Skip navigation

Energimærkning af din bolig

Sidst opdateret:

Du har pligt til at få energimærket din bolig, hvis du skal sælge den, og boligen er over 60 kvadratmeter. Vurderingen skal foretages af et energimærkningsfirma.

Skal du sælge din bolig, har du pligt til at få energimærket den og få udarbejdet en energimærkningsrapport.

Energimærkningen skal udføres af et certificeret energimærkningsfirma. Ved energimærkningen vil firmaet placere din bolig på en skala fra A-G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. Du får udleveret en energimærkningsrapport. Rapporten viser boligens energiforbrug og udpeger blandt andet tre konkrete forslag til energiforbedringer. 

Før du vælger firma, så indhent tilbud flere steder. Der kan måske være penge at spare. Vær opmærksom på, at der er en øvre grænse for, hvor meget det må koste at få energimærket en mindre bolig.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du se en oversigt over maksimumpriserne.

Energimærket skal fremgå af salgsannoncer for boligen.

Læs mere om annonceringspligten hos Energistyrelsen.

Klager over energimærkningsfirmaer

Har energimærkningsfirmaet ikke udført arbejdet korrekt, skal du i første omgang klage til energimærkningsfirmaet. Du kan klage over faglige og kvalitetsmæssige problemer med energimærkningen.

Energimærkningsfirmaet behandler klagen og sender en skriftlig afgørelse. Du kan klage over energimærkningsfirmaets afgørelse til Energistyrelsen.

Du finder en klagevejledning her

På SparEnergi.dk finder du en liste over firmaer, der laver energimærkning.

På listen finder du blandt andet kontaktoplysninger på de enkelte firmaer. Du kan også se, om et firma har fået en påtale fra Energistyrelsen for at have begået fejl i sit arbejde med at energimærke bygninger.

Se tjekliste til salg af bolig.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?