Skip navigation

Skift af elmåler – det skal du være opmærksom på

Sidst opdateret:

Alle elkunder i Danmark skal inden udgangen af 2020 have fjernaflæste elmålere. Her kan du blive klogere på, hvad det betyder for dig, og hvad du konkret skal gøre.

Måske er du blandt dem, som i øjeblikket får skiftet den gamle elmåler ud med en ny, fjernaflæst måler. Flere netselskaber er lige nu ved at udskifte elmålere hos forbrugere i hele landet.

Det anbefales:

 • At du aflæser din gamle elmåler, før den bliver udskiftet til en ny elmåler. Så er sandsynligheden for, at der opstår uenighed med elselskabet om, hvor meget måleren stod på, meget mindre.
 • At du følger med i dit elforbrug og de regninger, du får.

De nye fjernaflæste elmålere gør, at du ikke selv skal aflæse elmåleren, og at du time for time kan følge med i dit aktuelle forbrug af el. Elselskabet vil derfor fremover kunne afregne dit elforbrug på timebasis.

Svar på ofte stillede spørgsmål:

Alle elmålere i Danmark skal fjernaflæses inden udgangen af 2020. Energistyrelsen har udstedt en bekendtgørelse, som pålægger netselskaberne at opsætte fjernaflæste elmålere med timeregistrering hos alle forbrugere inden udgangen af år 2020.

Det betyder, at du i fremtiden ikke selv behøver at aflæse elmåleren. Med fjernaflæsningen sendes alle dine aflæsninger automatisk til dit elselskab.

Med de nye, fjernaflæste elmålere vil du kunne følge med i dit aktuelle forbrug, og det vil være muligt at afregne dit elforbrug på timebasis.

Det forventes, at afregning på timebasis kan få forbrugerne til at blive mere opmærksomme på, hvor meget el de bruger og hvornår. Timetarifferne varierer typisk for at motivere os alle sammen til at flytte dele af vores forbrug væk fra det tidsrum, hvor el-nettet er mest belastet, nemlig fra kl. 17-20 i vinterhalvåret. Afregning med timetariffer er en del af den grønne omstilling.

Nej, det koster dig ikke noget. Det er dit netselskab, der ejer elmåleren.

Senest i 2020. Du modtager et brev fra dit netselskab eller dit netselskabs underleverandører om udskiftningstidspunktet i god tid, før den nye elmåler installeres. Er elmåleren registreret som ikke tilgængelig, laves en fast aftale med dig, da målerteknikeren skal have adgang til elmåleren. Er elmåleren tilgængelig, informeres du om tidsrammen for udskiftning, og du behøver ikke at være hjemme. I de fleste tilfælde kan elmåleren udskiftes uden at afbryde for strømmen.

Du skal sørge for, at der er fri adgang til elmåleren, og der skal være en myndig person til stede. Pladsen foran målertavlen skal være ryddet, for at målerteknikeren kan arbejde under sikre forhold på klemmerne under måleren.

For i størst mulig grad at undgå, at der opstår uenighed om, hvor meget den gamle elmåler stod på, anbefales det, at du aflæser din elmåler, inden den bliver udskiftet til en ny, fjernaflæst måler, og at du fx tager et billede af tælleren på både den gamle og den nye måler.

Ja, det anbefales at tage et billede af tælleren på den gamle elmåler, før den bliver udskiftet.

På elmålerens display kan du følge med i dit elforbrug. Den nye elmåler har mange funktioner, der gør det nemmere for dig at følge og styre dit elforbrug. Her er nogle eksempler på, hvad du kan med den nye måler:

 • Du kan se, hvor mange kW du bruger lige nu og her.
 • Du kan følge dit elforbrug over en periode.
 • Du kan se aflæsninger time for time.

Sådan kan du se dit forbrug:

 1. Du kan kontakte dit elselskab og høre, om de har en løsning. Dit elselskab sælger den el, du forbruger.
 2. Log in på eloverblik.dk og se dine data. Du skal bruge en kode fra dit elselskab ved login. Vær opmærksom på, at data er cirka 24 timer forsinket.
 3. Tilslut et ”Home Area Network”-modul (HAN-modul) direkte til elmåleren, download en app og se dine data.

Sådan tilslutter du et HAN-modul:

 • Køb et HAN-modul med tilhørende app og sæt modulet i elmålerens port.
 • Ring til dit netselskab og få en krypteringsnøgle, så du kan forbinde elmåler og app.
 • Nu kan du se dine forbrugstal i app’en lige nu og her.

Ring til dit netselskab, hvis du har spørgsmål til den nye elmåler. Du kan læse mere om elmålerens funktioner og fjernaflæsning på netselskabets hjemmeside, ligesom du på netselskabets hjemmeside kan læse mere om timetariffer.

Dit forbrug vil fremover blive aflæst automatisk, fx når årsforbruget skal opgøres.

I de fleste tilfælde kan elmåleren udskiftes uden strømafbrydelse.

De gamle ikke fjernaflæste elmålere blev selvaflæst, og der kan derfor være selvaflæst forkert, hvorfor der muligvis er blevet afregnet for et for lavt forbrug gennem årene, inden måleren blev udskiftet til en fjernaflæst måler.

Selvom dit forbrug fremover automatisk vil blive aflæst, fx når årsforbruget skal opgøres, bør du fortsat aflæse din elmåler, når du flytter eller skifter elselskab.

Kunne du bruge siden?