Elmarkedet og naturgasmarkedet

Du kan frit vælge elselskab og naturgasleverandør.

Elselskaberne

Et elselskab vil typisk tilbyde en række forskellige produkter. Det kan fx være el med forskellige afregningsmetoder. Nogle selskaber tilbyder el med en miljøvenlig profil, fx opkøb af CO2 kvoter.

På markedet for salg af strøm til private er der flere elselskaber. Nogle elselskaber leverer strøm til hele landet. Andre leverer kun til begrænsede områder.

Du kan bruge Elpris.dk, som er en offentlig portal, til at sammenligne produkter og priser på elmarkedet.

Ledningsnettet - netselskaberne

Ledningsnettet ejes og drives af en række netselskaber. Der er ca. 80 netselskaber i Danmark.

Det er dit elselskab, der opkræver din betaling til netselskabet. 

Netselskaberne har monopol på at transportere strøm i hver sit geografisk afgrænsede område. Du kan derfor ikke selv vælge netselskab. Energitilsynet regulerer netselskaberne for at sikre, at de ikke opkræver en for høj pris.

Læs mere om elregninger.

Naturgasmarkedet:

Det danske naturgasmarked er opdelt i et engrosmarked, hvor gasleverandørerne køber naturgas på en gasbørs, af en anden gashandler eller direkte hos en gasproducent, og et detailmarked hvor gasleverandørerne sælger naturgassen videre til kunderne.

Siden 2004 har du frit og gratis kunnet skifte gasleverandør. Nogle gasleverandører har bevilling til at varetage forsyningspligten i et bestemt afgrænset område, andre sælger kun gas på markedsvilkår.

Danmark er opdelt i tre geografisk afgrænsede ”forsyningspligtområder.” Virksomhederne skal have bevilling til at varetage forsyningspligten i et område. Bevillingerne gives for en begrænset periode. Fra 1. januar 2013 skal en bevilling sendes i udbud, når den udløber. Hvis der kommer flere bud på den samme bevilling, vælges den leverandør, der tilbyder den laveste pris.

Du skal være opmærksom på, at forsyningspligtproduktet ikke behøver at være markedets billigste produkt.

Når dit område har været i udbud, får du besked fra din gasleverandør om hvem, der har vundet udbuddet.

Det er nu op til dig at vælge, om du vil beholde din ”gamle” leverandør, vælge den nye forsyningspligtige virksomhed eller måske en helt tredje.

Hvis du ikke selv vælger noget, vil du fortsætte hos din hidtidige leverandør på vilkår, der ligner dem, du hidtil har haft. Det betyder, at prisen vil ændre sig hver måned efter udviklingen i engrosprisen. Andre priselementer må ikke stige. Det gælder frem til marts 2016.

Er gasleverandøren et såkaldt forsyningspligtselskab, betyder det, at selskabet har pligt til at tilbyde naturgas til de kunder i et bestemt geografisk område, der ikke har valgt en anden leverandør. Både forsyningspligtselskaber og kommercielle gasleverandører tilbyder desuden ofte naturgas i hele landet på markedsvilkår.

Udover at du er kunde hos en gasleverandør, er du også kunde hos det distributionsselskab, som ejer nettet, hvorigennem naturgassen bliver transporteret. Der er tre distributionsselskaber i Danmark. Du kan ikke skifte distributionsselskab.

Er gasleverandøren og distributionsselskabet i samme koncern, modtager du én regning. Har du skiftet til en anden gasleverandør, vil du modtage to regninger.

Hvem er hvem på energiområdet?

Ankenævnet på Energiområdet er et offentligt godkendt klagenævn, der behandler klager fra private forbrugere over køb og levering af el, gas og fjernvarme.

Ankenævnet for Tekniske Installationer er et offentligt godkendt klagenævn, der behandler klager fra private forbrugere over arbejder udført af el- og VVS-installatører.

Energistyrelsen er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, som beskæftiger sig med lovgivning i forbindelse med energiforsyning og energiforbrug. Fx står Energistyrelsen for at energimærke forskellige produkter såsom køleskabe og vaskemaskiner. Som forbruger giver energimærkerne dig mulighed for at købe produkter med et lavere elforbrug.

Energitilsynet fører tilsyn med netselskaber og elselskaber på det danske energimarked og behandler sager om generelle energispørgsmål. Fx er Energitilsynet med til at sikre, at du som forbruger ikke betaler en for høj pris for levering af din strøm.

Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser fra fx Energitilsynet. Energiklagenævnet kan ikke behandle klager over afgørelser fra Ankenævnet på Energiområdet. Energiklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for andre instanser.

Forbrugerombudsmanden holder øje med, at du som forbruger ikke bliver udsat for vildledende markedsføring, fx at et selskab lover, at et produkt er billigere, end det egentlig er, og at indgåede aftaler respekteres.


Hold dig opdateret
- abonnér på vores nyhedsbrev

Gør som mere end 15.000 danskere
- følg os på Facebook

Få aktuelle tips, råd og nyheder
- deltag i debatten på Twitter

Kunne du bruge siden?