Skip navigation

Guide: Skift el- og naturgasselskab

Sidst opdateret:

Du kan måske spare penge, hvis du skifter elselskab eller gasleverandør. Her får du en kort guide til, hvordan du skifter selskab – trin for trin.

Du kan kun spare penge på den del af din regning, som vedrører dit forbrug af henholdsvis strøm og naturgas. Du kan ikke spare penge på:

  • Den del af din regning, som vedrører afgifter til staten. Afgifterne udgør en stor del af din regning.
  • Betalingen til de selskaber, som ejer de distributionsnet, hvorigennem strøm og gas bliver transporteret.
  • Tilskud til miljøvenlig energi. Den såkaldte PSO-betaling.

Guide: Skift elselskab eller naturgasselskab

  • Det er gratis at skifte el- og gasleverandør, så længe du ikke bryder en kontrakt. Tjek derfor, om du er bundet af en aftale med den leverandør, du har nu. Leverandøren må maksimalt binde dig til aftalen i seks måneder
  • Afklar derefter dine behov. Hvilken aftale ønsker du, og hvilken risiko vil du tage i forhold til produktet? Vil du vælge et produkt med en fast pris, der er låst hen over en længere periode? Eller et produkt med en variabel pris som kan svinge fra dag til dag?
  • Sammenlign produktpriser og betingelser hos de forskellige leverandører. Du kan bruge Elpris.dk, som er en offentlig portal, der viser produkter og priser på elmarkedet. På gasprisguiden.dk kan du tjekke priser og produkter på naturgasmarkedet. Du kan også tjekke priser på selskabernes egne hjemmesider.
  • Når du tilmelder dig som kunde hos en ny leverandør, skal der indgås en kontrakt – på papir eller elektronisk. Inden du skriver under, så tjek betingelserne. Undersøg, hvor lang tid du er bundet af aftalen, og om du fx kan beholde aftalen, hvis du flytter til en anden adresse. Energistyrelsen har lavet regler for, hvad du kan forlange af en kontrakt om levering af el og naturgas.
  • Tilmeld dig online hos den nye leverandør, eller kontakt kundeservice telefonisk. Din tidligere leverandør vil automatisk få besked om dit skifte
  • Indtast eller oplys dit aftagenummer (kan også kaldes EAN-nummeret) – det står på el- eller gasregningen
  • Derefter vil den nye leverandør automatisk informere din tidligere leverandør om dit skifte.

Efter skiftet får du besked om at aflæse din måler, og du vil have krav på en slutopgørelse fra din ”gamle” leverandør senest seks uger efter, at du er blevet tilmeldt den nye leverandør.

Du skal være opmærksom på, at elselskabet ved skift af elselskab har lov til at indhente dit CPR-nummer for at sikre din identitet som ny kunde. Det skyldes engrosmodellen, som blev indført i Danmark den 1. april 2016, og som har gjort det muligt kun at være kunde i ét selskab, hvor det tidligere var to.

Hvem er hvem på el- og gasmarkedet?

Elselskaberne

Et elselskab vil typisk tilbyde en række forskellige produkter. Det kan fx være el med forskellige afregningsmetoder. Nogle selskaber tilbyder el med en miljøvenlig profil, fx opkøb af CO2 kvoter.

På markedet for salg af strøm til private er der flere elselskaber. Nogle elselskaber leverer strøm til hele landet. Andre leverer kun til begrænsede områder.

Du kan bruge Elpris.dk, som er en offentlig portal, til at sammenligne produkter og priser på elmarkedet.

Ledningsnettet - netselskaberne

Ledningsnettet ejes og drives af en række netselskaber. Der er ca. 80 netselskaber i Danmark.

Det er dit elselskab, der opkræver din betaling til netselskabet. 

Netselskaberne har monopol på at transportere strøm i hver sit geografisk afgrænsede område. Du kan derfor ikke selv vælge netselskab. Forsyningstilsynet regulerer netselskaberne for at sikre, at de ikke opkræver en for høj pris.

Læs mere om elregninger.

Naturgasmarkedet:

Det danske naturgasmarked er opdelt i et engrosmarked, hvor gasleverandørerne køber naturgas på en gasbørs, af en anden gashandler eller direkte hos en gasproducent, og et detailmarked hvor gasleverandørerne sælger naturgassen videre til kunderne.

Siden 2004 har du frit og gratis kunnet skifte gasleverandør. Nogle gasleverandører har bevilling til at varetage forsyningspligten i et bestemt afgrænset område, andre sælger kun gas på markedsvilkår.

Danmark er opdelt i tre geografisk afgrænsede ”forsyningspligtområder.” Virksomhederne skal have bevilling til at varetage forsyningspligten i et område. Bevillingerne gives for en begrænset periode. Fra 1. januar 2013 skal en bevilling sendes i udbud, når den udløber. Hvis der kommer flere bud på den samme bevilling, vælges den leverandør, der tilbyder den laveste pris.

Du skal være opmærksom på, at forsyningspligtproduktet ikke behøver at være markedets billigste produkt.

Når dit område har været i udbud, får du besked fra din gasleverandør om hvem, der har vundet udbuddet.

Det er nu op til dig at vælge, om du vil beholde din ”gamle” leverandør, vælge den nye forsyningspligtige virksomhed eller måske en helt tredje.

Hvis du ikke selv vælger noget, vil du fortsætte hos din hidtidige leverandør på vilkår, der ligner dem, du hidtil har haft. Det betyder, at prisen vil ændre sig hver måned efter udviklingen i engrosprisen. Andre priselementer må ikke stige. Det gælder frem til marts 2016.

Er gasleverandøren et såkaldt forsyningspligtselskab, betyder det, at selskabet har pligt til at tilbyde naturgas til de kunder i et bestemt geografisk område, der ikke har valgt en anden leverandør. Både forsyningspligtselskaber og kommercielle gasleverandører tilbyder desuden ofte naturgas i hele landet på markedsvilkår.

Udover at du er kunde hos en gasleverandør, er du også kunde hos det distributionsselskab, som ejer nettet, hvorigennem naturgassen bliver transporteret. Der er tre distributionsselskaber i Danmark. Du kan ikke skifte distributionsselskab.

Er gasleverandøren og distributionsselskabet i samme koncern, modtager du én regning. Har du skiftet til en anden gasleverandør, vil du modtage to regninger.

Ankenævnet på Energiområdet er et offentligt godkendt klagenævn, der behandler klager fra private forbrugere over køb og levering af el, gas og fjernvarme.

Ankenævnet for Tekniske Installationer er et offentligt godkendt klagenævn, der behandler klager fra private forbrugere over arbejder udført af el- og VVS-installatører.

Energistyrelsen er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, som beskæftiger sig med lovgivning i forbindelse med energiforsyning og energiforbrug. Fx står Energistyrelsen for at energimærke forskellige produkter såsom køleskabe og vaskemaskiner. Som forbruger giver energimærkerne dig mulighed for at købe produkter med et lavere elforbrug.

Forsyningstilsynet er myndighed og regulator på el-, gas- og fjernvarmeområdet. Forsyningstilsynet overvåger og analyserer forhold inden for de tre forsyningssektorer, herunder forhold på tværs af sektorerne. 

Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser fra fx Forsyningstilsynet. Energiklagenævnet kan ikke behandle klager over afgørelser fra Ankenævnet på Energiområdet. Energiklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for andre instanser.

Forbrugerombudsmanden holder øje med, at du som forbruger ikke bliver udsat for vildledende markedsføring, fx at et selskab lover, at et produkt er billigere, end det egentlig er, og at indgåede aftaler respekteres.


nyhedsbrevFå ny viden om forbrugerområdet
- tilmeld dig vores nyhedsbrev

FacebookGør som mere end 16.000 danskere
- følg os på Facebook

TwitterFå aktuelle tips, råd og nyheder
- deltag i debatten på Twitter

Kunne du bruge siden?