på dem. Her kan du læse om de typiske fejl, og hvordan du undgår dem.

Typiske fejl: Mobiltelefoner

Generelt gælder det for al elektronik, at fugt er en usynlig fjende, der kan snige sig ind og gøre stor skade.

Fugtskader er fejl, der opstår ved uhensigtsmæssig brug. Fugt kan komme fra kondensvand. Fugt kan opstå, når du fx har din mobiltelefon i lommen og går fra koldt vejr og inden for i varmen.

Hvis produktet holder op med at virke på grund af fugtskader, så vil der sjældent være en redning at hente i reklamationsretten. Den gælder kun for fejl, som sælgeren er ansvarlig for.

Vær dog opmærksom på, at fejlen kan have en anden årsag end fugt, selvom mobiltelefonen også har tegn på fugt.

Fire måder at undgå fugtskader på:

  • Tænd ikke apparatet, før det har samme temperatur som omgivelserne, og kondensvandet er fordampet.
  • Hold elektronik – fx mobiltelefoner - adskilt fra vådt eller fugtigt tøj.
  • Læg din mobiltelefon i en lomme, der ikke kan blive fugtig af regn eller sne.
  • Sved og kropsvarme kan også skabe fugt i mobiltelefonen, så lad være med at have den for tæt på kroppen.

Hvis din mobiltelefon er vandtæt, er det meget vigtigt, at du lukker alle dæksler på mobiltelefonen, inden den bliver udsat for vand.

Førstehjælp til fugtig og våd elektronik

Dugger skærmen på din mobiltelefon eller kameralinse, eller har du mistanke om, at dit elektroniske produkt har været udsat for fugt, så kan du yde førstehjælp. Du kan gøre sådan her:

  • Sluk produktet øjeblikkeligt.
  • Fjern batteriet, hvis det er umiddelbart tilgængeligt.
  • Læg apparatet på en lun radiator, så vandet både kan løbe ud og fordampe.

Typiske fejl: Skærmen på smartphones, tablets og computere

Elektroniske produkter som smartphones, tablets og bærbare computere er sårbare over for stød og slag.

Selvom de tit er med overalt, skal du passe på, at skærmen ikke bliver overbelastet ved forkert brug.

Årsager til skærmproblemer i elektroniske produkter kan være åbenlyse, fx hvis skærmen går i stykker ved slag eller stød. De kan også være mindre åbenlyse, som fx hvis pixeleringen bliver forstørret i firkanter.

Skader, som fx revner og ridser, der er kommet på grund af brugsfejl, står for din egen regning.

Typiske fejl: Software

Softwarefejl kan gøre computeren, mobiltelefonen eller GPS’en ubrugelig eller udgøre sikkerhedsproblemer, fordi fx en firewall ikke fungerer korrekt.

Virker din nye computer eller mobiltelefon ikke, kan det nogle gange være svært at afgøre, hvad der er årsagen til problemet. Det kan fx skyldes software, der ikke fungerer eller ikke er opdateret.

Ved en klage til sælgeren skal det afklares, om fejlen eller årsagen til fejlen var til stede på købstidspunktet.

Du kan få ret i din klage, hvis fejlen i softwaren – eller årsagen til fejlen – har været til stede på leveringstidspunktet.

Typiske fejl: Computere

Går din computer i stykker, så afhænger dine rettigheder af, hvad fejlen skyldes. Fx om fejlen er opstået som følge af forkert brug, eller om det er en materiale- eller fabrikationsfejl.

Brugsfejl, fx ridser i skærmen, tryk på skærmen, eller at USB-porten er ødelagt, fordi stikket har været sat forkert i, er ikke dækket af købeloven.

Er der fejl i softwaren, og har fejlen eller årsagen til den været til stede på leveringstidspunktet, kan du få ret i din klage.

Typiske fejl: Fladskærme

Du kan ikke få medhold i en klage, hvis skaden skyldes forkert brug fx tryk på skærmen, hvis skærmen er væltet, eller den har været udsat for slag.

Er der derimod tale om fejl, hvor farver eller billedet ikke lever op til det forventede, selvom den er opdateret, og du i øvrigt bruger fladskærmen korrekt, kan der være tale om fabrikationsfejl. I så fald kan du få medhold i en klage.

Typiske fejl: Kameraer

Du vil typisk ikke få ret i sager om fugtskader på kameraer, fordi der oftest er tale om brugsfejl.

Men du kan muligvis få ret i en klage, hvis butikken fx ikke har oplyst dig om, at kameraet er særligt sårbart over for skift mellem varme og kulde, eller hvis kameraet fx er markedsført som støv- og vandtæt, men senere viser sig ikke at være det.

Typiske fejl: Genopladelige batterier

Batterier er en almindelig sliddel. Du kan derfor ikke altid forvente, at de holder lige så længe som resten af apparatet. Derfor er det ikke ualmindeligt, at du må købe et eller flere nye batterier i apparatets levetid.

Reklamationsretten på et produkt dækker fejl, der har været til stede på leveringstidspunktet. Det betyder, at selvom et batteri holder op med at virke efter fx halvandet år, er det ikke nødvendigvis noget, der er dækket af reklamationsretten. Det afgørende er, om det er holdt op med at virke på grund af en fejl. Hvis batteriet blot er slidt op ved almindeligt brug, og der ikke er noget galt med det, så dækker reklamationsretten typisk ikke.

Du har kun ret til et nyt batteri i det tilfælde, hvor det er holdt med at virke meget tidligere, end man kan forvente, og du ikke har fået oplysninger om dette ved købet.

Læs mere om klager og reparation af elektronik.

Test din viden om elektronik:

 

KUNNE DU BRUGE SIDEN?