Skip navigation

Elselskabers markedsføring

Sidst opdateret:

Der er grænser for, hvad elselskabet må og ikke må, når det kontakter dig med tilbud på mail, telefon eller via brev. Her kan du læse mere om reglerne for fx telefonsalg.

Udgangspunktet er, at elselskabet kun må ringe til dig eller sende dig mails med tilbud, hvis du selv udtrykkeligt har bedt om at blive kontaktet. 

Omvendt kan selskabet dog sende fysiske reklamer med dit navn og adresse på, så længe du ikke har frabedt dig dem eller er tilmeldt Robinsonlisten. 

Læs mere om Robinsonlisten

Telefonsalg 

Elselskabet må kun kontakte dig per telefon, hvis du selv har bedt om det. 

Når telefonsælgeren kontakter dig, skal han eller hun blandt andet oplyse sit navn, hvilket elselskab han eller hun ringer på vegne af, og hvad formålet med opkaldet er. Desuden skal sælgeren give dig en række oplysninger om produktet, fx om det er et produkt med faste eller variable priser, og om der er en bindingsperiode. 

Sælgeren må ikke vildlede dig og give dig forkerte oplysninger, fx om hvem selskabet samarbejder med. Det skal desuden være klart og tydeligt for dig, hvem du indgår aftalen med. 

Læs mere om reglerne for telefonsalg og dine rettigheder, hvis du har indgået en aftale med elselskabet over telefonen.

Oplysninger om priser

Elselskabet må ikke vildlede om, hvor meget du sparer ved at skifte til det. Fx må det ikke sige, at du sparer 20 procent uden på forhånd at kende til dit præcise energiforbrug, og hvad du betaler for din nuværende elaftale.

Elselskabet må godt markedsføre sig som ”billigere” eller ”billigst”, men det skal være korrekt og kunne dokumenteres. 

Sammenligner elselskabet sine priser med andre selskabers priser, skal de produkter, det sammenligner sig med, være identiske. Fx vil det være vildledende, hvis selskabet sammenligner et miljøvenligt produkt med et ikke-miljøvenligt produkt, uden at forskellen klart fremgår af markedsføringen.

Mærkningsordning - grøn strøm

Der er indført en mærkningsordning, der skal gøre det nemmere at gennemskue, om et elprodukt er grønt og klimavenligt. Mærkningsordningen indeholder to kategorier.

  • Den ene kategori – ét grønt blad – er til el-leverandører, der leverer strøm baseret på 100 procent vedvarende energi
  • Den anden og bedre kategori – to grønne blade – er til el-leverandører, der ud over de 100 procent vedvarende energi har gennemført andre klimatiltag, som begrænser udledningen af drivhusgasser.

grønne blade

Aftalen med elselskabet

Du har kun indgået en gyldig aftale med elselskabet, hvis du har fået et tilbud og accepteret det. Elselskabet må derfor fx ikke sende et velkomstbrev til dig, hvis du blot har bedt om at få flere oplysninger om produktet.

Er du tidligere kunde?

Er du tidligere kunde hos elselskabet, må det ikke kontakte dig per mail, medmindre du har givet samtykke til det. 

Der er dog en undtagelse fra forbuddet. Hvis du, da du i sin tid indgik aftalen med selskabet, oplyste din mailadresse, og hvis du dengang blev oplyst om, at din mailadresse ville blive brugt til at sende reklamemails, kan elselskabet sende mails med reklamer for tilsvarende produkter. Du skal dog have mulighed for nemt og gratis at frabede dig flere mails. 

Elselskabet må heller ikke kontakte dig via telefon, selvom du er tidligere kunde, medmindre du selv har bedt om at blive kontaktet. Det må dog godt kontakte dig via et fysisk brev med dit navn og adresse på, så længe du ikke er tilmeldt Robinsonlisten eller har frabedt dig at blive kontaktet.

Klager over elselskabers markedsføring

Du kan klage til Forbrugerombudsmanden, hvis du modtager spam eller vildledende tilbud fra elselskabet eller bliver ringet op af selskabets sælgere, uden du selv har bedt om det. 

Læs mere om elregninger.

Test din viden om el:

KUNNE DU BRUGE SIDEN?