Skip navigation

Betalingskort og fjernsalg

Sidst opdateret:

Når du handler på nettet eller over telefon, skal du som regel oplyse dit kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Du har flere muligheder, hvis der opstår problemer.

betalingskort

Du skal som regel oplyse dit kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre, når du handler via fjernsalg. Fjernsalg er, når du handler uden at stå ansigt til ansigt med en sælger, fx ved handel på nettet og telefonsalg.

Betalingskortoplysningerne står på kortets for- og bagside og betragtes ikke som hemmelige eller fortrolige, men du skal være varsom med at udlevere dine betalingskortoplysninger, da de gør det muligt at gennemføre betalingstransaktioner.

Du har flere muligheder, hvis der opstår problemer.

Der er hævet for meget på mit kort

Når du har betalt en vare eller ydelse med dit betalingskort, er det vigtigt, at du tjekker, at det er det rigtige beløb, der bliver trukket på kontoen. Bliver der trukket for meget, skal du kræve pengene retur fra sælgeren og samtidig informere banken om, at du har et problem. Hvis sælgeren ikke tilbagebetaler beløbet, kan banken føre pengene tilbage til din konto.

Varen bliver ikke leveret

Hvis pengene bliver trukket, men varen ikke bliver leveret inden for den aftalte frist, kan du vælge at udnytte din fortrydelsesret. I det tilfælde skal du klart og tydeligt meddele sælgeren, at du ikke længere ønsker at modtage varen. Gør det skriftligt, fx via mail. Når sælgeren har modtaget din besked, skal du inden for en frist på 14 dage have dine penge retur. Sker det ikke, kan banken føre pengene tilbage til din konto.

Læs mere om fortrydelsesret ved køb på nettet

Vær aktiv i sagen – ellers kan dine penge være tabt

Hvis du lader tiden gå uden at foretage dig noget, eller du ikke kan bevise, at du har foretaget dig noget, kan du risikere, at pengene vil være tabt. Du kan risikere, at banken vil afvise dit krav om tilbageførsel, hvis der er gået for lang tid.

Hvis banken nægter at tilbageføre penge, du mener at have krav på, kan du klage til Det finansielle ankenævn.

Det er vigtigt, at du kan bevise, at du aktivt har forsøgt at få dine penge retur, fx ved at fremvise udskrifter af mails.

Sådan klager du over køb på nettet

Netbutikken er gået konkurs

Hvis netbutikken går konkurs og, i strid med aftalen, har trukket beløbet på din konto inden leveringen, kan du rejse krav mod din kortudsteder, fx din bank. Hvis du har betalt forud ved fx at overføre pengene til sælgerens konto, kan du rejse dit krav mod konkursboet.

Hvis du har betalt med et internationalt betalingskort, fx Mastercard, og netbutikken går konkurs, kan du i en række tilfælde stille krav om tilbagebetaling over for din kortudsteder.

Banken kan tilbageføre beløbet

Hvis du har betalt med betalings- eller kreditkort ved at indtaste kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre, skal banken tilbageføre pengene til din konto i en række tilfælde:

  • hvis varen eller ydelsen ikke bliver leveret
  • hvis der er hævet på din konto uden din tilladelse
  • hvis der bliver hævet for meget

Hvis banken skal tilbageføre pengene, er det vigtigt, at du er aktiv i sagen. Kontakt straks banken, hvis du har problemer fx med at få penge retur ved fortrydelse. Sælgeren bør ikke trække pengene, før varen er afsendt eller ydelsen leveret.

Læs mere om charge back

På Nethandel #heltsikkert kan du læse mere om sikker betaling på nettet

På Forbrugerombudsmandens hjemmeside kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis der fejlagtigt er blevet trukket penge på dit betalingskort

KUNNE DU BRUGE SIDEN?