Skip navigation

Fortrydelsesret ved køb af ydelser

Sidst opdateret:

Du har 14 dages fortrydelsesfrist, når du bestiller en ydelse på nettet, fx et mobilabonnement. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

Bestilling af tjenesteydelser på nettet

Når du bestiller en tjenesteydelse på nettet, må du enten vente 14 dage på at få den leveret – til fortrydelsesfristen er udløbet - eller du kan give dit udtrykkelige samtykke til, at virksomheden kan gå i gang med at levere ydelsen, og at fortrydelsesfristen ophører, når ydelsen er leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist først slutter, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Hvis du alligevel fortryder

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men ønsker du alligevel at bruge din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at virksomheden kan opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

I denne situation kan virksomheden kun opkræve betaling for det allerede leverede, hvis du er blevet oplyst om din fortrydelsesret, og at du skal betale, hvis du fortryder undervejs i leveringen.

Særligt for digitalt indhold

Bestiller du digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, fx en dvd eller cd-rom, skal du også give dit samtykke, hvis du vil have materialet leveret, før fortrydelsesfristen udløber. Du skal have tilsendt en kopi af dit udtrykkelige samtykke, og du mister din fortrydelsesret, så snart udførelsen begyndes.

Hvad er et samtykke?

At give dit udtrykkelige samtykke betyder, at du selv skal vælge at give samtykket. Det må altså ikke fx være et forudafkrydset felt på hjemmesiden eller en del af leveringsbetingelserne.

Hvis du ikke har givet samtykke

Går virksomheden i gang med at levere en ydelse, før fortrydelsesfristen er udløbet, og har du ikke givet dit udtrykkelige samtykke, kan virksomheden ikke opkræve betaling for det allerede leverede, hvis du vælger at bruge fortrydelsesretten.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?