Skip navigation

Elcykler

Sidst opdateret:

Se, hvad du kan have ret til, hvis elcyklen har en fejl, eller batteriet på elcyklen aflader meget hurtigt. Se også, hvordan du klager over elcykler.

Elcykel

En elcykel er forsynet med en såkaldt elhjælpemotor, der enten kan være placeret i forhjulet, på baghjulet eller på kranken.

Batteriet er typisk placeret ved bagagebæreren, men kan også være placeret andre steder på cyklen, fx ved kæden.

Lovgivningen stiller krav til, hvor hurtigt elcyklen må køre. Fx skal motoren slå fra, hvis hastigheden overstiger 25 km/t, eller hvis du ikke træder i pedalerne. Motorens effekt må desuden max. være 250W.

Brug af elcyklen

Det er en god idé at læse brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger elcyklen. I brugsanvisningen vil du typisk kunne læse om, hvordan du bruger og vedligeholder cyklen, og hvordan du oplader og behandler batteriet korrekt.

Har du ikke opladet batteriet eller behandlet elcyklen korrekt, kan du få svært ved senere at få ret i en eventuel klagesag, medmindre den forkerte brug skyldes, at du ikke har fået korrekt information i fx brugsanvisningen.

Fejl på elcyklen

Du har to års reklamationsret, hvis der er fejl på elcyklen, som sælgeren er ansvarlig for. Det kan fx være en indbygget fejl på selve elsystemet. Husk at kontakte sælgeren, så snart du opdager fejlen.

Viser det sig, at sælgeren er ansvarlig for fejlen - det vil sige, at fejlen eller årsagen til fejlen var til stede på købstidspunktet – har du krav på, at sælgeren fx afhjælper den.

Skyldes fejlen på elcyklen, at du har brugt den forkert, fx at cyklen er væltet og i den forbindelse har fået skader, kan du få svært ved at få ret i en senere klagesag.

Garanti på elcyklen

Tjek, om der er garanti på elcyklen, og hvad den dækker, før du køber cyklen.

Der kan fx være garanti på motor, stel og batteri. En garanti skal stille dig bedre end den toårige reklamationsret. Den skal fx enten vare længere eller dække mere eller bedre.

Forsikring på elcyklen

En elcykel er typisk dyrere end en almindelig bycykel. Undersøg derfor, om din indboforsikring dækker ved tyveri af elcyklen, eller om du skal tegne en særskilt forsikring på den eller udvide din cykeldækning.

Elcyklens batteri

Forbrugerklagenævnet har behandlet flere sager om elcykler, hvor batteriet efter nogen tid har mistet kapacitet med det resultat, at elcyklen har kunnet køre kortere og kortere per opladning.

Et batteri vil naturligt miste sin holdbarhed over tid. Ved en vurdering af om batteriet har en fejl, vil Forbrugerklagenævnets sagkyndige blandt andet se på:

  • hvad den forventede levetid på batteriet er
  • om batteriet har været behandlet korrekt, fx om det er opladet hensigtsmæssigt.

Vær opmærksom på, at nogle producenter tilbyder en garanteret minimumskapacitet på batteriet, hvis du har behandlet batteriet korrekt.

Læs mere om typiske fejl på cykler

Klager over elcykler

  • Opstår der fejl på elcyklen, så kontakt hurtigst muligt sælgeren
  • Det er en god idé at kontakte sælgeren skriftligt fx via mail, så du kan dokumentere, at du har klaget, og hvad du har klaget over
  • Kan I ikke finde en løsning på problemet, kan du gå videre med din sag til Mæglingsteamet for Forbrugerklager

Læs mere om Mæglingsteamet for Forbrugerklager

KUNNE DU BRUGE SIDEN?