Skip navigation

Klager over deleøkonomi

Sidst opdateret:

Når du har købt en deleøkonomisk tjeneste af en anden privatperson, kan du ikke få en klage behandlet i et ankenævn, hvis der senere opstår problemer.

klage cartoon

Hvis du er utilfreds, må du selv klare sagen med udbyderen eller gå til domstolene.

Køber du en tjeneste via en platform, skal du undersøge, om portalen alene formidler aftalen og ikke påtager sig et ansvar for pris og kvalitet. Fremgår ansvarsfraskrivelsen ikke tydeligt af hjemmesiden, kan portalen i nogle tilfælde gøres ansvarlig, hvis ydelsen ikke bliver leveret eller er mangelfuld.

I det tilfælde skal du klage til både udbyderen og portalen, og du kan gå til et ankenævn med sagen, hvis det bliver nødvendigt.

Privatperson eller virksomhed?

Selvom udbyderen fremstår som privatperson, kan vedkommende godt blive regnet for erhvervsdrivende. Det kan ske, hvis udbyderen er meget aktiv og måske ligefrem har købt biler, boliger og lignende med henblik på udlejning. Udbyderen behøver ikke at have et CVR-nummer for at være erhvervsdrivende.

Hvis du mener, at udbyderen kan være at opfatte som erhvervsdrivende, kan du klage til et ankenævn, hvis det bliver nødvendigt.

Hvornår kan et ankenævn hjælpe dig?

Et ankenævn kan kun hjælpe dig, hvis portalen kan opfattes som den, du har indgået aftalen med, eller hvis udbyderen kan regnes for at være erhvervsdrivende.

Center for Klageløsning er din indgang til det offentlige forbrugerklagesystem. Derfra kan du blive hjulpet videre til de godkendte ankenævn.

Domstolene

Hvis det går så galt, at du må gå til retten med en sag, kan du på domstol.dk se, hvad du skal gøre.

Inden du går til en domstol, kan du med fordel kontakte en advokat, for eksempel hos advokatvagterne.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?