Skip navigation

Boligsalg via ejendomsmægler

Sidst opdateret:

Tjek, om der er afvigelser i standardkontrakten, inden du indgår en aftale med ejendomsmægler. Overvej også, om du selv kan stå for nogle af opgaverne.

Ansætter du en ejendomsmægler til at stå for salget af fx dit hus, overtager mægleren det ansvar for salgsprocessen, du har som sælger. Mægleren fungerer også som din rådgiver i forbindelse med salget.

Ejendomsmægleren skal ifølge loven tage sig af en række obligatoriske opgaver i forbindelse med salget af din bolig. Det er blandt andet at vurdere din bolig og udarbejde en salgsopstilling og en købsaftale.

Boligsalg: Det kan du selv stå for

Der er også nogle ikke-obligatoriske opgaver. Dem kan mægler stå for, men du kan eventuelt også selv stå for en eller flere opgaver i forbindelse med salget. Viser du fx selv din bolig frem for interesserede købere, kan du ofte spare på salæret til ejendomsmægleren.

Markedsføring af din bolig

Overvej, gerne sammen med mægler, hvilken annoncering, der passer bedst til salget af netop din bolig. Foretrækker du nogle bestemte medier frem for andre, fx annoncer på nettet frem for avisannoncer? Vil du bruge alle annoncekroner i starten eller gemme lidt til at sætte gang i interessen igen efter nogle måneder?

Overvej også, om alle ejendomsmæglerens forslag til markedsføring er nødvendige.

Vil du have din bolig vist med billede på uafhængige boligportaler, så undersøg, om ejendomsmægleren tillader det. Få det skrevet ind i din aftale med mægler. Så er du sikker på, at du kan få vist din bolig på alle boligportaler.

Læs mere i tjeklisten til salg af bolig.

Markedsføring af boligen er en af de opgaver, du selv har mulighed for at stå for. Det kan dog ikke altid betale sig selv at stå for at markedsføre din bolig, da mæglerne ofte har nogle særlige favorable aftaler med fx avisernes boligsektion.

Høj pris eller hurtigt salg?

Overvej dine ønsker til pris, liggetid og prisjustering, inden du sammen med mægler sætter pris på din bolig. Skal boligen sælges hurtigt? Eller er det vigtigst, at du får den højeste pris? Høj pris fører ofte til, at der går længere tid, før boligen bliver solgt og omvendt.

Har du sat en for høj pris fra begyndelsen, kan du ikke være sikker på, at du senere kan få solgt din bolig hurtigere ved at sætte prisen ned. I sidste ende risikerer du at få en lavere pris, end hvis du havde sat en realistisk pris fra begyndelsen.

Afvigelser i standardaftalen

Formidlingsaftalen vil typisk være et standarddokument udviklet af branchen. Du bør gå alle punkter igennem og overveje, om du er enig, inden du skriver under.

Undersøg også, om den formidlingsaftale, du indgår med mægler, afviger fra standarddokumenterne. Vær særlig opmærksom, hvis du støder på overskrifter som ”Andre vilkår”, ”Individuelle vilkår” eller ”Ændring/tillæg til aftale”. Ikke alle afvigelser er problematiske, men nogle kan være af praktisk eller økonomisk betydning.

Aftalen med ejendomsmægleren er bindende

Når du laver en aftale med en ejendomsmægler om at stå for salget af din bolig, binder du dig i en periode på typisk seks måneder. Aftalen kan opsiges uden varsel, men det kan være dyrt at afbryde samarbejdet med mægler før tid. Spørg altid, inden du skriver under på aftalen, om hvad det koster, hvis du opsiger samarbejdet undervejs.

Hvad betyder ’solgt eller gratis’?

Nogle ejendomsmæglere opererer med ”Solgt eller gratis”, hvor du ikke betaler salær, hvis boligen ikke bliver solgt i løbet af den aftalte periode. Du skal dog selv betale udgifter til huseftersyn, fx tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkning.

Hos andre mæglere skal du også dække de udgifter, mægler har haft i forbindelse med annoncering og indhentelse af dokumenter, uanset om din bolig bliver solgt. Spørg derfor altid om, hvad det vil koste, hvis boligen ikke bliver solgt.

Hvordan den endelige aftale kommer til at se ud, afhænger af den enkelte mægler og dine ønsker til blandt andet pris og liggetid.

Se mere om huseftersyn på boligejer.dk

Se tjekliste til salg af din bolig.

Klager over ejendomsmæglere

Du har to muligheder, hvis du vil klage over en mægler. Dels et klagenævn, der kan give dig afslag i prisen eller erstatning, og dels et disciplinærnævn, der kan give advarsler eller straffe ejendomsmægleren med bøde, hvis reglerne ikke overholdes.

Klagenævnet for Ejendomsformidling

Ønsker du at få erstatning eller at få nedsat ejendomsmæglerens salær, fordi ejendomsmægleren ikke har levet op til jeres aftale, skal du klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling. Det er et uvildigt nævn, der behandler klager fra forbrugere over ejendomsmæglere og andre, der beskæftiger sig med tilsvarende bolighandel.

Klagenævnet behandler alle uenigheder mellem forbrugeren og ejendomsmægleren. Klagenævnet beslutter, om ejendomsmægleren skal betale erstatning eller godtgørelse til dig, og om ejendomsmægleren skal have et lavere eller intet salær.

Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere

Mener du, at ejendomsmægleren har optrådt på en måde, så han eller hun bør få en advarsel, bøde eller få frakendt retten til at arbejde som mægler fremover, skal du klage til Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere.

Disciplinærnævnet behandler klager over ejendomsmæglere, der ikke har levet op til deres forpligtelser i henhold til loven eller god ejendomsmæglerskik.

Disciplinærnævnet kan give advarsler og bøder til den enkelte ejendomsmægler og til ejendomsmæglervirksomheden. I særlige tilfælde kan nævnet helt eller delvis frakende ejendomsmægleren retten til at fungere som ejendomsmægler.

Kunne du bruge siden?