Skip navigation

Elregninger: Flytning og klager

Sidst opdateret:

Se, hvad du skal være opmærksom på, hvis du flytter til ny bopæl eller vil klage over din elforsyning. Læs også om bindingsperioder på elaftalen.

Elregninger og flytning

 • Når du flytter til et sted

Du kan frit vælge elselskab, når du flytter til en ny bolig. Vær dog opmærksom på, om du er bundet af en aftale med dit nuværende elselskab. Selskabet må maksimalt binde dig til aftalen i seks måneder.

Du kan skifte elselskab over nettet eller per telefon. Det gælder også, selvom det drejer sig om en lejebolig.

Selvom elmåleren er fjernaflæst, og elselskabet automatisk kan hente aflæsningen, er det en god idé at tage billeder af, hvad elmåleren står på, når du flytter ind.

Du skal være opmærksom på, at dit forventede elforbrug og dermed dine a conto-betalinger kan være beregnet på baggrund af de tidligere beboeres forbrug af strøm. Kontakt derfor dit elselskab, hvis du vil ændre på dit forventede forbrug. Elselskabet er dog ikke forpligtet til at ændre din a conto-beregning, men det skal kunne dokumentere, at beregningen er berettiget.

 • Når du flytter fra et sted

Elselskabet kan opkræve betaling hos alle, der er tilmeldt som kunde på adressen. Husk derfor at melde flytning til elselskabet. Hvis du ikke bliver afmeldt som kunde på adressen, kan du komme til at hænge på regningen, hvis din tidligere bofælle får problemer med at betale elregningen. Det gælder, selvom du ikke har boet på stedet i den aktuelle periode.

Selvom elmåleren er fjernaflæst, og elselskabet automatisk kan hente aflæsningen, er det en god idé at tage billeder af elmåleren, når du flytter.

 • Meld flytning til elselskabet
 • Tag evt. billeder af elmåleren. Hvis den ikke er fjernaflæst, så aflæs elmåleren
 • Tjek, om elselskabet har modtaget flyttemeddelelsen. Bed dem om at bekræfte det skriftligt
 • Gem en kopi af din flyttemeddelelse/opsigelse
 • Du har krav på at få en endelig slutopgørelse senest seks uger efter, at du er tilmeldt det nye elselskab. 

Tjek bindingsperiode på din elaftale

Det er gratis at skifte elselskab og gasleverandør, så længe du ikke bryder en kontrakt. Tjek derfor, om du er bundet af en aftale med det elselskab eller den gasleverandør, du har nu. Selskabet må maksimalt binde dig til aftalen i seks måneder.

Undersøg også bindingsperioden hos det nye selskab. Den kan variere fra en måned – eller endda kortere - til seks måneder. Nogle selskaber tilbyder et introduktionstilbud med en bindingsperiode, fx på tre måneder.

Vær opmærksom på, hvad der sker, når introduktionstilbuddet udløber – hvilket produkt fortsætter du automatisk med, hvis du ikke selv vælger et andet.

Efter reglerne kan du højst være bundet af en aftale med et bestemt selskab i seks måneder. Efter fem måneder kan du opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Hvis du køber et produkt med en fast pris i 12 måneder, er leverandøren bundet af aftalen i alle 12 måneder. Men som privatkunde kan du afbryde aftalen efter 6 måneder. Virksomheder har ikke den samme ret til at bryde kontrakten. De vil være bundet i alle 12 måneder.

Ægtepar og elregninger

Ægtepar hæfter begge for elregningen, også selvom det kun er den ene ægtefælle, der er tilmeldt som kunde hos elselskabet.

Er begge ægtefæller tilmeldt som kunder, hæfter de desuden begge for regningen, selvom ægteskabet ikke længere består, og den ene part ikke bor på adressen

Klager over elforsyning

Du skal først og fremmest klage til elselskabet, hvis du har problemer med din elforsyning. Sørg for at have dokumentation for, at du har kontaktet elselskabet.

Har du problemer med din elforsyning, skal du først og fremmest henvende dig til dit elselskab, så det får mulighed for at løse problemet. Hvis I ikke kan blive enige, så send en skriftlig klage til elselskabet, fx mail eller brev. Sender du et brev, så få en kvittering fra postvæsenet. Sørg altid for at have dokumentation for din klage. Elselskabet har pligt til at behandle din klage ordentligt og hurtigst muligt.

Du kan klage til Ankenævnet på Energiområdet, hvis du ikke har fået svar fra elselskabet senest en måned efter, at du har henvendt dig med en skriftlig klage, eller hvis du er uenig i selskabets svar på din klage.

Ankenævnet på Energiområdet behandler klager fra private forbrugere over køb og levering af el, gas og fjernvarme. Blandt de sager, ankenævnet behandler, er blandt andet klager over:

 • Kvaliteten af din energiforsyning
 • Din elregning
 • Aftaleindgåelse i forbindelse med telefonsalg

For at kunne klage skal du være kunde hos det selskab, du klager over, og selskabet skal have adresse i Danmark.

Som lejer kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet, hvis du er kunde hos elselskabet. Hvis det er dit boligselskab eller din udlejer, som er kunde hos elselskabet, kan du ikke klage til Ankenævnet på Energiområdet. I stedet for må du henvende dig til boligselskabet eller udlejer.

Inden du klager til Ankenævnet på Energiområdet, skal du først skriftligt have kontaktet elselskabet.

Har du fået installeret solcelleanlæg?

Hvis du har fået installeret et solcelleanlæg, og der viser sig at være problemer med det, kan du ikke klage til Ankenævnet på Energiområdet. Ankenævnet behandler alene klager om køb og levering af el og kan derfor ikke behandle sager, hvor du selv producerer og sælger el fra et solcelleanlæg.

Læs mere på Ankenævnet på Energiområdets hjemmeside

 • Hvis du vil klage over selve solcelleanlægget, fx hvis du ikke mener, det producerer nok strøm, kan du som forbruger kontakte Nævnenes Hus, som sekretariatsbetjener Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet
 • Hvis du vil klage over installationen og monteringen af solcelleanlægget, kan du kontakte et af ankenævnene på håndværksområdet.

Du kan læse mere om ankenævnene på håndværksområdet her

På sparenergi.dk, som Energistyrelsen står bag, kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, før du køber et solcelleanlæg.

Test din viden om el:

KUNNE DU BRUGE SIDEN?