Skip navigation

Skift af elmåler – det skal du være opmærksom på

Sidst opdateret:

Har du fået installeret en fjernaflæst elmåler? Her kan du blive klogere på, hvad det betyder for dig, og hvad du konkret skal gøre.

De nye fjernaflæste elmålere gør, at du ikke selv skal aflæse elmåleren, og at du time for time kan følge med i dit aktuelle forbrug af el. Elselskabet vil derfor fremover kunne afregne dit elforbrug på timebasis.

Svar på ofte stillede spørgsmål:

Ifølge en bekendtgørelse, som Energistyrelsen har udstedt, skal netselskaberne opsætte fjernaflæste elmålere med timeregistrering hos alle forbrugere inden udgangen af år 2020.

Det betyder, at du i fremtiden ikke selv behøver at aflæse elmåleren. Med fjernaflæsningen sendes alle dine aflæsninger automatisk til dit elselskab.

Med de nye, fjernaflæste elmålere vil du kunne følge med i dit aktuelle forbrug, og det vil være muligt at afregne dit elforbrug på timebasis.

Det forventes, at afregning på timebasis kan få forbrugerne til at blive mere opmærksomme på, hvor meget el de bruger og hvornår. Timetarifferne varierer typisk for at motivere os alle sammen til at flytte dele af vores forbrug væk fra det tidsrum, hvor el-nettet er mest belastet, nemlig fra kl. 17-20 i vinterhalvåret. Afregning med timetariffer er en del af den grønne omstilling.

Nej, det koster dig ikke noget. Det er dit netselskab, der ejer elmåleren.

På elmålerens display kan du følge med i dit elforbrug. Den nye elmåler har mange funktioner, der gør det nemmere for dig at følge og styre dit elforbrug. Her er nogle eksempler på, hvad du kan med den nye måler:

  • Du kan se, hvor mange kW du bruger lige nu og her.
  • Du kan følge dit elforbrug over en periode.
  • Du kan se aflæsninger time for time.

Sådan kan du se dit forbrug:

  1. Du kan kontakte dit elselskab og høre, om de har en løsning. Dit elselskab sælger den el, du forbruger.
  2. Log in på eloverblik.dk og se dine data. Du skal bruge en kode fra dit elselskab ved login. Vær opmærksom på, at data er cirka 24 timer forsinket.
  3. Tilslut et ”Home Area Network”-modul (HAN-modul) direkte til elmåleren, download en app og se dine data.

Sådan tilslutter du et HAN-modul:

  • Køb et HAN-modul med tilhørende app og sæt modulet i elmålerens port.
  • Ring til dit netselskab og få en krypteringsnøgle, så du kan forbinde elmåler og app.
  • Nu kan du se dine forbrugstal i app’en lige nu og her.

Ring til dit netselskab, hvis du har spørgsmål til den nye elmåler. Du kan læse mere om elmålerens funktioner og fjernaflæsning på netselskabets hjemmeside, ligesom du på netselskabets hjemmeside kan læse mere om timetariffer.

Dit forbrug vil fremover blive aflæst automatisk, fx når årsforbruget skal opgøres.

Ifølge elforsyningsloven har elselskabet pligt til at informere dig om dit elforbrug samt udviklingen i det. Når du har fjernaflæst elmåler, skal du have oplysningerne om det målte forbrug minimum fire gange om året. Det er dog ikke et krav, at måleraflæsningerne fremgår af selve fakturaen, jf. faktureringsbekendtgørelsen.

De gamle ikke fjernaflæste elmålere blev selvaflæst, og der kan derfor være selvaflæst forkert, hvorfor der muligvis er blevet afregnet for et for lavt forbrug gennem årene, inden måleren blev udskiftet til en fjernaflæst måler.

Selvom dit forbrug fremover automatisk vil blive aflæst, fx når årsforbruget skal opgøres, bør du fortsat aflæse din elmåler, når du flytter eller skifter elselskab.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?