Skip navigation

Forsyningsdataportalen: Få overblik over dine forsyningsdata

Sidst opdateret:

På forsyningsdataportal.dk kan du finde priser og udvalgte nøgletal fra dit eget forsyningsselskab, fx dit el-netselskab, drikkevandsselskab eller spildevandsselskab.

Du kan også sammenligne tallene med andre forsyningsselskaber og se, hvordan nøgletallene har udviklet sig i hver sektor.

Forsyningsselskaberne er alle monopoler og derfor underlagt økonomisk regulering.

Portalen er din samlede indgang til data om forsyningssektoren, det vil sige vand, spildevand, elektricitet, varme og gas. Siden vil løbende blive udbygget med nye data og figurer. Formålet med forsyningsdataportalen er blandt andet at give forbrugere bedre adgang til at få overblik og bruge data.

Forsyningsdataportalen er udarbejdet af:

  • Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet,
  • Forsyningstilsynet,
  • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
  • Forsyningssekretariatet, som er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Den blev lanceret i slutning af 2020 og indeholder indtil videre blandt andet nøgletal om drikke- og spildevand samt elektricitet.

Du finder forsyningsdataportalen her

 

KUNNE DU BRUGE SIDEN?