Skip navigation

Ingen strøm - hvad gør du?

Sidst opdateret:

Læs her om, hvad du skal gøre, hvis strømmen pludseligt går, eller hvis elselskabet lukker for strømmen.

Hvis strømmen går

Hvis strømmen i din bolig pludseligt går, skal du gøre følgende:

  • Kontakt hurtigst muligt dit elselskab. Det er elselskabet, du har indgået en aftale om levering af strøm med, og som du betaler din elregning til
  • Elselskabet kan selv vælge at henvise dig til netselskabet, der ejer og driver ledningsnettet
  • Skyldes strømsvigtet fejl på forsyningsnettet, skal elselskabet forsøge at løse problemet uden udgifter for dig
  • Afviser elselskabet at løse problemet, kan du kontakte Ankenævnet på Energiområdet. Husk, at du skal kunne dokumentere, at du har været i kontakt med elselskabet. På Ankenævnet på Energiområdets hjemmeside finder du en klagevejledning

Læs mere på Ankenævnet på Energiområdets hjemmeside

Kan elselskabet lukke for strømmen?

Hvis elselskabet har en særlig grund til at forvente, at du fremover ikke kan eller vil betale dine elregninger, skal elselskabet bede dig om sikkerhedsstillelse, før det eventuelt lukker for strømmen.

Sikkerhedsstillelse er et beløb, som elselskabet kan kræve, at du betaler.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at elselskabet ikke kan lukke for strømmen på grund af, at du skylder penge for dit forbrug. Elselskabet kan kun lukke for strømmen, hvis du ikke betaler sikkerhedsstillelsen.

Før elselskabet kan kræve sikkerhedsstillelse, skal det lave en konkret vurdering i hver enkelt sag. Blandt andet skal elselskabet særligt kigge på din betalingshistorik.

Hvor meget må elselskabet opkræve i sikkerhedsstillelse?

Elselskabet kan opkræve sikkerhedsstillelse for at sikre sig mod et fremtidigt tab.

Elselskabet må ikke opkræve mere i sikkerhedsstillelse end det beløb, som det koster elselskabet at levere el til dig i fem måneder.

Hvad er fristen for at stille sikkerhed?

Fristen for at betale sikkerhedsstillelsen varierer efter, om du skylder penge til elselskabet eller ikke.

  • Du har en frist på to måneder til at skaffe pengene, hvis du ikke aktuelt skylder penge til elselskabet
  • Har elselskabet sendt to rykkere til dig med 10 dages mellemrum, og er fristen i rykker nr. 2 udløbet, har du 15 hverdage til at betale beløbet

Elselskabet skal oplyse dig om, at konsekvensen af, at du ikke stiller sikkerhed, kan være, at din elaftale bliver ophævet, samt at der bliver lukket for din strøm.

Opfylder selskabet betingelserne, og betaler du ikke sikkerhedsstillelsen inden for fristen, må selskabet lukke for strømmen. Før der bliver lukket for strømmen, skal elselskabet skriftligt varsle dig om lukningen.

Varslet skal indeholde en præcis dato fra, hvornår lukningen kan ske.

Reglerne om sikkerhedsstillelse

Reglerne fremgår af elforsyningslovens § 6b, samt i bekendtgørelsen om elhandelsvirksomheders opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder §§ 10-12.

Lukning af strømmen

Elselskabet er berettiget til at opkræve et gebyr for at afbryde strømmen og et nyt gebyr for at genetablere strømmen.

Hvis du ikke giver elselskabets medarbejder adgang til at lukke for strømmen, kan selskabet bede om fogedens bistand til at afbryde forsyningen. Hvis det er nødvendigt for selskabet at få fogedens hjælp, vil det være forbundet med omkostninger, som du kan risikere at skulle betale.

Lejeforhold

Er du ny lejer, hæfter du ikke for en tidligere lejers ubetalte elregninger.

Som udgangspunkt hæfter udlejeren af en ejendom heller ikke for en lejers ubetalte elregninger, medmindre at udlejeren selv er registreret som kunde hos det relevante selskab.

Følgende regler gælder:

  • Som udlejer skal du være opmærksom på, at leveringsvilkårene kan indeholde bestemmelser om ”mellemperioder” - dvs. perioder, hvor der ikke er nogen lejer i lejemålet. Ifølge loven skal du orienteres om, at kundeforholdet er ophørt og have en frist på fem hverdage til at indgå et nyt kundeforhold.

Erhvervsdrivende

Er du erhvervsdrivende, og har du ikke betalt den elregning, der hører til dit firmas adresse, må det ikke lede til, at strømmen bliver afbrudt i dit private hjem.

Test din viden om el:

KUNNE DU BRUGE SIDEN?