Skip navigation

Vil du omlægge dit realkreditlån?

Sidst opdateret:

Du kan muligvis spare penge ved at omlægge (konvertere) dit realkreditlån. Hold derfor løbende øje med renter og kurser. Spørg fx jævnligt din bank.

Du kan også tjekke apps, der giver dig overblik over lånemuligheder.

Når du omlægger dit lån, foregår det rent praktisk sådan, at du optager et nyt lån for at tilbagebetale det gamle lån.

Du kan enten:

  • nedkonvertere til et lån med en lavere rente og dermed en lavere månedlig ydelse eller
  • opkonvertere til et lån med en højere rente, men med en lavere restgæld.

På Rådtilpenge.dk, som Finanstilsynet står bag, kan du se, hvilke overvejelser du kan gøre dig, før du omlægger realkreditlånet.

Prisen for at omlægge lånet

Vær opmærksom på, at der er omkostninger forbundet med at omlægge lånet. Du skal fx betale opsigelses- og oprettelsesgebyrer til realkreditinstitutterne og tinglysningsafgift. Tinglysningsafgiftens størrelse vil afhænge af, hvor meget du låner, fx om du trækker flere penge ud af din bolig til istandsættelser. Derudover vil der typisk være et kurstab.

Hvis bidragssatsen bliver hævet

Hvis dit realkreditinstitut hæver bidragssatsen på dit realkreditlån, skal realkreditinstituttet gøre dig opmærksom på stigningen et halvt år inden, bidragssatsen stiger.

I de seks måneder kan du indfri dit realkreditlån med en særlig rabat og omlægge det til et andet boliglån. Du får dels rabat, fordi realkreditinstituttet i den situation ikke må kræve indfrielsesgebyrer af dig. Derudover får du 50 procent rabat på kursskæring og kurtage, dvs. de gebyrer som hører til salget af de realkreditobligationer, som dit realkreditlån består af. Husk, at du ikke behøver vælge det samme realkreditinstitut eller bank, som du havde før.

Læs mere om typer af boliglån.

Test din viden om realkreditlån:

KUNNE DU BRUGE SIDEN?